+ x x + 1 a ¿ + 3 xx b ¿ x − 4 x = 0

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KLASA III iA , III Lb – zagadnienia z I półrocza – tylko dla chętnych

ZAGADNIENIA:

1. Wielomiany

a) rozkład wielomianu na czynniki, b) pierwiastek wielomianu,

c) równania i nierówności wielomianowe,

d) reszta z dzielenia wielomianu przez dwumian (x – a ) . 2. Funkcje wymierne:

a) dziedzina wyrażenia wymiernego oraz dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych

b) równania i nierówności wymierne,

c) wykres funkcji homograficznej i jej własności, d) przekształcanie wykresów funkcji

PRZYKŁADOWE ZADANIA (na 2 – 3 ):

Zad.1. Rozłóż wielomiany na czynniki i wyznacz pierwiastki wielomianu:

a ¿ W ( x )=x

3

−9 x

b ¿ W ( x )=3 x

4

−2 x

3

x

2

c ¿W ( x )=x

3

−2 x

2

−9 x +18

Zad.2. Sprawdź, czy liczba 2 jest pierwiastkiem wielomianu:

a ¿ P (x )=x

3

−x

2

−1

b ¿ R ( x )=x

4

−3 x

3

+ x+6

Zad.3. Wyznacz resztę z dzielenia wielomianu W(x) przez dany dwumian , gdy:

a ¿ W ( x )=4 x

3

−x

2

+2 x−3 przez(x−1) b ¿ W ( x )=x

3

+ x

2

4 x−4 przez(x +2)

Zad.4. Dla jakich m wielomian

W ( x )=x

3

−3 x

2

+2 mx+1

jest podzielny przez dwumian

( x+ 1)?

Zad.5. Rozwiąż równania i nierówności:

a ¿ 2 x

3

+6 x

2

=0

e ¿ ( x−2 )( x +3) ( x+1)

2

< 0

b ¿ x

4

4 x

2

=0

f

¿− x ¿

3

+5 x

2

−4 x>0 c ¿2 x

3

+ x

2

−x=0

g

¿ x ¿

4

+ 3 x

3

+2 x

2

≤ 0

d ¿ x

3

+ 5 x

2

−4 x−20=0

h

¿ x ¿

3

−2 x

2

x +2 ≥ 0

Zad.6. Wykonaj działania, pamiętaj o wyznaczeniu dziedziny:

a ¿ 3

x +1 + x

x

2

+x

b ¿ 2

x −2 + 1 x

2

−4 c ¿ x

x−2 + 5

2−x

Zad.7. Rozwiąż równania (są różne metody, ale najwygodniej – mnożenie „na krzyż”):

a ¿ 2 x−5

x−2 = 4 b ¿ x−2 x = x+1

x +3 c ¿ 1

x+1 = x

x

2

+ 2 x−3

d ¿ x x−3 + 5

3−x = 3

4

(2)

Zad.8. Rozwiąż nierówności:

a ¿ −2 x +4

x

2

+ 2 x−3 ≤ 0

b ¿ 2 x

x −2 x +1

x−2 c ¿ x−2

x+1 <2

d ¿ x −3

x−4 x−1 x−3

Zad.9. Narysuj wykres funkcji, podaj: D, ZW, równania asymptot, przedziały monotoniczności:

a ¿ y= 1

x+2

b

¿ y= −1

x +2

c

¿ y= 2

x−1 −2

d ¿ y= x +2

x+1

e ¿ y = | x −2 1 |

Figure

Updating...

References

Related subjects :