• Nie Znaleziono Wyników

Temat: Połączenie szeregowe i równoległe kondensatorów.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Temat: Połączenie szeregowe i równoległe kondensatorów."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Temat: Połączenie szeregowe i równoległe kondensatorów.

Film instruktażowy:

 https://www.youtube.com/watch?v=3Fdp9I-b1PY

 https://www.youtube.com/watch?v=KAtSJgJ6PhI

Zadania:

1. Obwód elektryczny zbudowany jest z czterech kondensatorów C1, C2, C3, C4. Kondensatory połączone są w obwodzie szeregowo i równolegle. W przykładzie wyznaczona zostanie pojemnośd zastępcza Cx układu kondensatorów widziana od zacisków źródła zasilania(rozwiązanie).

2. Obwód elektryczny zbudowany jest z pięciu kondensatorów C1, C2, C3, C4, C5. Kondensatory połączone są w obwodzie szeregowo i równolegle.

W przykładzie wyznaczona zostanie pojemnośd zastępcza Cx układu kondensatorów widziana od zacisków źródła zasilania (rozwiązanie)

Notatkę wraz z zadaniem domowym proszę przesład na adres: nauczyciel1t@wp.pl W temacie proszę o nazwisko imię oraz klasę

Cytaty

Powiązane dokumenty

Toczenie zgrubne charakteryzuje się zazwyczaj dużym posuwem i znaczną głębokością skrawania przy niewielkiej szybkości skrawania, natomiast toczenie wykańczające wymaga

Notatkę wraz z zadaniem domowym proszę przesład na adres: nauczyciel1az@wp.pl W temacie proszę o nazwisko imię

Wyszukaj w dalszej części tematu ile obecnie państw jest członkami NATO, kto może zostać członkiem tej organizacji, w którym roku Polska wstąpiła do NATO, trzy

-sprawdzają poprawność wykonanych obwodów za pomocą miernika -w razie konieczności wykonują korekty podłączeń. Wypełniają tabelkę umieszczoną w linku i odsyłają na emaila

-sprawdzają poprawność wykonanych obwodów za pomocą miernika -w razie konieczności wykonują korekty

Na podstawie podanych materiałów (link do strony poniżej) dobierz odpowiednie zabezpieczenia do silnika o mocy

- uczniowie analizują sposób działania wybranego obwodu -wykonują połączenia za pomocą przewodów. -sprawdzają poprawność wykonanych obwodów za pomocą miernika -w

-sprawdzają poprawność wykonanych obwodów za pomocą miernika -w razie konieczności wykonują korekty podłączeń.