• Nie Znaleziono Wyników

PLAN SEMINARIÓW dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2018/2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PLAN SEMINARIÓW dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2018/2019"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

PLAN SEMINARIÓW

dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2018/2019

godz.: 815 - 945

1 dzień ćwiczeń : Badanie ortopedyczne. Zasady przeprowadzania badania ortopedycznego.

Prowadzący : Dr med. Marek Marciniak Dr med. Błażej Pruszczyński

Dr Marcin Maszke

2 dzień ćwiczeń : Wady wrodzone narządu ruchu. Omówienie najczęściej spotykanych wad wrodzonych układu ruchu w zakresie kończyn oraz kręgosłupa. Sposoby rozpoznawania oraz metody leczenia. Metoda Ponseti’ego w leczeniu wrodzonej stopy końsko-szpotawej.

Prowadzący : Prof. Andrzej Grzegorzewski Prof. Marcin Sibiński

Dr Marcin Czekała

3 dzień ćwiczeń : Postawa ciała, wady statyki, skoliozy. Wady postawy u dzieci, metody rozpoznawania, skreening przedszkolny oraz szkolny w zakresie postawy. Rodzaje skolioz, metody leczenia zachowawczego oraz operacyjnego. Metody profilaktyki wad postawy. Wady statyczne stóp,paluchy koślawe, palce młotowate. Zespół stopy wrażliwej. Paznokcie wrastające.

Prowadzący : Dr hab. med. Andrzej Borowski Dr Michał Skrzypek

Dr Łukasz Kuligowski

4 dzień ćwiczeń :Traumatologia narządu ruchu. Rodzaje złamań kości oraz zwichnięć stawów. Metody rozpoznawania urazów. Rola badań obrazowych w diagnostyce urazów narządu ruchu.

Różnice w urazach u dzieci i dorosłych. Złuszczenia. Proces gojenia się złamania kości.

Zaburzenia zrostu kostnego. Nowoczesne metody leczenia zaburzeń zrostu kostnego.Białka morfotyczne i ich znaczenie w leczeniu zaburzeń zrostu kostnego.nastepstwa urazów narządu ruchu.

Prowadzący : Dr hab.med. Piotr Kozłowski Dr Magdalena Krasińska

Dr Magdalena Witkowska

5 dzień ćwiczeń : Zapalenia kości z wyróżnieniem zapaleń u noworodków, dzieci i dorosłych. Rola chrząstki wzrostowej w szerzeniu się zapalenia kości. Pourazowe i jatrogenne zapalenia kości. Metody diagnostyczne i metody leczenia zapaleń kości i stawów. Rola antybiotykoterapii w leczeniu zapaleń kości i stawów. Powikłania infekcyjne po zabiegach operacyjnych w traumatologii i ortopedii – metody rozpoznawania i leczenia. Jałowe martwice kości.

Prowadzący : Prof. Marcin Sibiński Dr Katarzyna Cichocka

Dr Stanisław Kłosiński

6 dzień ćwiczeń : Zmiany zwyrodnieniowe. Etiologia zmian zwyrodnieniowych w obrębie narządu ruchu.

Metody rozpoznawania oraz kierunki leczenia. Rola leczenia zachowawczego w leczeniu zmian zwyrodnieniowych.Profilaktyka w zakresie zmian zwyrodnieniowych. Wskazania do leczenia operacyjnego. Metody leczenia operacyjnego. Aloplastyka stawów.

Prowadzący : Dr med.Marek Drobniewski Dr Łukasz Kuligowski

Dr Marcin Maszke

7 dzień ćwiczeń : Nowe techniki w otopedii i traumatologii. Metody leczenia chorób ortopedycznych.

Leczenie typu MIS (mini invasive suregry), LISS (less invasive surgery) w traumatologii.

Zabiegi mało inwazyjne w ortopedii i traumatologii. Artroskopia - wskazania, metody leczenia. Medycyna sportowa.

Prowadzący : Dr med. Adam Kwapisz Dr Łukasz Lipiński

Dr Magdalena Witkowska

Cytaty

Powiązane dokumenty

dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego w semestrze letnim

dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego w semestrze zimowym

Plan wykładów i seminariów instytutowych w Studium Doktoranckim Instytutu Psychologii UAM.. w roku

Plan wykładów i seminariów instytutowych w Studium Doktoranckim Instytutu Psychologii w roku akademickim 2017/2018.. Rok Semestr zimowy

Plan wykładów i seminariów instytutowych w Studium Doktoranckim Instytutu Psychologii UAM.. w roku

Plan wykładów i seminariów instytutowych w Studium Doktoranckim Instytutu Psychologii UAM.. w roku

Plan wykładów i seminariów instytutowych w Studium Doktoranckim Instytutu Psychologii UAM.. w roku

Plan wykładów i seminariów w Studium Doktoranckim Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM.. w roku