Kolokwium IPP 1 – termin 1 Poniżej przedstawiono oceny wyłącznie za kolokwium. Osoby, które nie przesłały plików .dwg proszone są o ich dosłanie (data edycji powinna zgadzać się z czasem kolokwium. Ocena

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kolokwium IPP 1 – termin 1

Poniżej przedstawiono oceny wyłącznie za kolokwium. Osoby, które nie przesłały plików .dwg proszone są o ich dosłanie (data edycji powinna zgadzać się z czasem kolokwium.

Ocena Ilość 2,0 3 3,0 0 3,5 3 4,0 1 4,5 1 5,0 3

Elżbieta Niemierka Nr

indeksu Ocena Uwagi

196368 - Skreślenie z listy

221812 2,0

227802 3,5

227820 5,0

227836 3,5

227865 5,0

227868 2,0

227892 4,0

227897 2,0

227907 - Skreślenie z listy

227908 2,0 Brak pliku .dwg - kolokwium nie zostało sprawdzone 227922 - Nie zostało wysłane kolokwium

227924 5,0

227926 4,5

227934 3,5

230749 2,0 Brak pliku .dwg - kolokwium nie zostało sprawdzone

Figure

Updating...

References

Related subjects :