• Nie Znaleziono Wyników

–…………………………………….……… 2021 r.pieczęć szkołyidentyfikator szkoły (opcjonalnie)miejscowośćdata

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "–…………………………………….……… 2021 r.pieczęć szkołyidentyfikator szkoły (opcjonalnie)miejscowośćdata"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik 10b Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

………..……….. – ……… …….……… 2021 r.

pieczęć szkoły identyfikator szkoły (opcjonalnie) miejscowość data

przewodniczący ZP / członek ZP

1

imię i nazwisko nauczyciela funkcja sprawowana w zespole przedmiotowym

K ARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ………..……….…...………

2

(E GZAMIN BEZ OKREŚLANIA POZIOMU ) Nr zestawu: Imię i nazwisko zdającego:

Zadanie 1. * Zadanie 2. * Zadanie 3. *

el. 1.: ………… opis obrazka uzasad. wyboru el. 2.: ………… pytanie 1. uzasad. odrzucenia el. 3.: ………… pytanie 2. pytanie 1.

el. 4.: ………… pytanie 3. pytanie 2.

Pomoc?

Adekwatność? Pomoc? Pomoc?

Notatki:

Nr zestawu: Imię i nazwisko zdającego:

Zadanie 1. * Zadanie 2. * Zadanie 3. *

el. 1.: ………… opis obrazka uzasad. wyboru el. 2.: ………… pytanie 1. uzasad. odrzucenia el. 3.: ………… pytanie 2. pytanie 1.

el. 4.: ………… pytanie 3. pytanie 2.

Pomoc?

Adekwatność? Pomoc? Pomoc?

Notatki:

Skróty: O – odniósł się; R – rozwinął.

1. Niepotrzebne skreślić.

2. Wpisać nazwę języka: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego. ………

* W przypadku rozwiniętej odpowiedzi należy wstawić znak X w obie kratki. podpis nauczyciela

O R O R O R O R

O R O R O R O R

O R O R O R O R

O R O R O R O R

O R O R O R O R

O R O R O R O R

**

Zadanie 1. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 Zadanie 2. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 Zadanie 3. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 Zakres 0 – 1 – 2 – 3 – 4 Poprawność 0 – 1 – 2 – 3 – 4

Wymowa 0 – 1 – 2

Płynność 0 – 1 – 2 Ogółem:

**

Zadanie 1. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 Zadanie 2. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 Zadanie 3. 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 Zakres 0 – 1 – 2 – 3 – 4 Poprawność 0 – 1 – 2 – 3 – 4

Wymowa 0 – 1 – 2

Płynność 0 – 1 – 2

Ogółem:

(2)

Załącznik 10b Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

** Należy oznaczyć przyznaną zgodnie z kryteriami liczbę punktów.

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Cytaty

Powiązane dokumenty

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie