II WOJEWÓDZKI KONKURS Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań

Pełen tekst

(1)

II Wojewódzki Konkurs z Historii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap III −Wojewódzki − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 1 z 4

II WOJEWÓDZKI KONKURS Z HISTORII

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań

ETAP III − WOJEWÓDZKI

31 marca 2021 r., godz. 10.00

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 69 Zasady ogólne (dotyczy tylko wersji papierowej)

1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy liczbę punktów wskazaną w poniższej tabeli 2. Jeżeli uczeń w zadaniach zamkniętych, zaznaczył zarówno poprawą jak i błędną odpowiedź

(lub błędne odpowiedzi), nie przyznajemy punktu.

3. Punkty przyznajemy zgodnie z kryteriami punktowania, nie wolno dzielić punktów.

KLUCZ ODPOWIEDZI

ZADANIE POPRAWNA ODPOWIEDŹ PUNKTY

1. 1.1 A

1.2 C 1.3 B 1.4 C

Za każde poprawne wskazanie 1 punkt.

Łącznie 4 punkty

2. 2.1 C

2.2 B 2.3 D

Za każde poprawne wskazanie 1 punkt.

Łącznie 3 punkty

(2)

II Wojewódzki Konkurs z Historii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap III −Wojewódzki − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 2 z 4

3. 3.1 B

3.2 A

Za każde poprawne wskazanie 1 punkt.

Łącznie 2 punkty

4. 4.1 C

4.2 B

Za każde poprawne wskazanie 1 punkt.

Łącznie 2 punkty

5. C – 303 Dywizjon Myśliwski Za poprawne wskazanie 1 punkt.

Łącznie 1 punkt

6. 6.1 C

6.2 B

Za każde poprawne wskazanie 1 punkt. Łącznie 2 punkty

7. 7.1 PRAWDA

7.2 PRAWDA 7.3 PRAWDA 7.4 FAŁSZ 7.5 PRAWDA

Za każde poprawne wskazanie 1 punkt.

Łącznie 5 punktów

8. SAMODZIELNA BRYGADA STRZELCÓW PODHALAŃSKICH - NARWIK

ARMIA „POZNAŃ” - BZURA

SAMODZIELNA GRUPA OPERACYJNA „POLESIE”

KOCK

1 DYWIZJA PIECHOTY IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI – LENINO

2 KORPUS POLSKI – MONTE CASSINO

1 SAMODZIELNA BRYGADA SPADOCHRONOWA ARNHEM

SAMODZIELNA BRYGADA STRZELCÓW KARPACKICH – TOBRUK

1 DYWIZJA PANCERNA - FALAISE

Za każde poprawne wskazanie 1 punkt.

Łącznie 8 punktów

9. 9.1 C

9.2 D 9.3 A

Za każde poprawne wskazanie 1 punkt.

Łącznie 3 punkty

(3)

II Wojewódzki Konkurs z Historii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap III −Wojewódzki − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 3 z 4 10. 10.1 C

10.2 A

Za każde poprawne wskazanie 1 punkt.

Łącznie 2 punkty 11. 11.A – 2 Władysław Sikorski

11.B – 2 Stanisław Mikołajczyk 11.C – 1 Kazimierz Sosnkowski

Za każde poprawne wskazanie 1 punkt.

Łącznie 3 punkty

12 12.1 - C 12.2 - B 12.3 - D 12.4 – B

Za każde poprawne wskazanie 1 punkt.

Łącznie 4 punkty

13 13.1 - B 13.2 - A 13.3 - D

Za każde poprawne wskazanie 1 punkt.

Łącznie 3 punkty

14 A – Władysław Gomułka B – Nikita Chruszczow C – Gabriel Narutowicz D – Stefan Rowecki „Grot”

Za każde poprawne wskazanie 1 punkt.

Łącznie 4 punkty

15. 15.1 - C 15.2 - B

Za każde poprawne wskazanie 1 punkt.

Łącznie 2 punkty

16. 16.1 B 16.2 C

Za każde poprawne wskazanie 1 punkt.

Łącznie 2 punkty 17. 17.1 C

17.2 B 17.3 A

Za każde poprawne wskazanie 1 punkt.

Łącznie 3 punkty

18. 18.1 B 18.2 C 18.3 A

Za każde poprawne wskazanie 1 punkt.

Łącznie 3 punkty

(4)

II Wojewódzki Konkurs z Historii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap III −Wojewódzki − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 4 z 4 19. A – 3 Czesław Kaczmarek

B – 2 Stefan Wyszyński

Za każde poprawne wskazanie 1 punkt.

Łącznie 2 punkty 20. 20.1 B

20.2 D 20.3 A

Za każde poprawne wskazanie 1 punkt.

Łącznie 3 punkty

21 D The Beatles 1 punkt za poprawne wskazanie

22. 22.1 C 22.2 C

Za każde poprawne wskazanie 1 punkt.

Łącznie 2 punkty

23. B – POMARAŃCZOWA ATERNATYWA

D – RWPG

Za każde poprawne wskazanie 1 punkt.

Łącznie 2 punkty

24. 24.1 B – WIELKI SKOK 1 punkt za poprawne wskazanie

25. 25.1 D 25.2 B

Za każde poprawne wskazanie 1 punkt.

Łącznie 2 punkty RAZEM 69 punktów

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :