• Nie Znaleziono Wyników

VIII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Zadania konkursowe zawodów pierwszego stopnia — część korespondencyjna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "VIII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Zadania konkursowe zawodów pierwszego stopnia — część korespondencyjna"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

VIII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

Zadania konkursowe zawodów pierwszego stopnia — część korespondencyjna

(1 września – 29 października 2012 r.)

A B

C D

S

Zadanie 2.

1. Wykaż, że dla każdej dodatniej liczby całkowitej n, liczby

n, n

5

, n

9

, n

13

, n

17

, . . . mają jednakowe cyfry jedności.

2. Dany jest czworokąt wypukły ABCD, w którym AD + BC = CD. Dwusieczne kątów BCD i CDA przecinają się w punkcie S. Udowodnij, że AS = BS.

3. Liczba naturalna n jest co najmniej trzycyfrowa. Jeżeli pomiędzy cyfrę setek a cyfrę dziesiątek tej liczby wpiszemy znak mnożenia, to po wykonaniu mnożenia otrzymamy połowę liczby n. Wyznacz wszystkie liczby n o tej własności.

4. W balu wzięło udział 102 królewiczów i 103 królewny. Po balu okazało się, że każdy królewicz zatańczył z taką samą liczbą królewien. Udowodnij, że pewne dwie królewny zatańczyły z taką samą liczbą królewiczów.

A B

C

E

D

K L

M

N P

Q

Zadanie 5.

5. Odcinki AD i BE są wysokościami trójkąta ostrokątnego ABC. Po zewnętrznej stronie trójkąta ABC zbudowano kwadrat ABKL oraz prostokąty BDM N i AEP Q, przy czym BN = BC oraz AQ = AC.

Udowodnij, że suma pól prostokątów BDM N i AEP Q jest równa polu kwadratu ABKL.

6. W ostrosłup SABCD, którego podstawą jest czworokąt wypukły ABCD, można wpisać sferę. Udowodnij, że

< ) ASB + < ) CSD = < ) BSC + < ) DSA .

7. Wyznacz wszystkie dodatnie liczby całkowite n, dla których liczba

n

3

− 7n jest kwadratem liczby całkowitej.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rozwiązania powyższych zadań (każde na osobnym arkuszu, pisane jed- nostronnie) należy wysłać listem poleconym na adres komitetu okręgowego Olimpiady właściwego terytorialnie

Rozwiązania powyższych zadań (każde na osobnym arkuszu, pisane jed- nostronnie) należy wysłać listem poleconym na adres komitetu okręgowego Olimpiady właściwego terytorialnie

Rozwiązanie każdego zadania należy podpisać w lewym górnym rogu pierwszej jego strony: imieniem i nazwiskiem, swoim adresem, swoim adre- sem elektronicznym oraz klasą, nazwą i

Rozwiązanie każdego zadania należy podpisać w lewym górnym rogu pierwszej jego strony: imieniem i nazwiskiem, swoim adresem, swoim adre- sem elektronicznym oraz klasą, nazwą i

Jeśli dane stwierdzenie jest prawdziwe, wpisz w odpowiednią kratkę literkę T, jeśli zaś stwierdzenie jest fałszywe, wpisz literkę N0. W przypadku pomyłki przekreśl znakiem X

W powyższym rozumowaniu korzystaliśmy między innymi z tego, że suma czterech liczb parzystych jest liczbą parzystą. Liczba pbcd jako iloczyn liczb całkowitych jest liczbą

Czy istnieje taka liczba sześciocyfrowa, której każde dwie kolejne cyfry tworzą pewną liczbę dwucyfrową będącą kwadratem liczby całkowitej..

Jaka jest najmniejsza możliwa liczba meczów, które zakończyły się remisem..