Samorząd Uczniowski, II klasy liceum

Pełen tekst

(1)

http://www.szkolazdumka.pl

Rada Pedagogiczna, wrzesień 2016r.  

 

Kalendarz na rok szkolny 2016/2017 

Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim 

Lp.  Wydarzenie  Odpowiedzialni  Termin 

1.  Początek roku szkolnego 2016/2017  Samorząd Uczniowski,   Dyrekcja      

01.09.2016. 

      godz.11.00  2. 

Początek roku szkolnego 2016/2017 w Filii 

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górowie  Iławeckim 

 

01.09.2016. 

godz.14.00      3.  Udział w uroczystościach poświęconych 77  

rocznicy wybuchu II wojny światowej 

Samorząd Uczniowski,   Dyrekcja      

01.09.2016. 

Kamińsk  4.  Otrzęsiny klasy pierwszej gimnazjum i liceum. 

Ognisko integracyjne. 

Samorząd Uczniowski,      

II klasy gimnazjum i liceum  07.09.2016. 

5.  Europejski Dzień Języków  Nauczyciele języków nowożytnych  26.09.2016.(pon.)  

6. 

Złożenie w szkole deklaracji przez rodziców uczniów  gimnazjum: 

– o wyborze języka i poziomu egzaminu,  – o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego w  języku mniejszości narodowej 

  do 30.09.2016. 

7. 

Zebranie od uczniów klas trzecich liceum wstępnych  deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego i  gimnazjalnego 

Wychowawcy klas III liceum i  gimnazjum 

      do 30.09.2016. 

 

8.  Próbne egzaminy maturalne z obowiązkowych 

przedmiotów  Dyrekcja, nauczyciele przedmiotu  Wrzesień/Październik 2016  9.  Próbne egzaminy gimnazjalne   Dyrekcja, nauczyciele przedmiotu         Wrzesień 2016 

10.  Zjazd maturzystów w Krakowie  o. B. Kryk  30.09‐02.10.2016. 

11.  Dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopca  Samorząd Uczniowski  05.10. 2016.(śr.)  12.  Dzień Obrońcy Ukrainy 

Nauczyciele jęz. ukraińskiego        i historii Ukrainy 

(klasy I liceum i gimnazjum) 

       09.10.2016. (niedz.)        godz.16.00 

13. 

Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć  dydaktycznych). 

Akademia poświęcona Dniu Edukacji Narodowej 

Samorząd Uczniowski, II klasy  liceum 

 

       14.10.2016.(pt.)  godz.11.00 

   

14. 

Szkolne Konkursy dla uczniów gimnazjum  (eliminacje do konkursu powiatowego i 

wojewódzkiego organizowanego przez Kuratorium  Oświaty) 

 Zainteresowani nauczyciele  Październik/ Listopad 2016 

15.  Ogólne zebranie z rodzicami  Dyrekcja, Rada Pedagogiczna  23.10.2016. (niedz. godz. 11.00)  16.  Konferencja „Między szkołą a rynkiem pracy”  Doradca zawodowy        27.10.2016. 

17.  Połowinki klas drugich  Wychowawcy II klas oraz  uczniowie 

      29.10.2016. 

  18.  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

( Z DNI DYREKTORSKICH)    31.10.2016. 

19.  Wszystkich Świętych     01.11.2016. (wt.) 

20.  Archidiecezjalny  Przegląd Twórczości Religijnej  s. Damiana 

o. B. Kryk  05.11.2016.(sob.)  

21.  Obchody Święta Niepodległości Polski 

T. Januszko, J. Necio,  K. Pasławska‐Iwanczewska       

 

10.11.2016. 

godz.9.00 

22. 

Narodowe Święto Niepodległości Polski (dzień  wolny od zajęć dydaktyczno ‐ wychowawczych) .  Udział w uroczystościach miejskich. 

Dyrekcja, samorząd uczniowski  11.11.2016. (pt.) 

23.   Szkolny Konkurs Ortograficzny  Nauczyciele jęz. polskiego  Listopad 2016  24.  Organizacja  eliminacji szkolnych Konkursu  „ Losy 

żołnierza i dzieje oręża polskiego”  Jerzy Necio  Listopad 2016 

25.  Próbne egzaminy maturalne   Dyrekcja, nauczyciele przedmiotu        Listopad/Grudzień   2016  26.  Próbne egzaminy gimnazjalne  Dyrekcja, nauczyciele przedmiotu        Listopad/Grudzie 2016 

Układali kalendarz: Iwona Smoliniec, Włodzimierz Hałan

(2)

http://www.szkolazdumka.pl

27.  Szkolne Andrzejki  Samorząd uczniowski, I klasy 

liceum  24.11.2016.(czw.) 

