Wykonaj zadanie 7 ze strony 196 i zapoznaj się z definicją wyrazów dźwiękonaśladowczych

Download (0)

Full text

(1)

1.04. 2020r.

Temat: Jak zrozumieć dźwięki i zobaczyć muzykę?

1. Zastanów się czym jest dla Ciebie muzyka, w jakiej sytuacji jej słuchasz, jak na Ciebie wpływa muzyka?

2. Przeczytaj tekst z podręcznika ze strony 193-196.

3. Odpowiedz na pytanie kto występuje w tekście i jaka sytuacja została pokazana?

4. Zapisz w zeszycie odpowiedź na zadanie 3 i 4 ze strony 196 w podręczniku.

5. Wykonaj zadanie 7 ze strony 196 i zapoznaj się z definicją wyrazów dźwiękonaśladowczych. Nową wiadomość zapisz w zeszycie kolorem zielonym.

6. Wysłuchaj nagrania https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE z zamkniętymi oczami i zastanów się jakie emocje wzbudza w Tobie słuchany utwór. Następnie postaraj się zobrazować (stworzyć ilustrację) ten utwór muzyczny w zeszycie.

2.04.2202r.

Temat: Ludzie muzyki.

1. Zapoznaj się z nazwami zawodów związanych z muzyką zamieszczonych na stronie 198-199 w podręczniku.

2. Wykonaj zadanie 1 ze strony 200 w zeszycie.

3. Przyporządkuj definicje do terminów.

Ludzie muzyki

Choreograf Śpiewak, muzyk lub tancerz, który sam wykonuje dany utwór.

Chór Opracowuje układy taneczne w balecie, musicalu, operze i innych widowiskach muzycznych.

Solista Tworzy utwory muzyczne, dbając o harmonię dźwięków,

melodię i rytm.

Tencerze Kieruje wykonaniem utworu muzycznego przez orkiestrę lub chór.

Orkiestra Zespół śpiewaków, którzy wspólnie wykonują utwór

muzyczny.

Aranżer Wieloosobowy zespół muzyków, którzy grają na różnych

instrumentach.

Autor tekstów, tekściarz Ludzie, którzy za pomocą kroków, ruchów i gestów opowiadają jakąś historię i wyrażają uczucia.

Kompozytor Odpowiada za całokształt projektu muzycznego. Decyduje między innymi o wyborze utworów i ich wykonawców.

Nadzoruje poszczególne etapy prac.

Producent muzyczny Osoba odpowiedzialna za techniczne opracowanie utworu i nagranie dźwięku.

Realizator dźwięku Pisze piosenki lub utwory kabaretowe.

Dyrygent Przystosowuje utwór do warunków, w których zostanie on wykonany, na przykład opracowuje go na inny niż przewidziano w oryginale instrument, głos lub zespół.

Ćwiczenie wykonaj w zeszycie.

(2)

3.04.2020r.

Temat: Czy łatwo wzbudzić zachwyt? – Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” (fragment).

1. Przeczytaj fragment utworu z podręcznika ze trony 201-202.

2. Koncert Wojskiego

Uporządkuj punkty planu koncertu Wojskiego i zapisz je w zeszycie.

 □ Oklaski słuchaczy.

 □Echo i muzyka.

 □Historia łowów opowiedziana dźwiękami rogu.

 □Pierwsze dźwięki muzyki.

 □Opis rogu Wojskiego.

 □Odgłosy zwierząt.

 □Zdziwienie strzelców.

3. Wykonaj zadanie 4 strona 203 w podręczniku do zeszytu.

4.04.20202r.

Temat: Pisownia ą, ę oraz om, on, em, en.

1. Przypomnij sobie wiadomości na temat zasad pisowni wyrazów z ą, ę, om, on, em, en.

2. Wykonaj zadania od 1 do 4 z podręcznika, strony 204-205.

3. Zapoznaj się z nowymi wiadomościami ze strony 205 oraz 206 i zapisz je w zeszycie kolorem zielonym.

4. Wykonaj w zeszycie zadania : 5, 6, 7, 9 ze stron 206 i 207.

5. Skorzystaj epodreczniki.pl ( w trakcie lekcji on-line).

5.04.2020r.

Temat: Co już wiemy o wypowiedzeniach?

1. Przypomnij sobie wiadomość jak dzielimy wypowiedzenia. Przepisz schemat ze strony 227 z podręcznika do zeszytu kolorem zielonym.

2. Wykonaj zadania 1, 2, 3 strona 227 -228.

3. Przypomnij sobie wiadomości o zdaniach rozwiniętych i nierozwiniętych. Zapisz w zeszycie wiadomość- przypomnienie z podręcznika, strona 228 kolorem zielonym.

4. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń ze stron 49 – 51.

5. Skorzystaj epodreczniki.pl ( w trakcie lekcji on-line) 6.04.2020r.

Temat: Świat przedstawiony w powieści „ Felix, Net i Nika oraz gang niewidzialnych ludzi”

1. Sprawdź swoją znajomość lektury. Rozwiąż test https://funtest.pl/test/fnin-super/

2. Opracuj w zeszycie podane zagadnienia:

 Najważniejsze informacje na temat autora – Rafał Kosik

 Określ czas i miejsce akcji

 Wymień bohaterów i krótko opisz każdego z nich

 Zapisz w punktach plan wydarzeń (ogólnie)

(3)

7.04.2020r.

Temat: Przedstawiamy bohaterów powieści Felix, Net i Nika oraz gang niewidzialnych ludzi”.

1. Uzupełnij tabelę:

Nika Mickiewicz Felix Polon Net Bielecki

Przedstawienie postaci: Przedstawienie postaci: Przedstawienie postaci:

Wygląd: Wygląd: Wygląd:

Cechy charakteru: Cechy charakteru: Cechy charakteru:

Umiejętności, zdolności: Umiejętności, zdolności: Umiejętności, zdolności:

2. Napisz charakterystykę wybranego bohatera i prześlij ją do nauczyciela na adres e-mail m.sztompkasp12@o2.pl w pliku tekstowym.

8.04.2020r.

Temat: Nowoczesny świat tradycyjnych wartości w powieści „Felix, Net i Nika”

1. Co to jest nowoczesność? Uzupełnij schemat skojarzeniami.

roboty

komputery

2. Wymień i opisz wynalazki Feliksa i jego taty (w zeszycie).

3. Jakie wynikały z nich korzyści a jakie zagrożenia? Odpowiedz na pytanie w formie tabelki, podaj kilka przykładów.

korzyści zagrożenia

 Szybkie przemieszczanie się

 nowoczesność

(4)

Figure

Updating...

References

Related subjects :