Pracujemy z podręcznikiem od str.112 do str.116

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

05.05.2020 Klasa V-Plastyka

Temat : Gama kolorystyczna i akcent kolorystyczny – utrwalenie.

W pracy na dowolny temat wykorzystujemy poznane wiadomości na temat gamy kolorystycznej i akcentu – pamiętamy o tym że istnieją gamy wąskie i szerokie oraz ciepłe i zimne . Wybrane z nich prezentujemy w dowolnym temacie – najlepiej przy wykorzystaniu farb.

Klasa V – Technika

Temat : Metale wokół nas.

Pracujemy z podręcznikiem od str.112 do str.116. Sporządzamy notatkę na temat metali, ich pochodzenia , otrzymywania i wykorzystanie w życiu codziennym.

Klasa IV – Wychowanie fizyczne

Temat : Samorzutne gry i zabawy wzmacniające nasz układ mięśniowy i cały organizm.

Pod opieką osoby dorosłej ćwiczymy dowolne układy gimnastyczne – np.

marsz w miejscu , podskoki , wymachy rąk i nóg , skrętoskłony itp.

Klasa VI – Wychowanie fizyczne

Temat : Gimnastyka ogólnorozwojowa – ćwiczymy i doskonalimy elementy piłki ręcznej.

Ćwiczymy prowadzenie piłki – unikając błędu dwóch kroków , rzuty i chwyty piłki do zaimprowizowanej bramki , ćwiczymy również celność rzutów.

Klasa VIII – Wychowanie fizyczne

Ćwiczymy dowolne układy fizyczne usprawniające nasze mięśnie i ogólną sprawność fizyczną. Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo naszych ćwiczeń.

Klasa – VII

Temat: Awangarda, bunt i prowokacja.

Pracujemy z podręcznikiem od str.58 do str.60. Próbujemy odpowiedzieć na pytanie dlaczego awangardę nazywamy „ przednią strażą „ – spróbujmy wykonać z dowolnych materiałów i wg. własnego pomysłu własny asamblaż.

Figure

Updating...

References

Related subjects :