1. Przewód pokarmowy = normalne segmenty, które znamy (tam gdzie przechodzi pokarm) + zwieracze

Download (0)

Full text

(1)

UKŁAD POKARMOWY

1. Przewód pokarmowy = normalne segmenty, które znamy (tam gdzie przechodzi pokarm) + zwieracze

a. zwieracz - oddziela od siebie sąsiadujące segmenty przewodu pokarmowego, jego funkcją jest zapobieganie cofania się treści pokarmowej

i. pozostaje zawsze w fazie skurczu 2. Rodzaje skurczów:

a. toniczne - na poziomie zwieraczy - rozluźniają się tylko wtedy, gdy przechodzi przez nie jedzenie b. fazowe - odpowiedzialne za mechaniczne trawienie pokarmu

i. perystaltyczne - popychają jedzenie w dół przewodu pokarmowego

ii. segmentowe - skurcze całego segmentu, odpowiadają za mieszanie treści pokarmowej i ułatwiają dostęp enzymów do składników pokarmowych

3. Rodzaje trawienia:

a. mechaniczne - rozdrabnia pokarm na mniejsze części i. jama ustna - zęby

ii. żołądek i jelito cienkie - dzięki skurczom fazowym b. chemiczne - z użyciem enzymów

Jama ustna

1. Funkcja: rozdrobnienie pokarmu przez żucie, nawilżenie pokarmu, uformowanie kęsów 2. Budowa histologiczna

tkanka nabłonkowa wielowarstwowa płaska rogowaciejąca - śluzówka żująca (podniebienie twarde, dziąsła, grzbiet języka)

tkanka nabłonkowa wielowarstwowa płaska nierogowaciejąca - śluzówka wyścielająca (wargi, policzki, okolica podjęzykowa)

3. Fazy połykania

faza ustno-gardłowa - kontrolowana, świadoma (somatyczny układ nerwowy, mięśnie poprzecznie prążkowane szkieletowe)

faza gardłowo-przełykowa - niezależna od nas faza przełykowo-żołądkowa - niezależna od nas 4. Ślina

wydzielanie = około 1.5 litra śliny na dobę Ma właściwości bakteriobójcze

skład:

(2)

śluz - chroni błonę śluzową elektrolity

alfa-amylaza ślinowa - rozpoczyna trawienie węglowodanów, działa w żołądku, póki pH nie spadnie poniżej 4, czyli dopiero po około 1h

rozkłada glikogen i skrobię do maltozy i dekstryn odpowiednie pH działania: 6.6-6.8

lipaza językowa - specyfika względem tłuszczów z kwasami tłuszczowymi o średniej długości, które występują zazwyczaj w mleku - dlatego u dorosłych ma małe znaczenie

regulacja wydzielania - AUN - wyjątkowo w układzie pokarmowym układ przywspółczulny i współczulny działają synergistycznie (czyli oba stymulują wydzielanie śliny), ale z różnymi efektami co do ilości i jakości wydzielanej śliny

układ współczulny - wydzielanie małej ilości gęstej śliny

układ przywspółczulny - wydzielanie obfitej ilości wodnistej śliny 5. Budowa zęba

możemy podzielić zewnętrznie na koronę, szyjkę i korzeń

W obrębie kory znajduje się jama (komora) zęba, zwęża się i przechodzi w kanał korzeniowy, który zakończony jest otworem wierzchołkowym.

Komorę i kanał zęba wypełnia miazga zęba

Nad miazgą znajduje się zębina, która stanowi podkład dla szkliwa i cementu. Jest wytworem odontoblastów.

Szkliwo - pokrywa koronę (w części korzennej - cement), najtwardsza substancja w organizmie.

