• Nie Znaleziono Wyników

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA"

Copied!
19
0
0

Pełen tekst

(1)

1

SZKOLNY ZESTAW

PROGRAMÓW NAUCZANIA

Rok szkolny 2022/2023

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2022 r.

(2)

2

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA KLASA I

Przedmiot

Numer programu

w SZPN

Autor Nazwa programu Wydawnictwo Rok wydania

Edukacja wczesnoszkolna w tym edukacja polonistyczna, społeczna,

przyrodnicza, matematyczna, techniczna,

plastyczna, muzyczna, wychowanie fizyczne

1/17/18 Jadwiga Hanisz

Nowi Tropiciele Program edukacji wczesnoszkolnej przewidziany na I etap edukacyjny dla klas 1–3

Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne

Sp. z. o.o.

2017

Język angielski 2/20/21

Ilona Studzińska Arkadiusz Mędela

Magdalena Kądro Ewa Piotrowska

Anna Sikorska

Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu

edukacyjnego

Macmillan

Education 2017

Edukacja informatyczna 3/17/18 Grażyna Koba

Teraz bajty.

Informatyka dla szkoły podstawowej.

Klasa I

MiGra

Sp. z o.o. 2017

(3)

3

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA KLASA II

Przedmiot

Numer programu

w SZPN

Autor Nazwa programu Wydawnictwo Rok wydania

Edukacja wczesnoszkolna w tym edukacja polonistyczna, społeczna,

przyrodnicza, matematyczna, techniczna,

plastyczna, muzyczna, wychowanie fizyczne

1/17/18 Jadwiga Hanisz

Nowi Tropiciele Program edukacji wczesnoszkolnej przewidziany na I etap edukacyjny dla klas 1–3

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z. o.o.

2017

Język angielski 2/20/21

Ilona Studzińska Arkadiusz Mędela

Magdalena Kądro Ewa Piotrowska

Anna Sikorska

Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu

edukacyjnego

Macmillan

Education 2017

Edukacja informatyczna 3/17/18 Grażyna Koba

Teraz bajty.

Informatyka dla szkoły podstawowej.

Klasa II

MiGra

Sp. z o.o. 2017

(4)

4

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA KLASA III

Przedmiot

Numer programu

w SZPN

Autor Nazwa programu Wydawnictwo Rok wydania

Edukacja wczesnoszkolna w tym edukacja polonistyczna, społeczna,

przyrodnicza, matematyczna, techniczna,

plastyczna, muzyczna, wychowanie fizyczne

1/17/18 Jadwiga Hanisz

Nowi Tropiciele Program edukacji wczesnoszkolnej przewidziany na I etap edukacyjny dla klas 1–3

Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne

Sp. z. o.o

2018

Język angielski 2/20/21

Ilona Studzińska Arkadiusz Mędela

Magdalena Kądro Ewa Piotrowska

Anna Sikorska

Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu

edukacyjnego

Macmillan

Education 2017

Edukacja informatyczna 3/17/18 Grażyna Koba

Teraz bajty.

Informatyka dla szkoły podstawowej.

Klasa III

MiGra

Sp. z o.o. 2017

(5)

5

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA KLASA IV

Przedmiot

Numer programu

w SZPN

Autor Nazwa programu Wydawnictwo Rok wydania

Język polski 1/17/18

Anita Żegleń, Ewa Horwath, Ewa Nowak

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

2017

Historia 2/17/18 Tomasz Maćkowski

„Wczoraj i dziś”

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

Nowa Era

Sp. z o.o. 2017

Język angielski 3/17/18

Katarzyna Niedźwiedź, Jolanta Sochaczewska-Kuleta,

Dorota Wosińska

Program nauczania języka angielskiego

dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Nowa Era

Sp. z o.o. 2017

Matematyka 4/21/22

Marian Braun, Agnieszka Mańkowska,

Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem.

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej.

Nowa Era

Sp. z o.o. 2021

Przyroda 5/20/21 Jolanta Golanko

„Tajemnice przyrody”

Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

Nowa Era

Sp. z o.o. 2020

(6)

6 Przedmiot

Numer programu

w SZPN

Autor Nazwa programu Wydawnictwo Rok wydania

Muzyka 6/17/18 Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej

Lekcja muzyki

Nowa Era

Sp. z o.o. 2017

Plastyka 7/17/18 Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej

Do dzieła!

Nowa Era

Sp. z o.o. 2017

Technika 8/17/18 Bogusława Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz

Program nauczania. Technika.

Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. Klasy 4–6

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

2012

Informatyka 9/20/21 Michał Kęska „Lubię to!”

