Wykonaj polecenia i ćwiczenia ze str.64

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

04.07.2020 Lekcja 31

Temat: Pozdrowienia z Wadowic.

Ksero str. 63 – 64.

Przeczytaj informację z wyprawy do Wadowic i obejrzyj ilustrację ze str.63.

Wykonaj polecenia i ćwiczenia ze str.64.

Wyrazy do ćw.4 str. 64, wpisz je w okienka na rysunku.

góra hala

wierzchołek ścieżka źródło strumyk

Wyjaśnienie wyrazów:

hala – to miejsce w górach, na którym wypasane są zwierzęta.

wierzchołek – to szczyt góry.

Figure

Updating...

References

Related subjects :