Temat: Glicerol – alkohol polihydroksylowy. 1. Głównym przedstawicielem alkoholi polihydroksylowych jest glicerol. Jest to alkohol o wzorze sumarycznym: C

Download (0)

Full text

(1)

Temat: Glicerol – alkohol polihydroksylowy.

1. Głównym przedstawicielem alkoholi polihydroksylowych jest glicerol.

Jest to alkohol o wzorze sumarycznym: C3 H5(OH)3

i strukturalnym:

2. Nazwy alkoholi polihydroksylowych tworzy się, podobnie jak nazwy alkoholi

monohydroksylowych, przy czym należy uwzględnić numery atomów węgla w cząsteczce, do których przyłączone są grupy hydroksylowe, a także liczbę tych grup.

Stąd nazwa systematyczna glicerolu: propano-1,2,3-triol /tri- bo są 3 grupy hydroksylowe OH/

3. Doświadczenie

Badanie właściwości glicerolu

Zobacz film: docwiczenia.pl/kod/C8LV6X

 Glicerol to:

-bezbarwna, bezwonna ciecz, -ma słodki smak,

-odczyn obojętny, -gęstość większą od gęstości wody,

-bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, - -jest palny

4. Zastosowanie glicerolu.

Glicerol jest nietoksycznym związkiem organicznym wykorzystywanym w:

-przemyśle spożywczym (produkcja suszonych owoców i wyrobów cukierniczych), -w przemyśle farmaceutycznym (nitrogliceryna – lek stosowany w chorobach serca,

produkcja syropów przeciwkaszlowych), -do produkcji materiałów wybuchowych (dynamitu), -do produkcji barwników i farb drukarskich, -w garbarstwie do zmiękczania skóry

Zadanie

1) Przepisz temat i treść lekcji do zeszytu.

2) Napisz równanie całkowitego spalania glicerolu.

(2)

Napisz równanie reakcji spalania całkowitego glicerolu.

Figure

Updating...

References

Related subjects :