Google Colabolatory

28  Download (0)

Pełen tekst

(1)

Google Colabolatory

Monika Jędrzejkowska

(2)

Tak wygląda strona główna Google Colab. Aby się zalogować trzeba posiadać konto Google (Co jest jednoznaczne z

posiadaniem konta na Gmail). U Was tło prawdopodobnie będzie białe, a nie ciemne. Można to zmienić w ustawieniach.

(3)

Po zalogowaniu pokaże się takie okno. Później będą się tu pokazywać wszystkie wasze projekty z Colaba.

Klikamy NEW NOTEBOOK, aby utworzyć nowy notatnik/projekt.

(4)

Tak wygląda pusty notatnik (projekt). W lewym górnym rogu można zmienić jego nazwę, klikając w nią lewym klawiszem

myszy. Proszę, aby każdy zmienił nazwę na swoje nazwisko (bez polskich liter, bez myślnika), zostawiając rozszerzenie „.ipynb”.

(5)

Przykładowo:

(6)

Upewniamy się, że w ustawieniach mamy wybrane Python 3, a nie Python 2. Możliwe, że Colab zapyta o to na początku.

(7)

W zakładce Tools → Settings można wybrać np. kolor tła, wielkość wcięcia (czyli ilu spacjom równa się tabulator), wyłączyć/włączyć numerację linii kodu, i inne.

(8)

Jak używać notatnika? Mamy do dyspozycji 2 rodzaje komórek „Code” i „Text”. W komórkach „Code” piszemy kod w Pythonie, a w komórkach „Text” - tekst. Komórkę można dodać za pomocą przycisków w lewym górnym rogu …

(9)

… lub za pomocą przycisków, które pokażą się, kiedy najedziemy myszą na przerwę między komórkami.

(10)

Kiedy klikniemy w komórkę, to z prawej strony pokazuje się mały panel. Za pomocą strzałek możemy przesuwać komórkę w górę i w dół. Za pomocą kosza na śmieci usunąć ją.

(11)

Dymek pozwala dodać komentarz – za jego pomocą będę oceniać wasze programy.

(12)

W komórkach „Text” oprócz czystego tekstu można też wpisywać wzory matematyczne używając LaTeXa, robić wypunktowanie, wstawiać linki.

(13)

Znak # na początku linii oznacza, że chcemy, aby była ona sformatowana jako nagłówek/tytuł – będzie miała większe litery.

Znaki ## to podtytuł – z nieco mniejszymi literami.

(14)

W komórkach „Code” piszemy kod. Identycznie jak w innych edytorach. Aby go uruchomić klikamy strzałkę z lewej strony.

Wywołamy wtedy cały kod, który znajduje się w danej komórce.

(15)

Obliczenia są przeprowadzane na serwerach Google, dlatego musimy przy pierwszym uruchomieniu poczekać na połączenie z serwerem. Kiedy nasza komórka czeka na wykonanie, wokół strzałki pojawi się przerywana linia.

(16)

Pod komórką pojawi się wynik. Chyba, że tak jak ja macie błąd w kodzie, wtedy tak jak w „zwykłym” Pythonie, pojawi się błąd.

Kiedy jesteśmy połączeni z serwerem, pojawia się zielony znaczek ✓

(17)

Uruchamiamy jeszcze raz i dostajemy wynik. Tu pojawia się pierwsza różnica – To co zwróci ostatnia linijka komórki, zostanie wydrukowane, nawet jeśli nie ma print’a.

(18)
(19)

Drugą różnicą jest to, że Python pamięta utworzone zmienne. Można ich użyć w innych oknach. Każde okno uruchamiamy osobno.

(20)

Nasz projekt zapisuje się automatycznie. Pojawia się wtedy informacja o zapisie. Można też zapisać zmiany samodzielnie przy pomocy skrótu ctrl+S.

(21)

Proszę, żeby każdy utworzył jeden notatnik/projekt, ze swoim nazwiskiem w nazwie (np. jedrzejkowska.ipynb) i żeby dodawał tam rozwiązania kolejnych list (oprócz listy pierwszej, jeśli już ją oddał/ wysłał mailem).

(22)

Jeśli w komórkach tekstowych użyjecie znaków # do oddzielenia list oraz zadań, to będzie można ukryć/pokazać poszczególne sekcje przy pomocy trójkącików. (np. # Lista [numer] oraz ## Zadanie [numer])

(23)

Skąd będzie wiadomo kiedy napisaliście kod? Można to sprawdzić w zakładce File -> Revision history.

(24)

Trójkącik pozwala zobaczyć wszystkie wersje pliku.

(25)

Wybierając 2 wersje kodu można łatwo porównać zmiany jakie zostały wprowadzone w pliku pomiędzy kolejnymi zapisami.

Tutaj widać poprawiony błąd w mojej funkcji square.

(26)

Jak udostępnić mi swój notatnik do sprawdzenia? Klikamy „Share”, następnie „Get shareable link”, …

(27)

… wybieramy opcję „Annyone with the link can edit”, …

(28)

… kopiujemy link i wysyłamy go e-mailem na mój adres monika.jedrzejkowska@pwr.edu.pl

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :