* * * * Studia doktoranckie - semestr zimowy - 2018/2019 od II roku

Download (0)

Full text

(1)

Studia doktoranckie - semestr zimowy - 2018/2019 od II roku

sobota 08:30 - 10:45 11:00 – 13:15 13:30 – 15:45 niedziela 08:30 - 10:45 11:00 – 13:15

6. X

Seminarium doktoranckie

*

Sala A 306

Wykład kierunkowy: Ekonomia dr hab. Tomasz Zalega, prof. UW

Sala A 306

Fakultet: Retoryka i zasady wystąpień publicznych dr hab. Mariusz Trojanowski

Sala A 306

7. X

3. XI

Fakultet: Retoryka i zasady wystąpień publicznych dr hab. Mariusz Trojanowski

Sala A 306

Fakultet: Academic Writing dr Jan Nowak

Room A 207

4. XI

Fakultet: Academic Writing dr Jan Nowak

Room A 207

17. XI

9:15 – 10:45 Warsztaty***

Prof. Sibylle Heilbrunn

"The Journey of PhD Students: Overcoming Challenges

Sala A 306

Fakultet : Innovation and Technology Management

prof. Marina Ranga Sala A 207

Fakultet : Innovation and Technology Management

prof. Marina Ranga Sala A 207

18. XI

Wykład kierunkowy:

Ekonomia dr hab. Tomasz Zalega,

prof. UW Sala C104

1. XII

Seminarium doktoranckie

*

Sala A 306

Fakultet : Innovation and Technology Management

prof. Marina Ranga Sala A 207

Fakultet : Innovation and Technology Management

prof. Marina Ranga Sala A 207

2. XII

Fakultet: Innovation and Technology Management

prof. Marina Ranga Sala A 207

Fakultet: Academic Writing dr Jan Nowak

Room A 207

15. XII

Fakultet: Retoryka i zasady wystąpień

publicznych dr hab. Mariusz

Trojanowski Sala A 306

Fakultet: Retoryka i zasady wystąpień publicznych Dr hab. Mariusz Trojanowski

Sala A 306

Fakultet: Academic Writing dr Jan Nowak

Room A 207 16. XII

Wykład kierunkowy:

Ekonomia

dr hab. Tomasz Zalega, prof.

UW Sala C 104

Fakultet: Academic Writing dr Jan Nowak

Room A 207

12. I

Seminarium doktoranckie

*

Sala A 306

Fakultet: Retoryka i zasady wystąpień publicznych dr hab. Mariusz Trojanowski

Sala A 306

Wykład kierunkowy: Ekonomia dr hab. Tomasz Zalega, prof.UW

Sala A 306 13. I

Wykład kierunkowy:

Ekonomia

dr hab. Tomasz Zalega, prof.

Sala A 306UW

26. I

Seminarium doktoranckie

*

Sala A 306

27. I

Wykład kierunkowy:

Ekonomia

dr hab. Tomasz Zalega, prof.

Sala A 306UW

11:00 – 12:00

Egzamin – Ekonomia Dr hab. Tomasz Zalega,

prof. UW Sala A 221

Ekonomia– obowiązkowy - prof. T.Zalega

*** Warsztaty:

17.11.2018 Saturday 9:15 – 10:45 room A 306 - Profesor Sibylle Heilbrunn: "The Journey of PhD Students: Overcoming Challenges”

(2)

19.11.2018 Monday 16:00-(19) room A 207, Prof. Dr. Jörg Freiling University of Bremen: “On Managing Your PhD Project and Publishing Your

Papers: Volcano or Ballroom Dancing?”

* terminy seminariów doktoranckich ustalane z doktorantami - proszę sprawdzać na stronie WZ: studenci-studia doktoranckie - plan zajęć –seminaria (terminy są aktualizowane na bieżąco

Seminaria doktoranckie:

1. Regulacyjne uwarunkowania zarządzania: dr hab. K. Walczak, prof. dr hab. T. Skoczny, dr hab. I.Postuła, prof. dr hab. S. Piątek, doc. dr A. Patulski, dr hab.

R.Wolański

2. Społeczne i instytucjonalne uwarunkowania struktur i procesów zarządzania: dr hab. M. Żemigała, dr hab. J. