• Nie Znaleziono Wyników

Jakie elementy składają się na znaczenie wyrazu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Jakie elementy składają się na znaczenie wyrazu"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Jakie elementy składają się na znaczenie wyrazu

1. Cele lekcji

a) Wiadomości Uczeń :

- wie jakie elementy składają się na znaczenie wyrazu , - poznaje zakres i treść wyrazu ,

- rozumie zależności jakie zachodzą między treścią a zakresem wyrazu . b) Umiejętności

Uczeń :

- potrafi podać przykłady ilustrujące zależności zachodzące między treścią a zakresem wyrazu,

- wykonuje bezbłędnie zadania gramatyczne , - umie wnioskować i argumentować .

2. Metoda i forma pracy

Metoda problemowa z elementami podającej , heureza , drama.

3. Środki dydaktyczne

1. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy II gimnazjum , 2. Tablica korkowa

3. Karty pracy 4. Plansze

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

1. Zaprowadzenie ładu i sprawdzenie listy obecności.

2. Zapisanie tematu na tablicy.

3. Wprowadzenie uczniów w tematykę zajęć.

b) Faza realizacyjna

1. Uczniowie losują karteczki . Kartki żółte oznaczają lidera , kartki zielone członków grupy . Powstaje w ten sposób sześć grup tematycznych : DRZEWA , KWIATY , SŁODYCZE , OWOCE , MEBLE , KOSMETYKI . Liderzy wychodzą na środek , a pozostali uczniowie na podstawie wylosowanego wyrazy starają się przyporządkować do odpowiedniej grupy . Uczniowie starają się dostrzec różnicę między nazwą grupy , a przyporządkowanymi do niej wyrazami . Dochodzą do wniosku , że w zakresie znaczenia jednego wyrazu mieszczą się inne – bardziej szczegółowe .

2. Aby uczniowie zrozumieli zależności zachodzące między treścią , a zakresem wyrazu wykonują następujące zadanie . Wybrane osoby czytają ogłoszenia i omawiają je . W miarę czytania na tablicy korkowej pojawiają się koła , kwadraty lub trójkąty itp. od największego

(2)

do najmniejszego nakładające się na siebie . Powstała plansza zilustruje fakt , że im bogatsza treść wyrazu , tym węższy jego zakres .

OGŁOSZENIE 1

Skradziono pojazd – ładny , duży , wygodny . Uczciwego znalazcę proszę o kontakt Barbara Kubicka tel . 222 – 33 – 44 . ( ogłoszenie ilustruje największa figura z napisem pojazd ) OGŁOSZENIE 2

Dnia 25 października br. przy ulicy Fiołkowej skradziono pojazd czterokołowy . Proszę o zwrot za wynagrodzeniem . Adres : ul. Fiołkowa 1a , Bydgoszcz .( ogłoszenie ilustruje mniejsza figura z napisem pojazd czterokołowy nakładająca się na koło poprzednie ) OGŁOSZENIE 3

W okolicy supermarketu ŻUCZEK skradziono samochód .Wszelkie informacje proszę przekazać pod numer telefonu 888 – 999 – 111 Krawczykowie.

OGŁOSZENIE 4

Z parkingu przy ulicy Złotej skradziono samochód marki Toyota . Czeka wysoka nagroda !!!

osiedle Jubilerskie , ul .Złota 7/17 , Warszawa.

OGŁOSZENIE 5

Zwracam się z prośbą o pomoc w odnalezieniu samochodu marki Toyota Yaris , skradzionego 1 marca 2006 roku spod biurowca firmy NONY . Czeka zrozpaczony właściciel : Marek Nowakowski tel : 233 – 344 – 555.

3. Po wykonaniu zadania z rozsypanki uczniowie komponują wykres oraz dopasowują odpowiednie definicje do treści i zakresu :

TREŚĆ + ZAKRES = ZNACZENIE WYRAZU

- wszystkie osoby , przedmioty , zjawiska , które ten wyraz nazywa ( treść) - cechy łączące osoby , przedmioty , zjawiska w grupę objętą jedną nazwą oraz

odróżniające je od przedmiotów , osób i zjawisk objętych inną nazwą ( zakres) 4. Z rozsypanki wyrazów uczniowie wybierają te , które mieszczą się w zakresie słowa

„twórca”.

Mechanik , rolnik , ogrodnik , kierowca , projektant , muzyk , reżyser , architekt , pisarz , malarz , rzeźbiarz , kamerzysta , wykładowca , piekarz

c) Faza podsumowująca

5. Uczniowie otrzymują karty pracy do samodzielnego uzupełnienia . KARTA BADANIA ZAKRESU I TRESCI WYRAZU 1. Zaznacz prawidłową odpowiedź :

a ) im bogatsza treść wyrazu tym węższy jego zakres , b) im bogatsza treść wyrazu tym bogatszy jego zakres , c) treść wyrazu nie jest zależna od jego zakresu . 2. Uzupełnij wykresy :

DRUK ... ... ...

(3)

... KOŃCZYNY ...

3. Do podanych wyrazów dopisz wyrazy o bogatszej treści i węższym zakresie : - książka -...- ...

- roślina -... - ...

- słodycze-... .-...

5. Bibliografia

6. Załączniki

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Cytaty

Powiązane dokumenty

• Żywica ortoftalowa – jest to żywica do ogólnego użytkowania, najprostsza z prezentowanej grupy a za razem o bardzo dobrych właściwościach wytrzymałościowych i

Na treść ewidencji materiałów zasobu składają się między innymi:a. dane zleceniodawcy pracy, w wyniku której powstał materiał zasobu,

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli”.. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Teologowie i tłumacze Pisma Świętego na języki narodowe posługiwali się łacińskim przekładem Biblii, dokonanym u schyłku IV wieku przez

(Wiersz Warzechy to rodzaj „poetyckiego” ogłoszenia, nie spełnia warunków ogłoszenia, które mogłoby znaleźć się w gazecie – jest długie, nie podaje żadnych

NA ZESZŁYCH ZAJĘCIACH DOWIEDZIELIŚCIE SIĘ, JAKIE PRACE WYKONUJEMY WIOSNĄ W OGRODZIE.. DZISIAJ POKAŻĘ WAM CO DZIEJE SIĘ WIOSNĄ

Na podstawie sprawdzianów ( zadań kontrolno-oceniających ) z lekkoatletyki, gimnastyki, gier zespołowych, bądź testów sprawności fizycznej, oceniamy poziom

Sąd Najwyższy przypomniał, że Polska, przystępując do Unii Europejskiej, zgodziła się na zasadę pierwszeństwa prawa unijnego nad prawem krajowym (co zostało