• Nie Znaleziono Wyników

(1)Matematyka7f Temat: Pole powierzchni graniastosłupa prostego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "(1)Matematyka7f Temat: Pole powierzchni graniastosłupa prostego"

Copied!
2
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Matematyka7f12

15.06.20

Temat: Pole powierzchni graniastosłupa prostego.

Obejrzyj filmy :

https://pistacja.tv/film/mat00525-pole-powierzchni-graniastoslupa-siatki- graniastoslupow?playlist=603

https://pistacja.tv/film/mat00529-graniastoslupy-zadania-na-pole-powierzchni-i- objetosc?playlist=603

Dodatkowe informacje znajdziesz też na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/pole-powierzchni-graniastoslupa/D1EOWuj1K Następnie rozwiąż zadania: 1, 2, 3 z powyższej strony.

19.06.20

Temat: Ćwiczenia w obczaniu pola powierzchni graniastosłupa prostego.

Na tej lekcji będziesz ćwiczył różnorodne zadania związane z polem powierzchni Wejdź na stronę z poprzedniego tematu:

https://epodreczniki.pl/a/pole-powierzchni-graniastoslupa/D1EOWuj1K Następnie pod tematem rozwiązania ćwiczenia : 4, 7, 10 i 11.

Wyślij zadania z tej i poprzedniej lekcji do 22.06.20

22. 06. 2020

Temat: Objętość graniastosłupa prostego.

To ostatni temat w tym roku szkolnym.

Obejrzyj filmy:

https://youtu.be/S8HrnvYJBN8

https://pistacja.tv/film/mat00524-objetosc-graniastoslupa?playlist=603

https://epodreczniki.pl/a/jednostki-objetosci-objetosc-graniastoslupa/DYqgkLjKH Następnie napisz notatkę z lekcji.

Pod tematem rozwiąż ćwiczenie pierwsze i trzecie z ostatniego filmu.

23.06.20

Temat: Ćwiczenia w obczaniu objętości graniastosłupów.

Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/pole-powierzchni-graniastoslupa/D1EOWuj1K Następnie pod tematem rozwiązania ćwiczenia : 4, 5, 6, 8 i 9.

24.06.20

Temat: Podsumowanie wiadomości z matematyki z klasy 7.

Ostatni temat a więc czas na podsumowanie.

Spróbuj rozwiązać zadania, część z zadań może odrobinę wykraczać poza wiadomości z klasy 7 więc je pomiń.

https://www.nowaera.pl/pobieranie-pliku-19972f7c8b3531b849e3df6bef5ac1c0.pdf Życzę wesołych wakacji.

(2)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Proszę abyście poświęcili czas na powtórzenie słownictwa, które poznaliśmy na lekcjach.. Otwórzcie zeszyty i spróbujcie utrwalić sobie

[r]

Obliczyć indukcję magnetyczną wytworzoną w środku orbity przez poruszający się elektron.. Odległość między przewodami wynosi

Jaka jest powierzchnia tej wykładziny, jeżeli sala ma promień 10m?. Przyjmij,

Najwyższym szczytem Europy jest leżący w Karpatach Mont Blanc.. Góry Skandynawskie znajdują się w północnej części

Najwyższym szczytem Europy jest leżący w Karpatach Mont Blanc.. Góry Skandynawskie znajdują się w północnej części

Pole powierzchni całkowitej sześcianu obliczamy poprzez obliczenie pola jednej jego ściany (kwadratu), a następnie pomnożenie otrzymanego wyniku przez 6 , czyli przez ilość

Dla chętnych: Jeżeli chcesz lepiej opanować dany materiał, proponuję następujące

Z dwóch liczb ujemnych ta liczba jest mniejsza, która leży na osi liczbowej dalej od zera.. (Odwrotnie niż

Zapoznaj się z wiadomościami zawartymi w filmie, na podstawie których rozwiążesz zadania.. Dziś nie

Aby obliczyć pole równoległoboku należy pomnożyć długość boku (podstawy)przez wysokość poprowadzoną na ten bok (podstawę)... Spróbuj obliczyć pole

Do rozwiązywania zadań wykorzystaj wiadomości z ostatnich lekcji oraz twierdzenie Pitagorasa. Do sprawdzenia prześlij

Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku 4,6 dm , a pole jego ściany bocznej jest równe polu jego podstawy.. Oblicz pole powierzchni całkowitej

Na podstawie rysunku przedstawionego łatwo zauważyć, że pole powierzchni pozostałej zacieniowanej części kartki jest równe polu kwadratu pomniejszone o pole ćwiartki koła..

ścian równoległych. Narysuj siatkę prostopadłościanu, którego podstawą jest kwadrat o boku 2 cm. Krawędź boczna jest 2 razy dłuższa niż krawędź podstawy.

potrzebne do rozwiązania wiadomości, zaznaczają na rysunku potrzebne elementy (ewentualnie pomagają im w wyobrażeniu sobie postawionego problemu modele graniastosłupów)..

ścian równoległych. Narysuj siatkę prostopadłościanu, którego podstawą jest kwadrat o boku 2 cm. Krawędź boczna jest 2 razy dłuższa niż krawędź podstawy.

Dzisiaj spróbujemy rozwiązać kilka zadań egzaminacyjnych związanych z polem powierzchni i objętością prostopadłościanu i sześcianu. Takie obliczenia przydadzą ci się także

iloczynu takich elementów to twierdzenie nadal jest prawdziwe (to jest w skończonej grupie abelowej w której nie ma elementów rzędu 2 iloczyn wszystkich elementów jest równy

Kryteria zbieżności d’Alemberta

pole powierzchni bocznej (czyli suma wszystkich pól ścian bocznych) całkowitej prostopadłościanu możemy obliczyć.. +2·a·c+2·b·c lub P c =2⋅(a·b+a·c+b·c)

Sposób obliczania https://www.youtube.com/watch?v=NYggdH2QuCI Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa to pole jego siatki, czyli podstaw (dolnej i górnej) oraz wszystkich

n Jeżeli figura ma środek symetrii to jest on