28.  „Zapalmy świeczkę”‐ upamiętnienie ofiar Wielkiego  Głodu na Ukrainie 1932 – 1933. 

Nauczyciele jez. ukraińskiego i  historii Ukrainy (klasy II) 

25.11.2016. (pt.) 

29.  Światowy  Dzień Walki z AIDS  W.Kozubel,I.Smoliniec  01.12 .2016.(czw.)  30.   Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół 

podstawowych (język ukraiński)           02.12. 2016 

31.  Konkurs Wiedzy Biblijnej dla gimnazjum   s.Damiana   Grudzień 2016. 

32.  Ogólnopolski turniej  piłki nożnej dla młodzieży 

szkół mniejszościowych w Polsce         R. Demko 

  17.12.2016. 

 

33.  Wystawienie ocen semestralnych    Do 19.12.2016. godz.15.00 

34.  Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej    21.12.2016. 

35.  Mikołajki szkolne  Samorząd Uczniowski  19.12.2016.(pon.) 

36.  Konkurs z j.niemieckiego  S.Husak  Grudzień 2016. 

37.  Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych i  trzeciej klasy gimnazjalnej 

Dyrekcja, wychowawcy,       klas III ,nauczyciele przedmiotów 

maturalnych 

19.12.2016.(pon.) 

38.  Zakończenie I semestru r.szk.2016/2017    23.12.2016. 

39.  Zimowa przerwa świąteczna   

23.12.2016. –  31.12.2016.(obowiązkowa 

wyjazdówka z internatu) 

40. 

Przerwa świąteczna wg Kalendarza juliańskiego (02  – 09.01.2017.) 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno ‐wychowawczych. 

 

 

02.01.2017.,03.01.2017.,04.01.2017 .,05.01.2017.,09.01.2017.,wolne z  dni dyrektorskich, 

06.01.2016.  Święto Trzech Króli (dzień  ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno ‐  

wychowawczych) (obowiązkowa  wyjazdówka z internatu) 

41.  Początek drugiego semestru    10.01. 2017. 

42.  Koncert Noworoczny w wykonaniu uczniów 

Państwowej Szkoły Muzycznej    12.01. 2017. 

43.  Małanka szkolna dla młodzieży  Samorząd Uczniowski  12.01.2017. 

44.  Szkolna Kutia         Internat  18.01.2017.(śr.) 

45.  Święto Jordanu     19.01.2017.(czw.) 

 

46.  Szkolny Dzień Profilaktyki  Samorząd Uczniowski, Pedagog 

szkolny  II semestr 2017 

47.  Święto Zjednoczenia Ukrainy i rocznica bitwy pod  Krutami  

Nauczyciele jez. ukraińskiego i  historii Ukrainy (uczniowie 

gimnazjum) 

Styczeń/Luty 2017 

48.  Studniówka klas trzecich liceum  wychowawcy i uczniowie III klas  21.01.2017.(sob.)   

49.  Ferie zimowe   

23.01.2017. ‐05.02.2017. 

(obowiązkowa wyjazdówka z  internatu) 

50.  Złożenie przez uczniów i absolwentów ostatecznych 

deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego  wychowawcy klas III, sekretariat  do 07.02.2016. 

51.  Ogólne zebranie z rodzicami  (godz.11.00) 

  Dyrekcja, Rada Pedagogiczna        11 ‐ 12.02.2017. 

52.  Dni Otwarte Szkoły.   Rada Pedagogiczna 

        18.02.2017. 

53.  Wybory do Samorządu Uczniowskiego  Samorząd Uczniowski  Luty 2017  54. 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego  Ukraińskie Dyktando – szkolny konkurs z języka  ukraińskiego dla gimnazjum i liceum 

Nauczyciele jez. ukraińskiego  21.02.2017.(wt.)  55.  Próbny egzamin gimnazjalny  Dyrekcja, nauczyciele przedmiotu  Luty/Marzec 2017  56.  Wewnątrzszkolne próbne egzaminy maturalne  wychowawcy klas III, nauczyciele 

przedmiotów maturalnych  Luty/Marzec 2017 

57.  Konkurs Wiedzy Biblijnej dla gimnazjum ‐finał    s.Damiana  25.02.2017  58.  Dzień języków (angielskiego, niemieckiego)  Ż. Krukenicka 

S.Husak  Marzec 2017 

(3)

http://www.szkolazdumka.pl

59.  Szkolny Konkurs Recytatorski  Nauczyciele jęz.polskiego  Marzec 2017 

60.  Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”    Marzec 2017 

61.  Konkurs Czytelniczy  M.Glińska  Marzec 2017 

62.  Warmińsko‐Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w 

Ruchu Drogowym  M. Sokół  Marzec/Kwiecień 2017 

63.  Konkurs z Historii Regionalnej        J. Necio  Marzec/Kwiecień 2017  64.  Koncert poświęcony T. Szewczence.  

Nauczyciele jęz. ukraińskiego  (program artystyczny) 

 

12.03.2017.(niedz.)   

