Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Download (0)

Full text

(1)

„Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość - pasja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi nr 162 w Krakowie, ul. Stojałowskiego 31, 30-611 Kraków

HARMONOGRAM WSPARCIA NA ROK szkolny 2018/2019 semestr I

LP Data Dzień tygodnia Miejsce Zakres wsparcia Grupa Liczba

uczestników w grupie

Temat Prowadzący Godzina Liczba

godzin Sala Imię i nazwisko prowadzącego

zajęcia 1. 8 X

2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Poznajemy się w grupie – ćwiczenia interpersonalne

Mgr Katarzyna Myśliwiec 13.30- 15.00

2 115

2. 8 X 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Poznajemy się w grupie – ćwiczenia interpersonalne

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 18.30

2 115

3. 15 X 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 Jak zostać wynalazcą? –

ćwiczenia stymulujące twórczość praktyczną

Mgr Katarzyna Myśliwiec

13.30- 15.00

2 115

4. 15 X 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 Jak zostać wynalazcą? –

ćwiczenia stymulujące twórczość praktyczną

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 18.30

2 115

5. 22 X 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 „Jak uważnie/krytycznie

czytać książki?” – krytyczne czytanie

Mgr Katarzyna Myśliwiec 13.30- 15.00

2 115

6. 22 X 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 „Jak uważnie/krytycznie

czytać książki?” – krytyczne czytanie

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 18.30

2 115

7. 29 X 2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i

przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Świat pieniądza-

produkujemy pieniądze:

skąd się bierze kasa?"

dr Anna Szkolak-Stępień 16.00- 16.45

1 212

8. 29 X 2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i

przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Świat pieniądza-

produkujemy pieniądze:

skąd się bierze kasa?"

dr Anna Szkolak-Stępień 17.00- 17.45

1 212

9. 5 XI 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Mówimy i słuchamy się –

ćwiczenia komunikacyjne

Mgr Katarzyna Myśliwiec 13.30- 15.00

2 115

10. 5 XI 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Mówimy i słuchamy się –

ćwiczenia komunikacyjne

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 18.30

2 115

11. 13 XI 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 Jak zostać naukowcem? –

ćwiczenia stymulujące stawianie pytań i eksperymentowanie

Mgr Katarzyna Myśliwiec 13.30- 15.00

2 115

(2)

„Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość - pasja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

12. 13 XI 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 Jak zostać naukowcem? –

ćwiczenia stymulujące stawianie pytań i eksperymentowanie

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 18.30

2 115

13. 19 XI 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 „Uniwersytecki savoir-

vivre” – tradycje, zwyczaje i ciekawostki

uniwersyteckie

Mgr Katarzyna Myśliwiec 13.30- 15.00

2 115

14. 19 XI 2018r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 „Uniwersytecki savoir-

vivre” – tradycje, zwyczaje i ciekawostki

uniwersyteckie

Mgr Urszula Dworska - Kaczmarczyk

17.00- 18.30

2 115

15. 26 XI 2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie zajęć podczas wydarzenia: "Dzień na Uniwersytecie".

Kl. 1-7 20 "Dzień na Uniwersytecie" - wycieczka

dr hab. prof. UP I. Świtała, dr hab.

prof. UP I. Czaja – Chudyba, mgr Monika Kowalska, mgr Urszula Dworska- Kaczmarczyk, mgr Aneta Wojnarowska

11.00 – 14.00

3 Aula, sale wykładowe i pomieszczenia IPPiS

16. 3 XII 2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i

przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Zabawka i komputer –

projektowanie cyberzabawek

Mgr Katarzyna Myśliwiec 16.00- 16.45

1 204

17. 3 XII 2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i

przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Zabawka i komputer –

projektowanie cyberzabawek

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 17.45

1 204

18. 10 XII 2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i

przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 10 "Wielcy mistrzowie dla młodych odbiorców - twórczość literacka i językowa"

Dr Beata Sufa 16.00-

16.45

1 212

19. 10 XII 2018r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i

przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 10 "Wielcy mistrzowie dla młodych odbiorców - twórczość literacka i językowa"

Dr Beata Sufa 17.00-

17.45

1 212

20. 7 I 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów dla rodziców w zakresie wspierania kompetencji wychowawczych zw. ze

stymulowaniem zainteresowań i pasji oraz umiejętności społecznych dziecka

60 Jak rozwijać pasje i

zdolności?

Dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP

16.00- 17.30

2 212

21. 7 I 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla

Kl. 1-3 10 Muzyka wkoło nas Prof. Dr hab. Adam Korzeniowski 16.00- 16.45

1 204

(3)

„Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość - pasja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

dzieci 22. 7 I

2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Muzyka wkoło nas Prof. Dr hab. Adam Korzeniowski 17.00- 17.45

1 204

Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi nr 162 w Krakowie, ul. Stojałowskiego 31, 30-611 Kraków

HARMONOGRAM WSPARCIA NA ROK szkolny 2018/2019 semestr II

LP Data Dzień tygodnia

Miejsce Zakres wsparcia Grupa Liczba

uczestników w grupie

Temat Prowadzący Godzina Liczba

godzin Sala Imię i nazwisko prowadzącego

zajęcia 1. 28 I

2019r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 „Jak wymyślać pytania?” Mgr Katarzyna Myśliwiec 13.30- 15.00

2 115

2. 28 I 2019r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 „Jak wymyślać pytania?” Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 18.30

2 115

3. 4 II 2019r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Jak wyrazić emocje? – ćwiczenia komunikacji niewerbalnej

Mgr Katarzyna Myśliwiec 13.30- 15.00

2 115

4. 4 II 2019r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Jak wyrazić emocje? – ćwiczenia komunikacji niewerbalnej

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 18.30

2 115

5. 11 II 2019r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 Muzyka, obraz, ruch – twórczość artystyczna

Mgr Katarzyna Myśliwiec 13.30- 15.00

2 115

6. 11 II 2019r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 Muzyka, obraz, ruch – twórczość artystyczna

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 18.30

2 115

7. 18 II 2019r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 „Jak być samodzielnym naukowcem i odkrywcą?”.

Mgr Katarzyna Myśliwiec 13.30- 15.00

2 115

8. 18 II 2019r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 „Jak być samodzielnym naukowcem i odkrywcą?”.

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 18.30

2 115

9. 25 II 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Popatrz szerzej - świat wokół nas

Dr Kinga Orzeł-Dereń 16.00-

16.45

1 204

(4)

„Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość - pasja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

10. 25 II 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Popatrz szerzej - świat wokół nas

Dr Kinga Orzeł-Dereń 17.00-

17.45

1 204

11. 4 III 2019r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Wejdź w moje buty – rozumiemy i pomagamy sobie

Mgr Katarzyna Myśliwiec 13.30- 15.00

2 115

12. 4 III 2019r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Wejdź w moje buty – rozumiemy i pomagamy sobie

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 18.30

2 115

13. 6 III 2019r.

środa UP, IPPiS,

ul.

Organizacja i przeprowadzenie

"Uniwersyteckiego Festiwalu Nauki i Sztuki Dziecięcej" (indywidualne konsultacje trenerów, nauczycieli akademickich)

Klasy 4-7

10 Dr I. Paśko, dr O. Bar, dr J. Żądło-

Treder, mgr U. Dworska- Kaczmarczyk; mgr A. Kosek, dr B.

Nawolska, dr M. Grochowalska, mgr K. Myśliwiec; Prof. dr hab. T.

Żebrowska; Prof. dr hab. A.

Korzeniowski;

16.30- 19.15

po 4 godz.

312; 317; 308; 311; 307;

202; 221; 207; 318; 316

14. 11 III 2019r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 Jaki jestem – jaki mógłbym być – kreatywna autopercepcja i autoprezentacja

Mgr Katarzyna Myśliwiec 13.30- 15.00

2 115

15. 11 III 2019r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów twórczego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 Jaki jestem – jaki mógłbym być – kreatywna autopercepcja i autoprezentacja

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 18.30

2 115

16. 18 III 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 1-3 10 Popatrz na przyrodę – zobacz w niej siebie

Dr Ingrid Paśko 16.00-

16.45

1 204

17. 18 III 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie wykładów konwersatoryjnych dla dzieci

Kl. 4-7 10 Popatrz na przyrodę – zobacz w niej siebie

Dr Ingrid Paśko 17.00-

17.45

1 204

18. 20 III 2019r.

środa UP, IPPiS,

ul.

Organizacja i przeprowadzenie

"Uniwersyteckiego Festiwalu Nauki i Sztuki Dziecięcej" (indywidualne konsultacje trenerów, nauczycieli akademickich)

Kl. 1-3 10 Dr I. Paśko, dr O. Bar, dr J. Żądło-

Treder, mgr K. Myśliwiec; mgr A.

Kosek, dr B. Nawolska,prof. dr hab.

T. Żebrowska; prof. dr hab. K.

Kraszewski, dr M. Grochowalska, mgr A. Wojnarowska

16.30- 19.15

po 4 godz.

312; 317; 308; 311; 307;

202; 221; 314; 318; 316;

19. 25 III 2019r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 „Jak prowadzić badania i eksperymenty?”,

Mgr Katarzyna Myśliwiec 13.30- 15.00

2 115

20. 25 III poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie Kl. 4-7 10 „Jak prowadzić badania i Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 2 115

(5)

„Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość - pasja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2019r. warsztatów naukowego myślenia dla

dzieci

eksperymenty?”, 18.30

21. 1 IV 2019r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 1-3 10 „Jak ciekawie uczyć innych?”,

Mgr Katarzyna Myśliwiec 13.30- 15.00

2 115

22. 1 IV 2019r.

poniedziałek SP nr 162 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów naukowego myślenia dla dzieci

Kl. 4-7 10 „Jak ciekawie uczyć innych?”,

Mgr Katarzyna Myśliwiec 17.00- 18.30

2 115

23. 8 IV 2019r.

poniedziałek UP, IPPiS, ul.

Ingardena 4

Organizacja i przeprowadzenie

"Uniwersyteckiego Festiwalu Nauki i Sztuki Dziecięcej"

Kl. 1-7 6 Dr Beata Sufa; dr A. Szkolak-

Stępień; dr Katarzyna Myśliwiec, mgr A. Kosek; prof. dr hab. I. Czaja- Chudyba; prof. dr hab. Bożena Muchacka

16.00- 18.15

Po 3 201; 204; 205;

209;208;322;203;210;

206; 212; 306;

Figure

Updating...

References

Related subjects :