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

Nowa Era

Sp. z o.o. 2020

Wychowanie

fizyczne 10/17/18 Stanisław Żołyński

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV - VIII szkoły

podstawowej

wraz z planami pracy i kryteriami nauczania

FOSZE 2018

Wychowanie do życia w rodzinie

11/17/18 Teresa Król,

Grażyna Węglarczyk

Wędrując ku dorosłości.

Program dla klasy IV szkoły podstawowej

Rubikon 2017

(7)

7

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA KLASA V

Przedmiot

Numer programu

w SZPN

Autor Nazwa programu Wydawnictwo Rok wydania

Język polski 1/17/18

Anita Żegleń, Ewa Horwath, Ewa Nowak

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

2017

Historia 2/17/18 Tomasz Maćkowski

„Wczoraj i dziś”

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

Nowa Era

Sp. z o.o. 2017

Język angielski 3/17/18

Katarzyna Niedźwiedź, Jolanta Sochaczewska-Kuleta,

Dorota Wosińska

Program nauczania języka angielskiego

dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Nowa Era

Sp. z o.o. 2017

Matematyka 4/21/22

Marian Braun, Agnieszka Mańkowska,

Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem.

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej.

Nowa Era

Sp. z o.o. 2021

Geografia 5/18/19 Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej

– Planeta Nowa

Nowa Era

Sp. z o.o. 2017

(8)

8 Przedmiot

Numer programu

w SZPN

Autor Nazwa programu Wydawnictwo Rok wydania

Muzyka 6/17/18 Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej

Lekcja muzyki

Nowa Era

Sp. z o.o. 2017

Plastyka 7/17/18 Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej

Do dzieła!

Nowa Era

Sp. z o.o. 2017

Technika 8/17/18

Ewa Bubak, Ewa Królicka,

Marcin Duda

Program nauczania. Technika.

Technika na co dzień.

Klasy 4–6

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

2017

Informatyka 9/20/21 Michał Kęska „Lubię to!”

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

Nowa Era

Sp. z o.o. 2020

Wychowanie

fizyczne 10/17/18 Stanisław Żołyński

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII

szkoły podstawowej wraz z planami pracy i kryteriami

nauczania

FOSZE 2018

Wychowanie do życia w rodzinie

11/17/18 Teresa Król,

Grażyna Węglarczyk

Wędrując ku dorosłości.

Program dla klasy V szkoły podstawowej

Rubikon 2017

(9)

9 Przedmiot

Numer programu

w SZPN

Autor Nazwa programu Wydawnictwo Rok wydania

Biologia 12/18/19 Anna Zdziennicka

Puls życia.

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej

Nowa Era

Sp. z o. o. 2017

(10)

10

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA KLASA VI

Przedmiot

Numer programu

w SZPN

Autor Nazwa programu Wydawnictwo Rok wydania

Język polski 1/17/18

Anita Żegleń, Ewa Horwath, Ewa Nowak

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o. o.

2017

Historia 2/17/18 Tomasz Maćkowski

„Wczoraj i dziś”

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

Nowa Era

Sp. z o.o. 2017

Język angielski 3/17/18

Katarzyna Niedźwiedź, Jolanta Sochaczewska-Kuleta,

Dorota Wosińska

Program nauczania języka angielskiego

dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Nowa Era

Sp. z o.o. 2017

Matematyka 4/21/22

Marian Braun, Agnieszka Mańkowska,

Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem.

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej.

Nowa Era

Sp. z o.o. 2021

Geografia 5/18/19 Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej

– Planeta Nowa

Nowa Era

Sp. z o.o. 2017

(11)

11 Przedmiot

Numer programu

w SZPN

Autor Nazwa programu Wydawnictwo Rok wydania

Muzyka 6/17/18 Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej

Lekcja muzyki

Nowa Era

Sp. z o.o. 2017

Plastyka 7/17/18 Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej

Do dzieła!

Nowa Era

Sp. z o.o. 2017

Technika 8/17/18

Ewa Bubak, Ewa Królicka,

Marcin Duda

Program nauczania. Technika.

Technika na co dzień.

Klasy 4–6

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

2017

Informatyka 9/17/18 Grażyna Koba

Program nauczania. Teraz bajty.

Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VIII

MiGra

Sp. z o. o. 2017

Wychowanie

fizyczne 10/17/18 Stanisław Żołyński

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV – VIII szkoły

podstawowej

wraz z planami pracy i kryteriami nauczania

FOSZE 2018

Wychowanie do życia w rodzinie

11/17/18 Teresa Król,

Grażyna Węglarczyk

Wędrując ku dorosłości. Program

dla klasy VI szkoły podstawowej Rubikon 2017

(12)

12 Przedmiot

Numer programu

w SZPN

Autor Nazwa programu Wydawnictwo Rok wydania

Biologia 12/18/19 Anna Zdziennicka

Puls życia

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej

Nowa Era

Sp. z o. o. 2017

(13)

13

KLASA VII

Przedmiot

Numer programu

w SZPN

Autor Nazwa programu Wydawnictwo Rok wydania

Język polski 1/17/18

Anita Żegleń, Ewa Horwath, Ewa Nowak

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o. o.

2017

Historia 2/17/18 Tomasz Maćkowski

„Wczoraj i dziś”

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

Nowa Era

Sp. z o.o. 2017

Język angielski 3/17/18

Katarzyna Niedźwiedź, Jolanta Sochaczewska-Kuleta,

Dorota Wosińska

Program nauczania języka angielskiego

dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Nowa Era

Sp. z o.o. 2017

Matematyka 4/20/21

Marian Braun, Agnieszka Mańkowska,

Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem.

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej.

Nowa Era

Sp. z o.o. 2021

Biologia 5/17/18 Anna Zdziennicka

„Puls życia”

Program nauczania biologii w klasach 5 – 8 szkoły podstawowej

Nowa Era

Sp. z o.o. 2017

(14)

14 Przedmiot

Numer programu

w SZPN

Autor Nazwa programu Wydawnictwo Rok wydania

Geografia 6/17/18 Maria Tuz

Barbara Dziedzic

Program nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta

Nowa

Nowa Era

Sp. z o.o. 2017

Fizyka 7/17/18 Barbara Sagnowska

Świat fizyki Program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

2017

Chemia 8/17/18 Hanna Gulińska,

Janina Smolińska

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

2017

Muzyka 9/17/18 Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej

Lekcja muzyki

Nowa Era

Sp. z o.o. 2017

Plastyka 10/17/18

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej

Do dzieła!

Nowa Era

Sp. z o.o. 2017

Informatyka 11/20/21 Grażyna Koba „Lubię to!”

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

Nowa Era

Sp. z o.o. 2020

(15)

15 Przedmiot

Numer programu

w SZPN

Autor Nazwa programu Wydawnictwo Rok wydania

Wychowanie

fizyczne 12/17/18 Stefan Żołyński

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV – VIII szkoły

podstawowej

wraz z planami pracy i kryteriami nauczania

FOSZE 2018

Wychowanie do życia w rodzinie

13/17/18 Teresa Król

Grażyna Węglarczyk

Wędrując ku dorosłości. Program

dla klasy VII szkoły podstawowej Rubikon 2017

Język

niemiecki 14/17/18 Aleksandra Kubicka

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka

obcego w szkole podstawowej Wariant II.2

"LektorKlett" 2017

(16)

16

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA KLASA VIII

Przedmiot

Numer programu

w SZPN

Autor Nazwa programu Wydawnictwo Rok wydania

Język polski 1/17/18

Anita Żegleń, Ewa Horwath, Ewa Nowak

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o. o.

2017

Historia 2/17/18 Tomasz Maćkowski

Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach 4-8 szkoły podstawowej

Nowa Era

Sp. z o.o. 2017

Język angielski 3/21/22

Ewa Piotrowska Tomasz Sztyber Katarzyna Komarnicka

Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową dla II etapu

edukacyjnego

(szkoła podstawowa, klasy IV-VIII)

Macmillan

Polska 2017

Matematyka 4/21/22

Marian Braun, Agnieszka Mańkowska,

Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem.

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej.

Nowa Era

Sp. z o.o. 2021

Biologia 5/17/18 Anna Zdziennicka

Puls życia

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej

Nowa Era

Sp. z o. o. 2017

(17)

17 Przedmiot

Numer programu

w SZPN

Autor Nazwa programu Wydawnictwo Rok wydania

Geografia 6/17/18 Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej

– Planeta Nowa

Nowa Era

Sp. z o.o. 2017

Fizyka 7/17/18 Barbara Sagnowska

Świat fizyki Program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

2017

Chemia 8/17/18 Hanna Gulińska,

Janina Smolińska

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

2017

Informatyka 11/20/21 Grażyna Koba

Lubię to!

