• Nie Znaleziono Wyników

Podstawowy. Program nauczania. Historia. Liceum i technikum. Zakres. Rozszerzony

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Podstawowy. Program nauczania. Historia. Liceum i technikum. Zakres. Rozszerzony"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie

tel./fax (86) 2771 134; (86) 2771 135 e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl

www.zsoiz-ciechanowiec.pl

Programy nauczania w roku szkolnym 2020 / 2021

Liceum Ogólnokształcące:

Lp. Przedmiot Autor programu Nazwa programu Poziom nauczania

Podstawa / rozszerzenie

Realizowany w klasach Nr programu nauczania w szkolnym

zestawieniu

1. Historia Jakub Lorenc Program nauczania.

Historia. Liceum i technikum. Zakres podstawowy

Podstawowy 1 i 2 po szkole podstawowej

LO-T-6/ZSOiZ/2019

2. Historia

Jolanta Choińska-Mika Katarzyna Zielińska Jakub lorenc

Program nauczania.

Historia. Liceum i technikum. Zakres rozszerzony.

Rozszerzony 1 i 2 po szkole podstawowej

LO-5/ZSOiZ/2019

3. Historia Robert Śniegocki Program nauczania do

zakresu rozszerzonego.

Liceum Ogólnokształcące i technikum.

Rozszerzony Klasa 2 i 3 gimnazjum LO-OSSP - 1/ZSOiZ/2013

4. Historia i społeczeństwo

Piotr Wasilewski Mirosław Wiktorowski

Program nauczania.

Historia i społeczeństwo.

Liceum i technikum. Wątek tematyczny - Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

Przedmiot uzupełniający

Klasa 2 i 3 po gimnazjum LO-T-1/ZSOiZ/2013

5. Wychowanie do życia w rodzinie

Grażyna Skirmuntt Wychowanie do życia w rodzinie. Program zajęć edukacyjnych do IV etapu edukacyjnego

Podstawowy Klasa 3 po gimnazjum LO-37/ZSOiZ/2012

(2)

6. Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król, Maria Ryś Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych

Podstawowy Klasy 1. i 2. po szkole podstawowej

LO-T-15/ZSOiZ/2019

7. Chemia Maria Litwin, Szarota Styka Wlazło, Joanna Szymońska

Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego – Poziom rozszerzony

Rozszerzony Klasy 2, 3 na

podbudowie gimnazjum

LO-38/ZSOiZ/2012

8. Chemia Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum

ogólnokształcącego i technikum − To jest chemia

Podstawowy Klasa 1, 2 na podbudowie szkoły podstawowej

LO-T-13/ZSOiZ/2019

9. Chemia Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło

Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum

ogólnokształcącego i technikum − To jest chemia

Rozszerzony Klasa 1, 2 na podbudowie szkoły podstawowej

LO-T-14 /ZSOiZ/2019

10. Biologia Katarzyna Kłosowska Biologia na czasie. Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

podstawowy Klasa 1,2 LO-T-10/ZSOiZ/2019

11. Biologia Urszula Poziomek Biologia na czasie.Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

rozszerzony Klasa 1,2 LO-T-9 /ZSOiZ/2019

12. Biologia Urszula Poziomek Biologia na czasie. Program nauczania dla szkól

ponadgimnazjalnych.

Zakres rozszerzony

rozszerzony Klasa 2,3 LO–T-1/ZSOiZ/2016

(3)

13. Geografia Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypański Program nauczania geografii, zakres rozszerzony dla szkół ponadgimnazjalnych do nowej podstawy programowej (do podręcznika Oblicza geografii)

Rozszerzony Klasa 2,3 LO-33/ZSOiZ/2012

14. Geografia Ewa Maria Tuz Program nauczania

geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Oblicza geografii (po szkole podstawowej)

Podstawowy Klasa 1,2 LO-T-11/ZSOiZ/2019

15. Geografia Ewa Maria Tuz Program nauczania

geografii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych – Oblicza geografii (po szkole podstawowej)

Rozszerzony Klasa 1,2 LO-1/ZSOiZ/2019

16. Matematyka Dorota Ponczek Dorota Ponczek Program nauczania matematyki dla liceum/technikum MATeMAtyka, Podstawowy i rozszerzony

Podstawowy i rozszerzony.

I A LO, I B LO, I C LO.

II A LO, II B LO, II C LO (Klasy po szkole podstawowej).

LO-T-8 /ZSOiZ/2019

17. Matematyka Tomasz Chomicz Program nauczania

matematyki dla szkoły ponadgimnazjalnej.

Program przeznaczony do nauczania matematyki w klasie o kierunku matematyczno- przyrodniczym.

Poziom rozszerzony. II D LO, II E LO, II F LO

III B LO, III C LO (Klasy po gimnazjum).

LO-26/ZSOiZ/2012

18. Matematyka Tomasz Chomicz, Paweł Niemyjski, Katarzyna Rostkowska,

Matematyka. Program nauczania w liceum i w technikum.

Poziom podstawowy. III A LO. LO-T-4/ZSOiZ/2014

(4)

Karolina Faszczewska

19. Fizyka Marcin Braun, Weronika Śliwa Program nauczania fizyki dla liceum

ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Odkryć fizykę.

podstawa I A LO, I B LO, I C LO.

II A LO, II B LO, II C LO.(Klasy po szkole podstawowej).

LO-T-7 /ZSOiZ/2019

20. Fizyka Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Zuzanna Suwald, Stanisław Suwald

Program nauczania fizyki dla szkół

ponadgimnazjalnych (kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym) Zrozumieć fizykę.

rozszerzenie II D LO, II E LO (Klasy po gimnazjum).

LO-9/ZSOiZ/2012

21. Fizyka Agnieszka Byczuk Krzysztof Byczuk Zuzanna Suwald Stanisław Suwald

Program nauczania fizyki dla liceum

ogólnokształcącego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

rozszerzenie Pierwsze klasy po podstawówce

LO-6/ZSOiZ/2020

22. Przyroda Ewa Jakubowska, Marek Kaczmarzyk, Janusz Mrzigod, Ewa Maria Tuz.

Przyroda - program nauczania przedmiotu uzupełniającego dla szkół ponadgimnazjalnych.

uzupełniający II D, II E, II F, III A, III B, III C

LO-T-2/ZSOiZ/2013

23. Informatyka Janusz Mazur „Informatyka na czasie”.

Program nauczania informatyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres podstawowy Klasy pierwsze LO-T-12/ZSOiZ/2019

24. Informatyka Zbigniew Talaga „Informatyka na czasie”.

Program nauczania informatyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres rozszerzony Klasy pierwsze LO-4/ZSOiZ/2019

25. Informatyka Grażyna Koba Program nauczania

informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony.

Zakres rozszerzony Klasy drugie LO-1/ZSOiZ/2015

(5)

26. Język rosyjski Renata Broniarz Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego dla

początkujących w 4 -letnim liceum ogólnokształcącym i 5 -letnim technikum (zgodny z wariantem podstawy programowej III.2.0./III.2.)

Zakres podstawowy KLASY I LO KLASA II A LO, KLASA II B LO, KLASA II C LO,

LO-T-5/ZSOiZ/2019

27. Język rosyjski Mirosław Zybert Dla kontynuujących Program nauczania języka rosyjskiego w szkole ponadgimnazjalnej. Kurs dla kontynuujących naukę.

Zakres podstawowy WSiP

Zakres podstawowy II D LO, klasa II E LO, klasa II F LO

LO-14/ZSOiZ/2012

28. Język niemiecki dr Marta Torenc Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w liceum ogólnokształcącym i technikum (zgodny z wariantami podstawy programowej III.2.0. i III.2.

WSiP

Zakres podstawowy KLASA I LO – kierunek HUMANISTYCZNY i PRAWNY, KLASA I LO

– kierunek POLITECHNICZNY, KLASA I LO – kierunek

MEDYCZNY, KLASA I LO – kierunek

MUNDUROWY / WOJSKOWY / Oddziały Przygotowania

Wojskowego

LO-T-2/ZSOiZ/2019

(6)

KLASA II A LO, KLASA II B LO, KLASA II C LO, klasa

29. Język niemiecki Krystyna Łuniewska Urszula Tworek Zofia Wąsik

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym i technikum. Kurs podstawowy dla

rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub ją kontynuujących na poziomie IV.I WSiP

Zakres podstawowy II D LO, klasa II E LO, klasa II F LO

LO-5/ZSOiZ/2012

30. Język francuski Magdalena Darmoń PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA

FRANCUSKIEGO DLA LICEUM I TECHNIKUM – DLA UCZNIÓW POCZĄTKUJĄCYCH ORAZ

KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ W WYMIARZE 2 GODZIN TYGODNIOWO I WIĘCEJ III.2.0./III.2.

Zakres podstawowy KLASA I LO – kierunek HUMANISTYCZNY i PRAWNY, KLASA I LO

– kierunek POLITECHNICZNY, KLASA I LO – kierunek

MEDYCZNY, KLASA I LO – kierunek MUNDUROWY / WOJSKOWY / Oddziały

Przygotowania Wojskowego KLASA II A LO, KLASA II B LO, KLASA II C LO

LO-T-4/ZSOiZ/2019

31. Język francuski Magdalena Darmoń Program nauczania języka francuskiego dla liceum – dla uczniów

początkujących oraz kontynuujących naukę w wymiarze 2 godzin tygodniowo i więcej z

Zakres podstawowy klasa II D LO, klasa II E LO, klasa II F LO

LO-OSSP- 3/ZSOiZ/2015

(7)

adaptacją do podręcznika

„En Action !”,

wydawnictwa Hachette Français Langue Étrangère.

IV.0/ IV.1

32. Język angielski Anna Kulińska Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Program zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (Rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 2018 r.)

podstawowy i rozszerzony Poziom III.1.P i III.1.RPoziom III.2. i III.2.0.

