technologia informacyjnaLWolski Tomasz dr hab. prof. US

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

NAZWA PRZEDMIOTU forma

zajęć nr grupy PROWADZĄCY kieru-

nek pozio

m rok sem syste

m specj KOD

technologia informacyjna L Wolski Tomasz dr hab. prof. US Oce I 1 2 S ilph0rd

fizyka w Prajsnar Stanisław dr Oce I 1 2 S af2u8e8

fizyka L Prajsnar Stanisław dr Oce I 1 2 S af2u8e8

podstawy ekonomii w Rudewicz Jacek dr Oce I 1 2 S 1wn6dsx

statystyka w Kowalewska-Kalkowska Halina dr hab.

prof. US Oce I 1 2 S shsie40

statystyka ćw Kowalewska-Kalkowska Halina dr hab.

prof. US Oce I 1 2 S 93fgff1

hydrochemia w Marks Roman dr hab. prof. US Oce I 1 2 S u29p3xp

hydrochemia L Marks Roman dr hab. prof. US Oce I 1 2 S llnc12k

klimatologia i meteorologia w Cedro Anna prof. dr hab. Oce I 1 2 S 7jpw1iw

klimatologia i meteorologia ćw Walczakiewicz Szymon dr Oce I 1 2 S i2ffe7e

hydrobiologia w Bąk Małgorzata dr hab. Oce I 1 2 S n65f353

hydrobiologia L Bąk Małgorzata dr hab. Oce I 1 2 S dqv6iu9

język angielski lk Grabowska Martina mgr Oce I 2 4 S t9pi0xf

oceanografia biologiczna w Wawrzyniak-Wydrowska Brygida dr Oce I 2 4 S 5ue881o

oceanografia biologiczna L Bąk Małgorzata dr hab. Oce I 2 4 S qu9ifmx

oceanografia fizyczna w Marks Roman dr hab. prof. US Oce I 2 4 S f84vhkc

oceanografia fizyczna ćw Marks Roman dr hab. prof. US Oce I 2 4 S s0tuqtr

oceanografia fizyczna ćw Wolski Tomasz dr hab. prof. US Oce I 2 4 S 1tjqu0p

ochrona środowiska morskiego w Wawrzyniak-Wydrowska Brygida dr Oce I 2 4 S aati9rc

ochrona środowiska morskiego ćw Wawrzyniak-Wydrowska Brygida dr Oce I 2 4 S aati9rc

paleooceanografia w Dąbek Przemysław dr Oce I 2 4 S b25uzkq

paleooceanografia ćw Dąbek Przemysław dr Oce I 2 4 S h7djvxr

geomorfologia brzegów morskich w Łabuz Tomasz dr hab. prof. US Oce I 2 4 S mmiho1y

geomorfologia brzegów morskich ćw Łabuz Tomasz dr hab. prof. US Oce I 2 4 S d9890ku

język angielski lk Grabowska Martina mgr Oce I 3 6 S 0u7uzjv

seminarium dyplomowe s Wawrzyniak-Wydrowska Brygida dr Oce I 3 6 S k2lkb10

biogeografia mórz i oceanów w Bąk Małgorzata dr hab. Oce I 3 6 S OB efpkcp4

biogeografia mórz i oceanów ćw Bąk Małgorzata dr hab. Oce I 3 6 S OB 4wk3pef

bioindykacja środowisk wodnych w Gastineau Romain dr Oce I 3 6 S OB mgaz7zw

bioindykacja środowisk wodnych ćw Gastineau Romain dr Oce I 3 6 S OB mgaz7zw

ichtiologia i parazytologia morska w Piasecki Wojciech prof. dr hab. Oce I 3 6 S OB m5y0sys ichtiologia i parazytologia morska ćw Piasecki Wojciech prof. dr hab. Oce I 3 6 S OB zyxuui1

biostratygrafia w oceanografii w Gastineau Romain dr Oce I 3 6 S OB gh82sqn

biostratygrafia w oceanografii L Gastineau Romain dr Oce I 3 6 S OB gh82sqn

Figure

Updating...

References

Related subjects :