Po pierwsze - Primo! Doświadczenia z wdrożenia

26  Download (0)

Full text

(1)

Po pierwsze – Primo!

Doświadczenia z wdrożenia

Gliwice, 24-25 października 2013 r.

mgr Martyna Darowska Biblioteka Główna Politechnika Śląska w Gliwicach

(2)

Plan wystąpienia

1. Wstęp.

2. Primo, SFX, bX:

trzy narzędzia – wiele możliwości.

3. Doświadczenia z wdrożenia:

rezultaty, problemy, rozwiązania.

4. Plany (bliższe i dalsze):

możliwości i perspektywy.

(3)

Projekt

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

„Rozwój sprzętowo-programowy platformy i lokalnej sieci dla wirtualnej infrastruktury informatycznej Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w celu pozyskania, tworzenia i udostępniania zasobów naukowych”.

Konferencja „Biblioteka Akademicka: Infrastruktura – Uczelnia – Otoczenie” ; Gliwice, 24-25 października 2013 r.

(4)

Narzędzia

Producent:

Dystrybutor:

Produkty:

• narzędzie wyszukiwawcze

• narzędzie linkujące

• narzędzie rekomendujące

(5)

Primo

Narzędzie wyszukiwawcze (ang. discovery and delivery service).

Możliwość jednoczesnego przeszukiwania wielu zasobów bibliotecznych, takich jak:

• źródła tradycyjne i elektroniczne;

• źródła lokalne i zdalne;

• źródła płatne i darmowe.

Możliwość dostępu do zawartości publikacji – abstraktów, pełnych tekstów, spisów treści, itp.

Konferencja „Biblioteka Akademicka: Infrastruktura – Uczelnia – Otoczenie” ; Gliwice, 24-25 października 2013 r.

(6)

Primo

Strona startowa wyszukiwarki Primo

(7)

Primo

Zasoby biblioteczne dostępne w Primo:

Konferencja „Biblioteka Akademicka: Infrastruktura – Uczelnia – Otoczenie” ; Gliwice, 24-25 października 2013 r.

(8)

Primo Central Index

Indeks publikacji naukowych pochodzących od dostawców źródeł informacji z całego świata.

Rodzaje publikacji: artykuły z czasopism, rozdziały z książek, monografie naukowe, dysertacje,

sprawozdania konferencyjne, prace badawcze, itp.

Rodzaje zasobów: komercyjne bazy danych, naukowe repozytoria instytucjonalne, bazy i kolekcje typu Open Access, itp.

(9)

Primo Central Index

Źródła dostępne w PCI:

Konferencja „Biblioteka Akademicka: Infrastruktura – Uczelnia – Otoczenie” ; Gliwice, 24-25 października 2013 r.

(10)

SFX

Narzędzie linkujące (ang. link resolver).

Wykorzystanie standardu OpenURL.

Odsyłanie użytkowników ze źródeł informacji do konkretnych publikacji – możliwość dostępu do pełnych tekstów, abstraktów, spisów treści, informacji bibliograficznych, itp.

(11)

SFX

Menu narzędzia SFX

Konferencja „Biblioteka Akademicka: Infrastruktura – Uczelnia – Otoczenie” ; Gliwice, 24-25 października 2013 r.

(12)

SFX

Przycisk narzędzia SFX w wynikach wyszukiwania w bazie Web of Science / Web of Knowledge

(13)

SFX

Przycisk narzędzia SFX przy publikacji dostępnej w bazie Science Direct

Konferencja „Biblioteka Akademicka: Infrastruktura – Uczelnia – Otoczenie” ; Gliwice, 24-25 października 2013 r.

(14)

SFX

Wyszukiwanie zaawansowane listy A-Z czasopism elektronicznych

(15)

bX

Narzędzie rekomendujące (ang. usage-based service).

Rekomendacje tworzone na podstawie statystyk wyszukiwawczych innych użytkowników.

Współpraca serwisu bX z narzędziem linkującym SFX umożliwia m.in. dotarcie do tekstu publikacji lub jej streszczenia.

Konferencja „Biblioteka Akademicka: Infrastruktura – Uczelnia – Otoczenie” ; Gliwice, 24-25 października 2013 r.

(16)

bX

Zakładka narzędzia bX w wyszukiwarce Primo

(17)

bX Hot Articles

Aplikacja bX Hot Articles

Konferencja „Biblioteka Akademicka: Infrastruktura – Uczelnia – Otoczenie” ; Gliwice, 24-25 października 2013 r.

(18)

Implementacja

Linki do zasobów bibliotecznych w wyszukiwarce Google Scholar

Pełny tekst publikacji

Menu SFX

(19)

Implementacja

Wykorzystanie linków DOI/Crossref w narzędziu SFX

Konferencja „Biblioteka Akademicka: Infrastruktura – Uczelnia – Otoczenie” ; Gliwice, 24-25 października 2013 r.

Pełny tekst publikacji

(20)

Implementacja

Katalog biblioteczny w wyszukiwarce Primo

(21)

Implementacja

Szczegóły publikacji zawierające linki do katalogów

Konferencja „Biblioteka Akademicka: Infrastruktura – Uczelnia – Otoczenie” ; Gliwice, 24-25 października 2013 r.

(22)

Implementacja

Szczegóły publikacji zawierające cytowania

(23)

Implementacja

Publikacja z kolekcji biblioteki cyfrowej w Primo

Konferencja „Biblioteka Akademicka: Infrastruktura – Uczelnia – Otoczenie” ; Gliwice, 24-25 października 2013 r.

(24)

Plany wdrożeniowe

• Podłączenie katalogu bibliotecznego na zasadzie

„OPAC via Primo”;

• Podłączenie zasobów z bazy BazTech;

• Podłączenie zasobów z Repozytorium Cyfrowego Politechniki Śląskiej i bazy Dorobek Pracowników Politechniki Śląskiej;

• Dodanie zakładki zawierającej dane wykorzystania publikacji z serwisu altmetric.com;

(25)

Plany wdrożeniowe

• Customizacja interfejsu wyszukiwawczego Primo;

• Dostosowanie wersji mobilnej Primo;

• Ustawienie generowania i analiza otrzymywanych raportów i statystyk z Primo i SFX-a;

• Ustawienie generowania raportów UStat;

• Wykorzystanie narzędzi z Google Analytics.

Konferencja „Biblioteka Akademicka: Infrastruktura – Uczelnia – Otoczenie” ; Gliwice, 24-25 października 2013 r.

(26)

Dziękuję za uwagę!

Martyna Darowska

Biblioteka Główna Kontakt:

mdarowska@polsl.pl

Figure

Updating...

References

Related subjects :