I A, I B, I C, I D, I E, II A, II B, II C

LO-T-1/ZSOiZ/2019

33. Język angielski Joanna Sosnowska, Maria Małgorzata Wieruszewska

Program nauczania języka angielskiego IV etap edukacyjny, poziom IV.1 dla kontynuujących naukę:

w zakresie podstawowym – na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu edukacyjnego, w zakresie rozszerzonym –na podbudowie wymagań poziomu III.1 dla III etapu edukacyjnego,

przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego i technikum

podstawowy i rozszerzony

II D, II E, II F, III A, III B, III C

LO-4/ZSOiZ/2012

34. Wiedza o społeczeństwie

Barbara Furman Program nauczania wiedzy

o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Podstawowy – nowa podstawa

Klasy pierwsze i drugie na podbudowie szkoły podstawowej

LO-2/ZSOiZ/2019

35. Wiedza o społeczeństwie

Antonina Telicka-Bonecka, Jarosław Bonecki

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.

Podstawowy – stara podstawa

Nie dotyczy w danym roku szkolnym

LO-11/ZSOiZ/2012

36. Wiedza o społeczeństwie

Barbara Furman Program nauczania wiedzy

o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres

Rozszerzony – nowa podstawa

Klasy pierwsze i drugie na podbudowie szkoły podstawowej

LO-3/ZSOiZ/2019

(8)

rozszerzony ze

zintegrowanymi treściami z zakresu podstawowego.

37. Wiedza o społeczeństwie

Mariusz Menz Program nauczania wiedzy

o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Rozszerzony – stara podstawa

Klasy drugie i trzecie na podbudowie gimnazjum

LO-

OSSP2/ZSOiZ/2013

38. Wychowanie fizyczne

Urszula Kierczak

Urszula Białek Joanna Wolfart -Piech

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport- Rekreacja. Szkoły

ponadgimnazjalne.Program wychowania fizycznego dla IV etapu edukacji do użytku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

"Magia zdrowia" program wychowania fizycznego -III etap edukacyjny do 4- letniego liceum ogólnokształcącego, 5- letniego technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

Klasy po gimnazjum

Klasy po szkole podstawowej

II D, IIE, IIF, VOSSP, VIOSSP, IIIA LO, IIIB LO, IIIC LO, II, III,IV TECH, II, III BSZ

I A LO, I B LO, I C LO.

II A LO, II B LO, II C LO

LO-21/ZSOiZ/2012

LO-T-BSz - 1/ZSOiZ/2019

39. Podstawy

przedsiębiorczości

Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości ZP – Krok w przedsiębiorczość

Zakres podstawowy.

Klasy po szkole podstawowej

IIA, IIB, IIC, LO-T-16/ZSOiZ/2020

40. Ekonomia w praktyce

Jolanta Kijakowska Program nauczania do przedmiotu ekonomia w praktyce.

Uzupełniający. IID, IIE, IIF LO-16/ZSOiZ/2012

41. Język polski Adam Kalbarczyk, Katarzyna Olejnik „Oblicza epok”, program nauczania języka polskiego – Liceum Ogólnokształcące i Technikum, zakres podstawowy i rozszerzony.

Liceum

Ogólnokształcące na podbudowie Szkoły Podstawowej – poziom podstawowy i rozszerzony

I LO, II LO LO-T-3/ZSOiZ/2019

(9)

42. Język polski Katarzyna Olejnik, modyfikacja:

Zespół Literatury i Języka Polskiego ZSOiZ w Ciechanowcu

„Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka”, zmodyfikowany program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego.

Liceum

Ogólnokształcące na podbudowie

Gimnazjum – poziom podstawowy i rozszerzony

kl. II – III LO LO-10/ZSOiZ/2012

Cytaty

Powiązane dokumenty

 opisać i wskazać na mapie zmiany terytorialne państwa za panowania Bolesława Chrobrego.  opisać sceny na Drzwiach

(podstawowy) DKOS-4015-5/02 Program nauczania biologii - liceum ogólnokształcące, liceum profilowanego i technikum. OPERON

 omówić znaczenie magnaterii dla rozwoju kultury w Rzeczpospolitej..  ocenić wpływ wojen ze Szwecją na sytuację w Rzeczpospolitej..  wyjaśnić znaczenie bitwy

naturalizm (łac. naturalis ‘przyrodniczy, naturalny’) kierunek, którego przedstawiciele, dążąc do przedstawienia prawdy, opierali się na rzetelnie przeprowadzonych

Oblicza geografii 2 dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy Autorzy:

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy Autorzy: Anna Helmin, Jolanta Holeczek. Wydawnictwo: Nowa Era Nr

Rozkład materiału do historii dla klasy 1 liceum i technikum (poziom podstawowy) ROZDZIAŁ V: POLSKA ZA PIERWSZYCH PIASTÓW.. Przybycie Słowian na

Rozkład materiału do historii dla klasy 1 liceum i technikum (poziom podstawowy) ROZDZIAŁ V: POLSKA ZA PIERWSZYCH PIASTÓW.. Najdawniejsze osadnictwo na ziemiach polskich