• Nie Znaleziono Wyników

Już się zmierzcha

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Już się zmierzcha"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

JUŻ SIĘ ZMIERZCHA

S ł o w a n i e z n a n e g o autora

M u z y k a : W A C Ł A W z Szamotuł (ok. 1 5 3 3 - ok. 1 5 6 8 )

C Adagio

S O P R A N

pp

T E N O R

29

]uż s i ę z m i e r z c h a , n a d

c h o - d z i n o c , po p r o ś m y A L T

B A S

(2)

t = f c

30

B o g a o po m o c , a

— b y On n a — • szym s t r ó ż e m

b y ł , Od z ł y c h c z a r tów n a s

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wyjątek dotyczy przypadków szczególnych, przy których – za zgodą przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej zaapro- bowaną przez głównego księgowego (np. Arkusze spisowe

Zmniejszona liczba pacjentów zgłaszających się do szpitali oraz do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a także rekomendowane przez organy centralne ograniczenia w zakresie

- piętro koron drzew (do 40 m wysokości), tworzoną przez w pełni dojrzałe rośliny drzewiaste (różne gatunki zależnie od zbiorowiska roślinnego, w Polsce: sosna, świerk, buk,

Niemniej szkolenia biegną, prze- znaczane są na to niemałe pieniądze, pojawia się więc pytanie, jak wykorzystać fakt, że na naszym skąpym rynku kadrowym pojawiły się

Po potwierdzeniu zaproszenia (do dnia 20.11.13 r.) zostaną wyznaczone

Instytucja kas rejestrujących w systemie podatku od wartości dodanej była kojarzona nie tylko z realizacją funkcji ewidencyjnej przy zastosowaniu tych urządzeń, ale również z

Dziś wiadomo, że choć wyprawa na Marsa z udziałem ludzi wyruszy - jak się rzekło - nie wcześniej niż w roku 2015, to jednak już w końcu lat

Widać już, że coś się zmieniło i zmienia się z dnia na dzień.. Co znaczy, gdy przyjdzie odpowiedni człowiek na odpowiednie