Geografia klasa 5 - 22 IV 2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

22 IV 2020

Temat: Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku (str. 108 – 112), napisać notatkę oraz wykonać ćwiczenia (str. 65 – 66). Dziękuję!

Materiał dodatkowy, dla chętnych:

https://epodreczniki.pl/a/strefy-krajobrazowe-ziemi/D1ETWP6PK https://www.youtube.com/watch?v=6Bnju1ifXas

https://www.youtube.com/watch?v=KbS9HwCetPA

https://epodreczniki.pl/a/strefy-klimatyczne-swiata/D1GJYWtaT

Figure

Updating...

References

Related subjects :