1.Temat: Podsumowanie wiadomości o łączeniu się atomów i równaniach reakcji chemicznych. Proszę przeczytać podsumowanie z podręcznika s

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Chemia klasa 7 na dzień 6 maja

1.Temat: Podsumowanie wiadomości o łączeniu się atomów i równaniach reakcji chemicznych.

Proszę przeczytać podsumowanie z podręcznika s.156-157, przeczytać podsumowanie , korzystać z niego podczas rozwiązywania zadań ze s.158.

W zeszycie rozwiązać zadania s.158, wszystkie czyli 10 na oceną celującą, 8 wybranych na bardzo dobry, 6 wybranych na dobry, 4 wybrane na dostateczny.

Nie rozwiązanie zadań skutkuje oceną niedostateczną.

Ćwiczenia s.83-84, wykonać ćw.1,2,3,4,5,6,7,8,910.- ocena

Informacja ta była wpisana na dzień 29.04, ale jeżeli ktoś nie zdążył wykonać tych zadań to ma jeszcze lekcję z dn.6 maja. jako przygotowanie do Sprawdzianu, przewidzianego w tym samym dniu.

2. Temat: Sprawdzian wiadomości o łączeniu się atomów i równaniach reakcji chemicznych.

Przesłany sprawdzian należy wydrukować lub przepisać, oczywiście napisać-uzupełnić i odesłać. Wybieramy grupę A lub B.

Proszę również wykonać zadanie na EduNect - lekcja : Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych –Sprawdzian.

Figure

Updating...

References

Related subjects :