• Nie Znaleziono Wyników

2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

SPRAWDZIAN

W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

CZĘŚĆ 2.

JĘZYK ANGIELSKI

ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

ARKUSZ SA-8

KWIECIEŃ 2015

(2)

Strona 2 z 3 Rozumienie ze słuchu

Wymagania

ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna odpowiedź

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi

ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka […].

1.1.

2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym.

TAK

1.2. NIE 1.3. TAK 1.4. NIE 2.1.

2.6) Uczeń rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych.

C

2.2. A 2.3. D 2.4. B

3. 2.3) Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu. A 4. 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje

szczegółowe w tekście słuchanym. B 5. 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje

szczegółowe w tekście słuchanym. A 6. 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje

szczegółowe w tekście słuchanym. B Znajomość funkcji językowych

Wymagania

ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna odpowiedź

IV. Reagowanie na wypowiedzi.

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie

i w typowych sytuacjach reaguje

w sposób zrozumiały, adekwatnie do

sytuacji komunikacyjnej […].

7. 6.2) Uczeń podaje […] miejsce zamieszkania. A 8. 6.5) Uczeń prosi o informacje. A 9. (I etap edukacyjny) 5) Uczeń […] udziela

odpowiedzi […]. B 10. 6.7) Uczeń wyraża prośby […]. B 11.1 (I etap edukacyjny) 5) Uczeń […] udziela

odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów […]. B 11.2 6.5) Uczeń prosi o informacje. C 11.3 6.5) Uczeń prosi o informacje. D 11.4 6.3) Uczeń podaje swoje upodobania. A

(3)

Strona 3 z 3 Znajomość środków językowych

Wymagania

ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna odpowiedź

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym

zasobem środków językowych […].

12.1.

1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych […].

C

12.2. A 12.3. D 12.4. E 12.5. B 13.1.

1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych […].

NIE

13.2. TAK 13.3. TAK 13.4. NIE 13.5. NIE Rozumienie tekstów pisanych

Wymagania

ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna odpowiedź

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie […]

krótkie i proste wypowiedzi pisemne

[…].

14.1.

3.1) Uczeń rozumie ogólny sens tekstu.

B

14.2. C 14.3. A 15.1. 3.1) Uczeń rozumie ogólny sens tekstu. TAK

15.2.

3.2) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście.

NIE

15.3. TAK 15.4. TAK 16.1.

3.2) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście.

B

16.2. A 16.3. B

Schemat punktowania zadań 1 p. – poprawna odpowiedź.

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […]. 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […]. 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […]. 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […]. 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe

ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka […]. 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 2.5) Uczeń określa kontekst wypowiedzi. 2.4)

ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka […]. 2.3) Uczeń znajduje w tekście określone informacje. 2.5) Uczeń określa kontekst wypowiedzi. 2.2)

(nagranie do zadania znajdziesz na stronie www.macmillan.pl w zakładce Strefa ucznia. Dalej proszę wejść w Szkoła podstawowa klasy 4-8 – wyświetli się lista podręczników.

Wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu tekstu oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście, popełniając bardzo dużo błędów.. Uczeń