Ząb pokrywa ozębna

6. Rodzaje zębów

siekacze - służą do odgrywania kawałków pokarmu kły - rozgryzanie pokarmu

zęby przedtrzonowe i zęby trzonowe - miażdżą i rozcierają pokarm zęby mleczne nie posiadają korzeni

Formuła zębów u dorosłych: 2123 (łącznie 32 zęby) Formuła zębów u dzieci: 2102 (łącznie 20 zębów)

(3)

7. Język = narząd zbudowany z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej szkieletowej, położony na dnie jamy ustnej

Funkcje: obróbka mechaniczna pokarmu, formowanie kęsów, narząd zmysłu smaku 8. Brodawki smakowe:

Budowa

posiadają kubki smakowe, w których znajdują się komórki smakowe

kubki smakowe spoczywają na błonie podstawnej, a część szczytowa zawiera otworem (por) smakowy

Rodzaje:

Liściaste Grzybowate

Okolone (największe)

Nitkowate (nie posiadają kubków smakowych!) - najliczniejsze 9. Migdałki - pełnią funkcje obronne

10. Ślinianki - gruczoły ślinowe większe Przyuszna - największa Podjęzykowa

Podżuchwowa

Gardło

= wspólny odcinek dróg pokarmowych i oddechowych

W trakcie połykania pokarmu jedna z chrząstek krtani (nagłośnia) zamyka dostęp do dróg oddechowych

Przełyk

= łączy gardło z żołądkiem 1. długość około 23-20 cm

2. W górnej 1/3 przełyk zbudowany jest z mięśni poprzecznie prążkowanych, a dalsze 2/3 z mięśniówki gładkiej

3. Kęs jest przesuwamy w dół dzięki tzw. fali perystaltycznej

Żołądek

= wpust, trzon, dno, odźwiernik 1. Budowa ściany żołądka

błona śluzowa

nabłonek jednowarstwowy walcowaty

(4)

błona mięśniowa warstwa podłużna

warstwa okrężna - tylko w części odźwiernikowej warstwa skośna

błona surowicza

2. Dolny zwieracz przełyku - znajduje się między żołądkiem, a przełykiem - jest strategicznie ważnym miejscem

3. FUNKCJE: magazynowanie pokarmu przez kilka godzin, mieszanie pokarmu z sokiem żołądkowym, regulacja (spowalnianie) opróżniania żołądka

4. Budowa czynnościowa, fizjologiczna

część wpustowa = rezerwuarowa - proksymalna 1/3

funkcja = przyjmowanie pokarmu i akomodacja (czyli rozciąganie) dzięki akomodacji objętość żołądka może wzrosnąć od 0.8-1.5 litra

część dystalna = mieszanie pokarmu z sokiem żołądkowym, przemieszczanie treści pokarmowej do dwunastnicy

2. Gruczoły żołądkowe właściwe

komórki główne - produkcja i uwalnianie pepsyngenu

komórki okładzinowe - produkcja kwasu solnego - wydzielają do światła żołądka H+

komórki śluzowe - uzupełniają produkcje śluzu (śluz jest głównie produkowany przez komórki nabłonka). Możemy je podzielić na dwa rodzaje:

te, które pokrywają powierzchnię żołądka te, które znajdują się w obrębie gruczołów komórki enteroendokrynowe - uwalniają hormony

gastryna - pobudza wydzielanie soku żołądkowego (jest wydzielana w części odźwiernika) sekretyna - pobudza inne gruczoły przewodu pokarmowego do pracy

motylina - zwiększa perystaltyke

grelina - regulacja uczucia głodu i sytości

CCK (cholecystokinina) - zwiększa czynność pęcherzyka żółciowego GIP - stymuluje wydzielanie insuliny

komórki macierzyste - z nich powstaje reszta komórek 3. Sok żołądkowy

wydzielanie około 2.5 litra na dobe

pH około 1-3.5 → naturalna bariera niszcząca patogeny, rozpuszczanie cząsteczek pokarmu, aktywacja pepsynogenu

4. enzymy

pepsynogen - aktywowany przez kwas solny do pepsyny, odpowiada za trawienie białek

(5)

podpuszczka (tylko u niemowląt) - ścina białko mleka, czyli kazeinę lipaza żołądkowa - rozpoczyna trawienie tłuszczów (u niemowląt)

