DOTACJA MEN 2015 PRZEWODNIK DLA DYREKTORÓW

Pełen tekst

(1)

DOTACJA MEN 2015

P R Z E W O D N I K D L A D Y R E K T O R Ó W

DOTACJA

KROK PO KROKU OFERTA

DLA SZKÓŁ

D L A D Y R E K T O R Ó W G I M N A Z J Ó W

2 0 1 5 / 2 0 1 6

www.dotacjeMEN.operon.pl

(2)

STR.

2 3

STR.

3

STR.

DOTACJA KROK PO KROKU – HARMONOGRAM

STAŁA I JEDNAKOWA CENA WSZYSTKICH PODRĘCZNIKÓW

MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY

WYBÓR PODRĘCZNIKÓW

SKŁADANIE WNIOSKU O DOTACJĘ

ZAMÓWIENIE KSIĄŻEK I ROZLICZENIE DOTACJI

2 0 1 5 2 0 1 6

15 IX Koniec składania wniosków o dotację

do IX Zakup podręczników

i materiałów ćwiczeniowych

Koniec 15 X przyznawania

dotacji

Koniec 15 I rozliczania

dotacji

STR.

2 3

STR.

Najlepsza gwarancja właściwego wykorzystania dotacji – jednakowa cena dla każdego podręcznika. Sugerowana cena dotacyjna podręcznika

na cały rok w szkole gimnazjalnej to 14 zł.

Jednakowa i stała cena dla każdego podręcznika na danym poziomie to:

– gwarancja równego dostępu do podręczników dla nauczycieli wszystkich przedmiotów – elastyczny system i łatwość rozliczenia dotacji przez dyrektora szkoły

– możliwość zakupu dodatkowych materiałów przewidzianych w ustawie

Każdy przedmiot jest równie ważny, dlatego stała i jednakowa cena to zabezpieczenie

prawa każdego nauczyciela do podręcznika, bez względu na nauczany przedmiot.

(3)

STR.

4 5

STR.

USTALENIE ZESTAWU podręczników/materiałów edukacyjnych oraz ustalenie materiałów ćwiczeniowych PRZEKAZANIE WNIOSKU o dotację do jst wraz z informacją o danych dotyczących liczby uczniów i zapotrzebowania na wyposażenie w materiały i podręczniki – od 15 marca do 15 września (elektronicznie i papierowo)

UZYSKANIE DOTACJI od jednostki samorządu terytorialnego od 1 maja do 15 października

DOKONANIE ZAKUPU podręczników i materiałów ćwiczeniowych przez dyrektora w wydawnictwach

ROZLICZENIE DOTACJI oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przez dyrektora – do dnia 15 styczna następnego roku

GIMNAZJUM KLASA I

PODRĘCZNIKI

250

ĆWICZENIA

25

I 2016 X do IX

STR.

4

1.

Przykładowy zakup w ramach dotacji MEN zgodny z sugerowaną ceną dotacyjną

Na co można wykorzystać pozostałą kwotę dotacji?

Procedura wyboru podręcznika, materiału edukacyjnego lub ćwiczeniowego

WYBÓR PODRĘCZNIKÓW

2. SKŁADANIE WNIOSKU O DOTACJĘ

3. ZAMÓWIENIE KSIĄŻEK I ROZLICZENIE DOTACJI

Wysokość i harmonogram dotacji 2015/2016 oraz procedura ubiegania się o dotację

OPERON – wygodne rozwiązania

PEŁNA OFERTA

DOTACYJNA ZGODNE

Z WARUNKAMI WIELOLETNIEGO

UŻYTKU

ODPOWIADA SUGEROWANEJ CENIE DOTACYJNEJ

3-LETNIA

GWARANCJA WZORY

DOKUMENTÓW SERWIS ZAMÓWIEŃ ZAKUP PAPIERU

I TONERÓW ZAKUP URZĄDZEŃ

UMOŻLIWIAJĄCYCH DRUKOWANIE I POWIELANIE

MATERIAŁÓW DRUKOWANIE I POWIELANIE

MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH MATERIAŁY EDUKACYJNE:

ZBIORY ZADAŃ, ATLASY, VADEMECUM, DOSTĘP DO PLATFORM EDUKACYJNYCH

I MULTIMEDIÓW

STR.

5

WZORY DOKUMENTÓW ORAZ SERWIS ZAMÓWIEŃ DLA DYREKTORA – www.dotacjeMEN.operon.pl

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY WE WSZYSTKICH ODDZIAŁACH DANEJ KLASY PRZEZ CO NAJMNIEJ TRZY LATA SZKOLNE

NAUCZYCIELE zapoznają się z ofertą edukacyjną

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI wybiera:

▪ JEDEN PODRĘCZNIK lub materiał edukacyjny do danych zajęć dla uczniów klasy I gimnazjum

▪ MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

i rezerwuje podręczniki i materiały ćwiczeniowe na stronie www.dotacjeMEN.operon.pl.

DYREKTOR SZKOŁY na podstawie decyzji zespołu przedmiotowego ustala:

▪ zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne

▪ materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym Jeśli nauczyciele nie porozumieli się co do wyboru podręcznika i materiałów, dyrektor ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zestaw materiałów ćwiczeniowych.

250

40

14 15 210

75

Koszt zakupu podręczników do wszystkich przedmiotów dla jednego ucznia

w sugerowanej cenie dotacyjnej Liczba przedmiotów

Sugerowana cena dotacyjna podręcznika

Kwota dotacji do wykorzystania po zakupie zestawu wszystkich podręczników dla jednego ucznia Wysokość dotacji dla jednego ucznia do klasy I gimnazjum

Przykładowa liczba uczniów w klasach I w szkole Przykładowa kwota dotacji do wykorzystania

po zakupie 75 zestawów podręczników (rocznie)

3000

14

14

14

14

14

informatyka plastyka muzyka zajęcia

techniczne j. obcy

14

j. obcy

14

historia

14

WOS

14

geografia

14

biologia

14

chemia

14

fizyka

14

edukacja bezpieczeństwadla

14

j. polski

14

matematyka

www.dotacjeMEN.operon.pl

(4)

OFERTA DOTACYJNA – GIMNAZJUM

KLASA I • WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI – zgodne z sugerowaną ceną dotacyjną 14 zł

*

Dodatkowo w ofercie: materiały ćwiczeniowe i edukacyjne.

Więcej informacji: www.dotacjeMEN.operon.pl

STR.

7

PODRĘCZNIKI MAJĄ NUMERY DOPUSZCZEŃ MEN – SZCZEGÓŁY NA www.operon.pl

PODRĘCZNIKI MAJĄ NUMERY DOPUSZCZEŃ MEN – SZCZEGÓŁY NA www.operon.pl

STR.

6

KLASA I • WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI – zgodne z sugerowaną ceną dotacyjną 14 zł

* Podręcznik składa się z 2 części. Cena podręcznika obejmuje 2 części.

Dodatkowo w ofercie: materiały ćwiczeniowe i edukacyjne.

Więcej informacji: www.dotacjeMEN.operon.pl

(5)

Podróżujmy razem po świecie edukacji!

WSZYSTKO O DOTACJI MEN OŚWIATA I PRAWO

EGZAMINY Z OPERONEM JA CZYTAM!

NAUCZYCIELSKI OŚRODEK EDUKACYJNY KURSY INTERNETOWE

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

+48 58 679 00 00

800 88 66 88 -

BEZPŁATNA INFOLINIA DLA NAUCZYCIELI www.dotacjeMEN.operon.pl

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :