• Nie Znaleziono Wyników

LISTA INDYWIDUALNYCH WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI USTNEJ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "LISTA INDYWIDUALNYCH WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI USTNEJ"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik 9b

pieczęć szkoły

Obow. Dod.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2 jeżeli zdający nie przystąpił do egzaminu, jako wynik wpisujemy poziomą linię

Podst. Dwujęz.

Wpisać "S "

jeżeli zdajacy był kierowany przez OKE

Uwagi (laureat, finalista,

nie przystąpił) Rozsz.

z języka obcego nowożytnego

1

w roku szkolnym 2009/2010

PESEL zdającego

Przedmiot zdawany jako: 4

LISTA INDYWIDUALNYCH WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI USTNEJ

Wynik punktowy egzaminu na poziomie2

identyfikator szkoły

Wpisać3

"zdał(a)"

"nie zdał(a)"

Lp.

miejscowość data

Imię zdającego Nazwisko zdającego

pieczęć i podpis

przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego

1 wpisać nazwę języka

3 wpisać w przypadku egzaminu z języka zdawanego jako przedmiot obowiązkowy

4 wpisać znak X w odpowiednią rubrykę

Cytaty

Powiązane dokumenty

imię i nazwisko

PROTOKÓŁ INDYWIDUALNY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z .... zdawanego jako przedmiot obowiązkowy /

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z ...

Pytania zadane przez egzaminującego po prezentacji tekstu, w części B. Podpisy członków przedmiotowego

imię i nazwisko

imię i nazwisko

Przyznane punkty cząstkowe należy zaznaczyć w tabeli.

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka ...