• Nie Znaleziono Wyników

Zagadnienia ustrojowo-prawne początków monarchii konstytucyjnej (1764-1795):

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zagadnienia ustrojowo-prawne początków monarchii konstytucyjnej (1764-1795):"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

STUDIA NIESTACJONARNE PRAWA - WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE PRAWA - ZAOCZNE Tematy ćwiczeń z Historii Państwa i Prawa (10 x 1,5 godz.)

w roku akademickim 2018/2019 (semestr II)

I ćwiczenia

Informacje wprowadzające.

Zagadnienia ustrojowo-prawne początków monarchii konstytucyjnej (1764-1795):

1. Reformy sejmu z lat 1764-1766.

2. Reformy sejmów delegacyjnych z lat 1767-1768 oraz z lat 1773-1776.

3. Reformy Sejmu Czteroletniego.

4. Konfederacja targowicka (1792) i grodzieńska (1793).

II ćwiczenia

Zagadnienia ustrojowo-prawne Księstwa Warszawskiego (1807-1815):

5. Utworzenie, rozwój terytorialny i likwidacja Księstwa Warszawskiego 6. Ustrój polityczny.

7. Ustrój społeczny.

III i IV ćwiczenia

Zagadnienia ustrojowo-prawne Królestwa Polskiego (1815-1915):

8. Powstanie Królestwa Polskiego i jego konstytucja.

9. Ustrój polityczny.

10. Ustrój społeczny. Ograniczanie praw i wolności obywatelskich.

V ćwiczenia

Zagadnienia ustrojowo-prawne Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Wolnego Miasta Krakowa:

11. Status prawny Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Odrębności ustrojowe.

12. Powstanie i upadek Rzeczypospolitej Krakowskiej.

13. Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Krakowskiej.

14. Ustrój społeczny Rzeczypospolitej Krakowskiej.

VI ćwiczenia

Zagadnienia ustrojowo-prawne na ziemiach polskich zaboru austriackiego (1809-1914):

15. Ustrój Galicji w latach 1809-1861.

16. Autonomia Galicji (od 1861 r.). Ustój polityczny.

17. Prawa obywatelskie.

VII ćwiczenia

Zagadnienia ustrojowo-prawne na ziemiach polskich w latach I wojny światowej:

18. Orientacje polityczne.

19. Polityka mocarstw wobec sprawy polskiej.

VIII ćwiczenia

Zagadnienia ustrojowo-prawne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1926:

20. Ustrój polityczny w latach 1918-1921.

21. Ustrój polityczny w latach 1921-1926.

(2)

IX ćwiczenia

Konsekwencje ustrojowo – prawne zamachu majowego:

22. Ustrój polityczny w latach 1926-1935.

SPRAWDZIAN.

X ćwiczenia

Zagadnienia ustrojowo-prawne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1935-1939:

23. Ustrój polityczny w latach 1935-1939.

ZALICZENIE.

Zalecana literatura:

Podręcznik:

Tadeusz Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski.

Wybór tekstów źródłowych :

Franciszek Połomski, Piotr Jurek, Historia państwa i prawa Polski. Źródła.

2

Cytaty

Powiązane dokumenty

w ustawie o ustroju szkolnictwa z 1932 r., której art. For­ malnie położony tu zastaje nacisk na obowiązek zdobycia określonego wykształcenia, a nie na obowiązek uczęszczania

asparaginę, saponiny sterydowe (pochodne sarsasapogeniny i diosgeniny), kumarynę, koniferynę, wanilinę, rutynę, fruktany, lotne olejki, karotenoidy (fizaminę, kapsan-

l'exercice de sa souveraineté extérieure Dantzig est placé dans la situation d'un protectorat" Ligi Narodów, a Polska „exerce les attributions de souveraineté

The humanities can initiate the transfer of knowledge between science, the social sciences and culture – through specific and experimental methods of analysis and the

Rzecz jasna, gdyby nie haracz, który wymuszają na gospodarczo nierozwiniętych krajach Bli­ skiego Wschodu (zysk jest zazwyczaj dzielony na zasadzie 50% na 50% między prywatne

(i) Back-side view of a single chip (left), with close-up of a single gate extension on PDMS (right) with only the sensing area (80µm x 80µm) exposed to ions in the environment.

After the Bologna Plan approved in 1999, Spanish schools of Social Work have had to introduce changes related to achieve a uniform and high quality education system, enabling

Wachlarz narzędzi służących badaniu dostępności serwisów internetowych jest olbrzymi. Do badania zostało wybranych pięć, cieszących się dużą popularnością. typu open