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

Nowa Era

Sp. z o.o. 2020

Wychowanie

fizyczne 12/17/18 Stefan Żołyński

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV – VIII szkoły

podstawowej

wraz z planami pracy i kryteriami nauczania

FOSZE 2018

Wychowanie do życia w rodzinie

13/17/18 Teresa Król,

Grażyna Węglarczyk Wędrując ku dorosłości. Program

dla klasy VIII szkoły podstawowej Rubikon 2018

(18)

18 Przedmiot

Numer programu

w SZPN

Autor Nazwa programu Wydawnictwo Rok wydania

Wiedza o

społeczeństwie 14/17/18 Barbara Furman

„Dziś i jutro”

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole

podstawowej

Nowa Era

Sp. z o. o. 2017

Język

niemiecki 15/17/18 Aleksandra Kubicka

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka

obcego w szkole podstawowej Wariant II.2

"LektorKlett" 2017

Edukacja dla

bezpieczeństwa 16/17/18 Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie. Program nauczania edukacji dla

bezpieczeństwa w szkole podstawowej

Nowa Era

Sp. z o. o. 2017

(19)

19

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW DO NAUCZANIA RELIGII ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Klasa Numer programu

w SZPN Tytuł programu Diecezja

Numer zatwierdzenia przez Komisję Wychowania

Katolickiego Konferencji Episkopatu

Polski

Klasy I-II 0/20/21

Zaproszeni na ucztę z Jezusem.

Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz

Eucharystii

Program ogólnopolski AZ-1-01/18

Klasa III 0/17/18 W drodze do Wieczernika Program ogólnopolski AZ-1-01/10

Klasa IV 0/17/18 Poznaję Boga i w Niego wierzę Program ogólnopolski AZ-2-01/10

Klasy V-VI 0/20/21

Bóg jest wśród nas. Katecheza mistagogiczna, wprowadzająca

w historię zbawienia

Program ogólnopolski AZ-2-04/20

Klasy VII-

VIII 0/17/18 Rozradowanie się w Duchu

Świętym Program ogólnopolski AZ-3-02/13

Cytaty

Powiązane dokumenty

„Matematyka- podręcznik dla liceów i techników”, Pazdro, K.Kłaczkow, M.Kurczeb, E.Świda. „Matematyka

Przygotowując uczniów do myślenia abstrakcyjnego w przyszłości i rozwiązywania problemów, w tym programowania, nauczyciel wykorzystuje treści wszystkich edukacji.

polski PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH 4–8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa.. Historia Program nauczania historii w klasach 4-8

Najważniejsze dla ucznia jest jego aktywne zaangażowanie się w proces uczenia. Lekcja powinna być wyzwaniem dla ucznia, aby myślał i używał aktywnie j. angielskiego w jak

„Odkryć fizykę 3” Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy. Marcin Braun, Weronika Śliwa

Jednym z najważniejszych zadań nauczyciela polonisty, wyraźnie wyeksponowanym w niniejszym programie, jest wyposażenie uczniów w kompetencje czytelnicze, zaznajomienie

Szkolny zestaw programów nauczania obowiązuje w SOSW Szkole Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących, SOSW Gimnazjum Specjalnym dla Dzieci

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie w klasach IV-VIII szkoły podstawowej „Moje

Program doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej opracowany przez nauczyciela prowadzącego.. Szkolny Zestaw Programów Nauczania – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

Program nauczania historii i społeczeństwa dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV–VI szkoły podstawowej) przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Robert

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum - Oblicza geografii.

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej.Wyd. Sagnowska Program nauczania fizyki

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV - VIII

Karpicz - Va,b Program nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klas 5-8 szkoły podstawowej..

język polski ,,Nowe słowa na start!’’ Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.. Marlena Derlukiewicz

To jest chemia 1 Zakres rozszerzony Maturalne karty pracy 1.. Fizyka Grzegorz Kornaś Ciekawi

„NOWE SŁOWA NA START!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. Marlena Derlukiewicz

Program nauczania języka angielskiego, IV etap edukacyjny, poziom IV.1 dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu

9/BIOL/T/2012/2013 Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych „Biologia na czasie”.. Nowa Era

Język angielski zawodowy Bezpieczeństwo i higiena pracy Rezerwacja usług hotelarskich Obsługa gości w recepcji Marketing w hotelarstwie Kultura zawodu. Przedmioty w

51/2017 Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Francuz-Ornat 11 -GimKlim/chem/11/09 Chemia Program nauczania chemii w gimnazjum.. Chemia

Program nauczania języka niemieckiego w klasach 1-3 gimnazjum w kursie podstawowym WSzPWN I.Szulczewska G2b, G3b, G3c. O.Karolczyk