• Nie Znaleziono Wyników

Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Przypominam! Oceniam Waszą pracę. Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:

matematyka2LOpm@gmail.com skan rozwiązania, zdjęcie - jako załącznik, albo rozwiązanie słowne.

Uwaga: Czas jest ważny! Sprawdzajcie o 1000 wiadomości ode mnie na e-dzienniku. Musicie się logować na swoje konta, a nie rodziców.

Karta pracy 33

O prostopadłościanie i sześcianie dowiesz się z filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=5h9CyxzieDk 1. Prostopadłościan

Prostopadłościan ma 6 ścian, 8 wierzchołków, 12 krawędzi

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie, których długości są wymiarami prostopadłościanu.

Podręcznik strona 218 Ćwiczenie B Podręcznik strona 220 Zadanie 3

2. Sześcian

Sześcian to prostopadłościan, którego ściany są kwadratami.

Z jednego wierzchołka wychodzą 3 krawędzie o równej długości.

(2)

3. Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

= 2 + 2 + 2 gdzie: , , to wymiary prostopadłościanu

Podręcznik strona 219 Ćwiczenie C

4. Pole powierzchni całkowitej sześcianu obliczymy ze wzoru

= 6 lub = 6 ∙ ∙ gdzie to długość krawędzi szescianu

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:.. matematyka2LOpm@gmail.com skan

zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres: matematyka2LOpm@gmail.com skan rozwiązania, zdjęcie - jako załącznik, albo

Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:.. matematyka2LOpm@gmail.com skan

Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:.. matematyka2LOpm@gmail.com skan

Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:.. matematyka2LOpm@gmail.com skan

Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:.. matematyka2LOpm@gmail.com skan

Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:.. matematyka2LOpm@gmail.com skan

Wskazani uczniowi, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:!. matematyka2LOpm@gmail.com skan