1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Edukacja wczesnoszkolna, poziom edukacyjny I, klasa I A to ci dopiero! Urządzamy przyjęcie

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1

Coś do picia Przygotuj samodzielnie napój według instrukcji.

1. 2.

3.

4. 5. 6.

7.

Figure

Updating...

References

Related subjects :