• Nie Znaleziono Wyników

Katedra Psychiatrii UJ CM, Katedra Psychoterapii UJ CM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Katedra Psychiatrii UJ CM, Katedra Psychoterapii UJ CM"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

oraz Fundacja Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków mają zaszczyt zaprosić Państwa na jubileuszową konferencję w 40-lecie

śmierci Antoniego Kępińskiego pt. „Myśląc: Kępiński”

W programie przewidziane są 3 sesje plenarne:

I. Pacjent jako osoba

II. Antoni Kępiński. To, co istotne III. Antoni Kępiński — inspiracje

Konferencja odbędzie się w sobotę, 2 czerwca 2012 w Auli Collegium Medicum UJ przy ulicy św. Anny 12. Planowane rozpoczęcie Konferencji

o godzinie 9.00.

Chęć uczestnictwa w konferencji prosimy zgłaszać mailowo na adres:

katedrapsychiatrii@cm-uj.krakow.pl (Maria Pikul).

Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2012 roku Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji, czekamy na Państwa.

Katedra Psychiatrii UJ CM,

Katedra Psychoterapii UJ CM

Cytaty

Powiązane dokumenty

2) dana osoba prowadzi ewidencję godzin pracy we wszystkich zadaniach w ramach tego projektu, która podlega kontroli.. W razie zaprzestania świadczenia pracy na rzecz

Agnieszka Gmitrowicz IV ROK, WYDZIAŁ LEKARSKI, 2016/2017. Indywidualna

Agnieszka Gmitrowicz VI ROK, WYDZIAŁ LEKARSKI, 2016/2017.. Indywidualna

8. W przypadku niezaliczenia kolokwium cząstkowego student jest zobowiązany do poprawienia jego wyniku u asystenta prowadzącego zajęcia w ciągu trzech dni. Brak zaliczenia

Agnieszka Gmitrowicz IV ROK, WYDZIAŁ LEKARSKI, 2017/2018. Indywidualna

Przy przyj ęciu w badaniu klinicznym stwierdzono nara- stającą duszność z przewagą duszności wdechowej, obrzęk i krwiak tkanek mi ękkich szyi oraz odmę podskórną prze- chodz

Całkowicie osobny problem stanowi opiniowanie sądowo-lekarskie przypadków śmiertelnych mają- cych związek z narkotykami. W archiwum Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM przechowywane

Pomysł akcji „OddajeMY Krew!” zrodził się dwa lata temu w Katedrze Farmakognozji UJ CM, jednak dopiero teraz dzięki dyskusji użytkowników interne- towego