65.  Szkolny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzi zapobiegają 

pożarom”   M. Sokół  Kwiecień 2017 

66.  Pierwszy Dzień Wiosny  Samorząd Uczniowski  21.03.2017.(wt.) 

67.  Rekolekcje Wielkopostne (trzy dni)    

s. Damiana  ,o.B.Kryk   

      23‐25.03.2017. 

 

68.  Wiosenna przerwa świąteczna   

13‐18.04.2017. 

19.04.2017.,wolne z dni dyrektorskich  (obowiązkowa wyjazdówka z 

internatu) 

69. 

Egzamin gimnazjalny: 

- część humanistyczna 

- część matematyczno‐przyrodnicza  - część z języka obcego nowożytnego 

*19 pierwsza i druga klasy gimnazjum oraz klasy LO  dzień wolny z dni dyrektorskich 

* 20,21pierwsza i druga klasy gimnazjum oraz klasy  LO pracują zgodnie z planem 

Dyrekcja, nauczyciele  przedmiotów 

   

19.04.2017. 

20.04.2017. 

21.04.2017. 

70.  Wystawienie ocen końcowych dla uczniów klas 

trzecich liceum   

24.04.2017.,(pon)   godz. 15.00  71.  Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas 

trzecich liceum    26.04.2017. 

72.  Uroczyste zakończenie edukacji przez klasy trzecie  liceum. Wręczenie świadectw 

Klasy II liceum, samorząd  uczniowski 

28.04.2017. 

godz. 13.00  73.  Święto Pracy (dzień ustawowo wolny od zajęć 

dydaktyczno ‐  wychowawczych).      01.05.2017.(pon.) 

74.   Dzień Flagi RP. Wystawa okolicznościowa  poświęcona Świętu Konstytucji 3 Maja   

T. Januszko, J. Necio  K. Pasławska‐Iwanczewska       

 

02.05.2017. 

75. 

Święto Konstytucji (03.05.2016.dzień ustawowo  wolny od zajęć dydaktyczno ‐  wychowawczych). 

Wystawa okolicznościowa  (02.05.2017.) 

  03.05.2017. 

76.  Upamiętnienie 70 rocznicy Akcji „Wisła”  Nauczyciele jęz. ukraińskiego i 

historii Ukrainy  07.05.2017.(niedz.) 

77.   Udział w Festiwalu  „ Z Malowanej Skrzyni”  Nauczyciele jęz. ukraińskiego i 

historii Ukrainy  14.05.2017. 

Egzaminy maturalne: 

a) część pisemna  - język polski        (poziom podstawowy) 

  * klasy I i II LO oraz klasy gimnazjum pracują zgodnie z planem 

  04.05.2017.(czw.) g.9.00 

     - język polski 

      (poziom rozszerzony) 

  04.05.2017.(czw.) g. 14.00 

  - matematyka 

       (poziom podstawowy) 

  05.05.2017.(pt.) g.9.00 

- język angielski        (poziom podstawowy) 

  08.05.2017.(pon.)  g.9.00 

  - język angielski 

        (poziom rozszerzony) 

  08.05.2017.(pon.)  g.14.00 

- matematyka         (poziom rozszerzony) 

  09.05.2017.(wt.) g. 9.00 

  78. 

- wiedza o społeczeństwie         (poziom rozszerzony) 

   

10.05.2017.(śr.) g.9.00   

(4)

http://www.szkolazdumka.pl

-  informatyka  (poziom rozszerzony) 

  10.05.2017.(śr.)  g.14.00 

       ‐       język niemiecki  (poziom podstawowy.) 

  11.05.2017.(czw.) g.9.00 

  - język niemiecki 

(poziom rozszerzony) 

  11.05.2017.(czw.) g.14.00 

- biologia 

(poziom rozszerzony) 

           12.05.2017.(pt.) g.9.00  - historia 

(poziom rozszerzony) 

           15.05.2017.(pon.) g.9.00   

- chemia 

      (poziom rozszerzony) 

           16.05.2017.(wt.)  g.9.00   

- geografia 

       (poziom rozszerzony)  

  16.05.2017.(wt.) g.14.00 

  - język rosyjski 

(poziom podstawowy.) 

