Temat: Budowa i rola układu oddechowego

Download (0)

Full text

(1)

Biologia klasa VII Data: 7.04.2020r.

Temat: Budowa i rola układu oddechowego.

Cele lekcji:

-określenie funkcji układu nerwowego

-omówienie budowy elementów tworzących układ nerwowy -wskazanie na jednokierunkowy przepływ impulsu nerwowego.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika ze strony 173- 176.

Pracuj z podręcznikiem. Notatkę przepisz do zeszytu.

Notatka:

1.Układ nerwowy to złożony system, który sprawuje kontrolę nad wszystkimi procesami zachodzącymi w naszym ciele, a także pozwala nam rejestrować i odbierać to, co dzieje się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz nas.

2. Budowa układu nerwowego:

*Ośrodkowy układ nerwowy ( składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego) Funkcje: -pełni funkcję centrum kontroli całego organizmu

-analizuje informacje docierające ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego - przekazuje polecenia do narządów

*Obwodowy układ nerwowy (składa się z nerwów wychodzących z układu ośrodkowego) Funkcje: -przekazuje informacje pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym a pozostałymi częściami organizmu

- odbiera informacje z narządów i ze środowiska zewnętrznego.

3.Układ nerwowy ze względu na sposób funkcjonowania dzielimy na;

-somatyczny (steruje praca mięśni, odbiera bodźce z otoczenia, jego działanie zależy od naszej woli)

-autonomiczny (kieruje pracą narządów wewnętrznych, procesami przemiany materii, jego działanie nie zależy od naszej woli, dzieli się na: współczulny i przywspółczulny).

4.Neurony- to komórki nerwowe, przekazują informacje w postaci impulsów nerwowych.

Budowa neuronu: (przerysuj rysunek do zeszytu)

(2)

-Dendryty - krótkie wypustki odbierające impuls nerwowy i przekazujące go dalej

-Akson - długa, pojedyncza wypustka neuronu rozgałęziona na swoim końcu- zwana też włóknem nerwowym

-Osłonka mielinowa - osłonka Schwanna, osłona białkowa zapewniająca szybsze przewodzenie impulsu nerwowego

5.Przekazywanie sygnałów (podręcznik strona 175) przeanalizuj!

Zadanie do wykonania w zeszycie:

1.Odpowiedz na pytanie i zapisz w zeszycie – podręcznik str.176 ćwiczenie 5.

Informuję, że nie dostałam jeszcze od wszystkich testu z biologii, karty pracy oraz testu z wychowania fizycznego.

Pozdrawiam serdecznie, L.Kolosko.

Figure

Updating...

References

Related subjects :