Jelito cienkie

= dwunastnica, jelito czcze, jelito kręte 1. Budowa ściany jelita:

błona śluzowa - szereg pofałdowań (nabłonek jednowarstwowy walcowaty) błona podślizowa

warstwa mięśniowa

warstwa mięśni okrężnych warstwa mięśni podłużnych błona zewnętrzna

2. Struktura błony śluzowej:

fałdy okrężne - obejmują błonę śluzową i podśluzową

na fałdach znajdują się kosmki jelitowe, które są pokryte mikrokosmkami pomiędzy kosmkami - krypty Lieberkuhna = gruczoły jelitowe

3. Trawienie

kontaktowe = przyścienne

enzymy trawienne znajdują się w rąbku szczoteczkowym kosmków - żeby zaszło trawienie musi dojść do kontaktu zawartości jelita ze ścianą jelita

dzięki temu rozłożony pokarm może zostać od razu wchłonięte trawienie w świetle jelita

enterokinaza, fosfataza alkaliczna, sacharaza

aktywność enzymatyczna pochodząca ze złuszczonych komórek nabłonka

(6)

4. Wydzielanie soku jelitowego

wydzielanie = 1-2 litrów na dobę

pH alkaliczne (około 7.5-8) - żeby zneutralizować działanie kwasu solnego z żołądka zawartość:

woda elektrolity

enzymy trawienne (tylko te, które są wydzielane do światła jelita) 5. Wchłanianie substancji:

aminokwasy - są wchłaniane za pomocą specjalnych transporterów węglowodany

fruktoza jest wchłaniana przez transporter GLUT 5

glukoza i galaktoza są wchłaniane przy udziale transportera zależnego od stężenia sodu (transport aktywny wtórny)

tłuszcze

kwasy tłuszczowe o zawartości powyżej 12 atomów węgla: wchłanianie do enterocytów → resynteza do traicylogliceroli → łączenie z białkami → tworzenie chylomikronów

chylomikrony idą później do naczyń limfatycznych

kwasy tłuszczowe poniżej 12 atomów są wchłaniane bezpośrednio do krwioobiegu w formie miceli

Jelito grube

= jelito ślepe, okrężnica, odbytnica 1. Funkcje:

(7)

część proksymalna - wchłanianie wody i elektrolitów, produkcja witaminy K część dystalna - formowanie kału

2. Mikroflora jelitowa - znaczenie

degradacja niestrawionych resztek pokarmu biosynteza witamin

ochrona przed zagrożeniem ze strony bakterii chorobotwórczych

Trzustka

1. budowa

egzokrynowa (98%) - produkcja enzymów trawiennych - komórki pęcherzykowe + komórki przewodów

endokrynowa (2%) - wyspy Langerhansa 2. sok trzustkowy

pH 8-8,3

skład - ma bardzo dużo HCO3- (odpowiedzialny za alkoliczne pH - neutralizuje kwas żołądkowy), enzymy

3. enzymy

węglowodany - amylaza ślinowa

tłuszcze - lipaza trzustkowa, lipaza aktywowana solami kwasów trzustkowych, hydrolaza estrów cholesterolu

białka - trysynogen (rozkładany do trypsyny pod wpływem enterokinazy w rąbku szczoteczkowym dwunastnicy) i inne enzymy proteolityczne

nieaktywny enzym = zymogen lub proenzym

pobudzana do wydzielania soku przez sekretyne i cholecystokinina (CCK)

Wątroba

1. Funkcje wątroby

absorbancja i magazynowanie składników pokarmowych przez żyłę wrotną

synteza białek osocza (oprócz gammaglobulin, które są produkowane przez limfocyty B) i cholesterolu

wytwarzanie żółci (udział w metabolizmie hemoglobiny, detoksykacja) estryfikacja wolnych kwasów tłuszczowych

magazynowanie żelaza i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach funkcja krwiotwórcza w okresie płodowym

2. Unaczynienie wątroby

wchodzi żyła wrotna, tętnica wątrobowa (od aorty)

(8)

Figure

Updating...

References

Related subjects :