   

17.05.2017.(śr.) g.9.00  - język rosyjski 

(poziom rozszerzony) 

    17.05.2017.(śr.)  g.14.00 

- fizyka 

       (poziom rozszerzony)  

  18.05.2017.(czw.) g.9.00 

- język ukraiński  (poziom podstawowy.) 

  24.05.2017. (śr.) g.9.00 

  - język ukraiński 

(poziom rozszerzony.) 

         24.05.2017. (śr.) g.14.00   

 

b) część ustna – wg. szkolnego harmonogramu 

• języki obce nowożytne 

• język polski, języki mniejszości  narodowych 

*pierwsze i drugie klasy liceum oraz klasy  gimnazjum pracują zgodnie z planem 

 

Od 04.05.2017. do 26.05.2017. 

Od 08.05.2017. do 20.05.2017. 

 

79.  Dzień Fizyki  Anna Drabińska 

16.05.2017. 

80.  Dzień Wyszywanki  Samorząd Uczniowski 

18.05.2017. 

81.  Dni Otwarte Szkoły. Światowy Dzień Różnorodności 

Kulturowej  Samorząd Uczniowski  20‐21.05.2017. 

82.  Szkolny konkurs z geografii Ukrainy  i historii  Ukrainy (gimnazjum) 

W. Sokół 

I.Smoliniec  Maj 2017 

83.   Pisemny i ustny egzamin maturalny w terminie 

dodatkowym     01.06.2017. – 20.06.2017. 

84. 

Dodatkowe terminy egzaminów gimnazjalnych  - część humanistyczna 

- część matematyczno‐przyrodnicza  - część z języka obcego nowożytnego 

 

01.06.2017. 

02.06.2017. 

03.06.2017. 

   

85.  Dni Górowa Iławeckiego    Czerwiec 2017 

86.  Boże Ciało (dzień wolny od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych)    15.06.2017. (czw) 

87.  Wyjazd na „Małą Sareptę” do Cyganka  s. Damiana, o.B.Kryk   15.06.2017. (czw) 

88.  Dni Otwarte Szkoły dla uczniów z Ukrainy.     17‐18.06. 2017. 

89.  Bal gimnazjalistów  Wychowawczyni  i uczniowie       III 

klas gimnazjum  17‐18.06. 2017. 

90.  Wystawienie ocen końcowych dla uczniów 

gimnazjum i liceum   

19.06.2017. 

do godz. 15.00 (pon.)  91.  Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów 

gimnazjum i liceum    21.06.2017. (śr.) 

92.  „Dzień kultury niemieckiej”. Szkolny piknik 

integracyjny.  S.Husak  22.06.2017. 

93.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych  w liceum oraz uroczyste zakończenie nauczania 

Dyrekcja, Samorząd Uczniowski  II klasy gimnazjum 

23.06.2017. 

godz. 11.00 (pt.) 

(5)

http://www.szkolazdumka.pl

klasy III gimnazjum 

94.  Ferie letnie           24.06.2017.‐ 31.08.2017. 

95.  Ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom 

świadectw dojrzałości i aneksów           30.06.2017. 

96. 

Egzamin poprawkowy dla zdających egzamin  maturalny, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z  jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej 

- egzamin pisemny  - egzamin ustny 

 

           22.08.2017., g.9:00 

23‐25.08.2017.     

   

   

       WAŻNE     TERMINY 

 

       I. DNI  DO DYSPOZYCJI DYREKCJI: 

      31.10.2017. 

      02.01.2017. 

      03.01.2017.       

      04.01.2017. 

      05.01.2017. 

      09.01.2017. 

      19.04.2017. 

 

       II. PRZERWY W ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH : 

1. 14.10.2016. Dzień Edukacji Narodowej  

2. 11.11.2016. Rocznica Odzyskania Niepodległości  3. 31.10.2016.‐01.11.2016.Wszystkich Świętych 

4. 23.12.2016. – 31.12.2016. Przerwa świąteczna (

OBOWIĄZKOWA WYJAZDÓWKA Z INTERNATU

)   5. 02.01.2017. – 09.01.2017.Przerwa świąteczna według Kalendarza Juliańskiego (

OBOWIĄZKOWA

      

WYJAZDÓWKA Z INTERNATU

).

6. 23.01.2017.‐05.02.2017.Ferie zimowe (

OBOWIĄZKOWA WYJAZDÓWKA Z INTERNATU

)

7. 13.04.2017. – 19.04.2017. Wiosenna przerwa świąteczna 

(OBOWIĄZKOWA WYJAZDÓWKA Z INTERNATU)

 

 

8.01.05.2017., 03.05.2017. Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno‐wychowawczych  

9. 15.06.2017.  Boże Ciało  

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :