• Nie Znaleziono Wyników

Odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zapisz w tabeli. .……………………………………………... 1. Lotnik znalazł się na pustyni z powodu:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zapisz w tabeli. .……………………………………………... 1. Lotnik znalazł się na pustyni z powodu:"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zapisz w tabeli. .………...

1. Lotnik znalazł się na pustyni z powodu:

a. awarii samolotu;

b.braku paliwa w maszynie;

c.katastrofy.

2. Planeta Małego Księcia była:

a. bardzo mała;

b. średniej wielkości;

c. w przybliżeniu tak duża jak Ziemia.

3. Planecie zagrażały:

a. bambusy;

b. baobaby;

c. żadna roślina nie stanowiła zagrożenia.

4. Ulubionym zajęciem Małego Księcia było:

a. wąchanie polnych kwiatów;

b. przyglądanie się wędrownym ptakom;

c. oglądanie zachodów słońca.

5. Pewnego dnia na planecie pojawił się piękny kwiat. Była to:

a. róża;

b. orchidea;

c. lilia.

6. Mały Książę musiał bardzo dbać o swój kwiat. Zaznacz, czego przy nim nie robił:

a. podlewał;

b. podcinał pędy;

c. osłaniał na noc kloszem.

7. Do obowiązków Małego Księcia należało także:

a. codzienne odkurzanie planety;

b. przeczyszczanie wulkanów;

c. karmienie baranka.

8. Mały Książę wyruszył w podróż, ponieważ:

a. róża zachorowała i szukał dla niej pomocy;

b.chciał sprowadzić sobie kogoś do towarzystwa;

c. nie umiał zrozumieć pięknego kwiatu i pragnął znaleźć przyjaciela.

9. Spośród osób, które spotkał przed przybyciem na Ziemię, mógłby się zaprzyjaźnić jedynie z:

a.Latarnikiem;

b.Królem;

c. Bankierem;

(2)

10. Pierwsze wielkie rozczarowanie na Ziemi spotkało go, gdy:

a. zobaczył żmiję, gdyż myślał, że na Ziemi nie ma groźnych stworzeń;

b. znalazł się w ogrodzie pełnym róż, gdyż myślał, że jego róża jest jedyną na świecie;

c. lotnik oznajmił mu, że nie wystarczy im wody.

11. Spotkanie z Lisem jest przypowieścią o:

a. sprycie i chytrości;

b. polowaniu i myśliwych;

c. przyjaźni.

12. Lis prosi Małego Księcia, aby ten:

a. oswoił go;

b. ostrzegł przed myśliwymi;

c. upolował z nim kurę.

13. Chłopiec postanawia wrócić na swoją planetę, gdyż:

a. czuje się odpowiedzialny za różę;

b. nie spodobało mu się na żadnej z planet;

c. pokłócił się z lotnikiem;

d. wcale nie chciał wracać.

14. Na planetę B-612 Mały Książę powrócił dzięki pomocy:

a. statku kosmicznego;

b. silnego podmuchu wiatru;

c. wędrownych ptaków;

d. żmii.

15. O co do tej pory boi się Narrator:

a. że Mały Książę nie dotarł na swoją planetę;

b. że baranek zjadł różę;

c. że Mały Książę już o nim zapomniał.

16. Czym zajmował się Bankier?

a. liczeniem gwiazd b. liczeniem pszczółek c. liczeniem diamentów d. liczeniem pieniędzy

17. Dlaczego Mały Książę postanowił odwiedzić Ziemię?

a. Doradziła mu to róża.

b. Doradził mu to Geograf.

c. Wiedział, że na Ziemi żyje wiele efemerycznych kwiatów.

d. Wiedział, że na Ziemi rosną ogromne baobaby.

(3)

18. Rysunek nr 1 wykonany przez pilota, gdy był sześcioletnim chłopcem przedstawiał:

a. kapelusz

b. węża zjadającego niedźwiedzia c. węża boa, który trawił słonia d. baobaby

19. Na jakim kontynencie wyladował samolot pilota?

a. Ameryka Południowa b. Afryka

c. Azja d. Australia

20. O co poprosił pilota Mały Książę, gdy spotkali się po raz pierwszy?

a. ,,Proszę cię, narysuj mi baranka.”

b. ,,Proszę cię, oswój mnie.”

c. ,,Proszę cię, zaprzyjaźnij się ze mną.”

d. ,,Proszę cię, namaluj mój kwiat.

Pytanie Odpowiedź /a,b,c lub d/ Punkty 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Razem

……… ………..

/imię i nazwisko / ocena

Pytanie dodatkowe : Czy przeczytałes lekturę?: a . tak, b. nie, c. nie pamietam ( podkreśl)

(4)

Dyktando

Na planecie swej nied….u/ó……..ż/rzej

M/m…….ały K/k……….siążę ujrz/ż…...ał ró/u…….żę.

Kwiat urody był prz/sz…….ecudnej, choć ch/h…….arakter trochę trudny.

Ch/h………...imeryczna, pró/u……..żna, płoch/h……….a, lecz się Książę w niej zakoch/h……….ał.

Wkró/u………...tce w podró/u……….ż swą wyru/ó……….szył z wizerunkiem kwiatu w du/ó………..szy.

Przygó/u……..d prz/ż……...eż/rz……..ył bardzo wiele- został lisa prz/sz……….yjacielem,

ujrz/z………...ał tyle ró/u………..żnych osób, że wymienić ich nie sposó/u………..b.

Jednak marz/ż………...ył wciąż o kwiecie porz/ż………..uconym na planecie.

Więc któregoś dnia o świcie Mały Książę oddał ż/rz……...ycie

i powró/u………….cił, żeby słu/o……...ż/rz……...yć ukochanej swojej ró/u…….ży.

………..

………..

ilość błędów ocena

Cytaty

Powiązane dokumenty

Marsz, marsz, Źąbrowski... Jeszcze Polska nie umarła, Kiedy my yjemy. Co nam obca moc wydarła, Szablą odbierzemy. Marsz, marsz, Źąbrowski, Źo Polski z ziemi włoskiej, Za

a) wahadło b) Hania c) higiena d) bohater e) hotel f) huśtawka g) handel h) hamak i) hasło j) czyhać k) herb

Następnie za pomocą symboli oznaczono, jakie treści występują w danej grze i tak np.: zaciśnięta pięść oznacza grę z elementami przemocy, pająk - to,

d) praczka Wilber, która wydawała się chciwa i podła, ale okazała się lepsza niż

Prostownikami są nazywane układy energoelektroniczne, służące do przekształcania napięd przemiennych w napięcia stałe (jednokierunkowe). Z reguły są zasilane

potwierdzającego jego tożsamośd i obywatelstwo. Wniosek o wpis do ewidencji podlega opłacie w wysokości 100 złotych, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu opłata wynosi 50

Program XVII Kongresu Polskiego Towarzystwa Gastroenterolo- gii oferował uczestnikom prezentację ak- tualnej wiedzy i postępów w diagnostyce oraz terapii schorzeń w zakresie

Oznaczenie składa się z symbolu IP oraz dwóch cyfr, z których pierwsza dotyczy ochrony ludzi przed dotknięciem części pod napięciem i części ruchomych, a druga ochrony