• Nie Znaleziono Wyników

Rozwiązania co najmniej jednego zadania należy nadsyłać do

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Rozwiązania co najmniej jednego zadania należy nadsyłać do"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

R

3

R

2

R

1

C E, r

Fizyka dla maturzystów. Korespondencyjny kurs Politechniki Wrocławskiej 2012/13.

ZESTAW ZADAŃ Nr 2 POZIOM PODSTAWOWY

1. Wylicz pracę jaka zostaje wykonana gdy Ziemia z położenia między Słońcem a Jowiszem przejdzie do położenia, w którym Słońce jest między Ziemią a Jowiszem. Załóż, że ciała te leżą na jednej prostej, a orbity ich są okręgami. Zaniedbaj oddziaływania innych ciał. Ile węgla o cieple spalania 33MJ/kg trzeba spalić by otrzymać taką energię? (Promienie orbity i masy: Ziemi 1.50*1011m, 5.98*1024kg, Jowisza 7.78*1011m, 1.9*1027kg, masa Słońca 1.99*1030kg, G = 6.67* 10-11m3/(s2 kg))

2. Między dwie ściany, w temperaturze 00C, wstawiono ściśle dopasowane cztery pręty aluminiowe o przekroju poprzecznym 4*10-4 m2 każdy. Zakładając, że odległość ścian nie zmienia się wylicz z jaką siłą pręty działają na każdą z niuch w temperaturze 200C? (Współczynnik rozszerzalności liniowej aluminium wynosi α =2.4*10-5K-1, a moduł Younga E = 70GPa)

3. Do kalorymetru o masie 200g zawierającego 400g lodu o temperaturze 263K wpuszczono 42g pary wodnej o temperaturze 473K. Określić stan końcowy układu. (Ciepła właściwe: kalorymetru 340, lodu 2100, wody 4200, pary wodnej 1900 J/kgK; ciepło topnienia lodu 3.34*105J/kg, ciepło parowania wody 2.26*106J/kg)

4. 2 mole dwuatomowego gazu doskonałego przechodzą następujące przemiany

Wylicz pracę i zmianę energii wewnętrznej w przemianach 1 – 2 oraz 2 – 3 gdy: T2 = 400K, T3 = 200K.

Przerysuj ten wykres (jakościowo) we współrzędnych (V,p). (R=8.31 J/mol K)

5. Do każdej z dwóch poziomo ułożonych rur, których końce są otwarte do góry, wpływa woda z prędkością 0.6m/s. Średnice wejściowe rur są równe 15cm, a otworów wyjściowych wynoszą 10cm i 5cm. Oblicz wysokość jaką osiąga wypływająca z nich woda. (gęstość wody 1g/cm3, g=9.81 m/s2) 6.

W obwodzie prądu stałego przedstawionym na schemacie, SEM ogniwa wynosi E = 4V, a

jego opór wewnętrzny r = 1Ω, R

1

= 79Ω, R

2

= 30Ω, R

3

= 60Ω. Oblicz ładunek na okładce kondensatora o pojemności C = 1μF i natężenie prądu płynącego w oporniku R

3

Rozwiązania co najmniej jednego zadania należy nadsyłać do 5 grudnia 2012 na adres:

Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże S. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław.

z dopiskiem na kopercie: Korespondencyjny kurs przygotowawczy.

Do rozwiązań należy dołączyć kopertę ze znaczkiem, zaadresowaną do siebie, odeślemy w niej poprawioną pracę z załączonym wzorcowym rozwiązaniem.

Adres internetowy kursu: www.if.pwr.wroc.pl dział korespondencyjny kurs przygotowawczy.

1

T p

3 2

4

Cytaty

Powiązane dokumenty

KLASY JAKOŚCI WYKONANIA KONSTRUKCJI.. Imperfekcje lokalne powłoki komina są uwzględniane w formułach nośności wyboczeniowej powłoki zgodnie z PN- EN 1993-3-2 oraz

Proszę samodzielnie wykonać zadanie. Silnik wykonał w ciągu jednego cyklu pracę mechaniczną 15kJ i oddał do chłodnicy 15kJ energii w formie ciepła. Jaka jest

Oblicz natężenia prądów płynących przez każdy z oporników, gdy obwód przedstawiony na rysunku zasilany jest przez źródło prądu zmiennego o sile elektromotorycznej Є

Gdy promień światła padający na pryzmat ulega najmniejszemu odchyleniu to jego droga w pryzmacie jest podstawą trójkąta równoramiennego, którego kątem wierzchołkowym jest

Oblicz ciśnienie gazu po bardzo szybkim powrocie tłoka do pierwotnego położenia, po usunięciu siły.. Rozwiązania co najmniej jednego zadania należy nadsyłać do 30 listopada 2013

Przedstawiono stanowisko pomiarowe do wyznaczania położenia środka masy człowieka w postawie stojącej h metodą dźwigni du Bois-Reymonda.. Wy- sokość h jest wykorzystana

Jeśli natomiast wynik 4 otrzymamy dodając cztery jedynki stojące w pewnej kolumnie, to sumę 0 możemy uzyskać jedynie dodając cztery zera w innej kolumnie.. Wobec tego drugą sumę

braknąć tekstów odwołujących się do literatury pięknej, bo tam właśnie - i to nader często - pojawia się temat wędrówki człowieka przez życie i przez