Geografia klasa 5 - 15 IV 2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

15 IV 2020

Temat: Pogoda a klimat.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku (str. 102 – 107), napisać notatkę oraz wykonać ćwiczenia (str. 61 – 64). Dziękuję!

Materiał dodatkowy:

https://epodreczniki.pl/b/czym-jest-pogoda-a-czym-klimat/PZEzm0e0V

Figure

Updating...

References

Related subjects :