• Nie Znaleziono Wyników

1.Temat: Podsumowanie wiadomości o łączeniu się atomów i równaniach reakcji chemicznych. Proszę przeczytać podsumowanie z podręcznika s

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1.Temat: Podsumowanie wiadomości o łączeniu się atomów i równaniach reakcji chemicznych. Proszę przeczytać podsumowanie z podręcznika s"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Chemia klasa 7 na dzień 6 maja

1.Temat: Podsumowanie wiadomości o łączeniu się atomów i równaniach reakcji chemicznych.

Proszę przeczytać podsumowanie z podręcznika s.156-157, przeczytać podsumowanie , korzystać z niego podczas rozwiązywania zadań ze s.158.

W zeszycie rozwiązać zadania s.158, wszystkie czyli 10 na oceną celującą, 8 wybranych na bardzo dobry, 6 wybranych na dobry, 4 wybrane na dostateczny.

Nie rozwiązanie zadań skutkuje oceną niedostateczną.

Ćwiczenia s.83-84, wykonać ćw.1,2,3,4,5,6,7,8,910.- ocena

Informacja ta była wpisana na dzień 29.04, ale jeżeli ktoś nie zdążył wykonać tych zadań to ma jeszcze lekcję z dn.6 maja. jako przygotowanie do Sprawdzianu, przewidzianego w tym samym dniu.

2. Temat: Sprawdzian wiadomości o łączeniu się atomów i równaniach reakcji chemicznych.

Przesłany sprawdzian należy wydrukować lub przepisać, oczywiście napisać-uzupełnić i odesłać. Wybieramy grupę A lub B.

Proszę również wykonać zadanie na EduNect - lekcja : Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych –Sprawdzian.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rozwiązane przeze mnie przykłady proszę przepisać , dokładnie przeanalizować i dokończyć.. Powyższe przykłady

- wymieni sakramenty uzdrowienia - wymieni warunki dobrej spowiedzi - zdefiniuje pojęcia: rachunek sumienia, żal, zadośćuczynienie - zdefiniuje, czym jest sakrament

• sformułować dłuższą wypowiedź na temat planów wakacyjnych – poprawną pod względem leksykalno- gramatycznym, wyróżniającą się płynnością, bogactwem

• zrozumieć tekst ze słuchu lub czytany (o niskim stopniu trudności) przy pomocy nauczyciela lub kolegów.. • zrozumieć tekst ze słuchu lub czytany (o niskim stopniu

- stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych,.

– zrozumieć tekst ze słuchu lub czytany o niskim stopniu trudności z minimalną pomocą nauczyciela. – zrozumieć tekst ze słuchu lub czytany ze sporadycznym użyciem

• potrafi znaleźć 6 informacji dotyczących pieśni Czerwone maki na Monte Cassino.. • śpiewa solo z 2 pomyłkami pieśń Czerwone maki na Monte

– formułuje prawidłowości określające zróżnicowanie struktury zatrudnienia w wybranych krajach na świecie w za- leżności od poziomu rozwoju kraju – wyjaśnia przyczyny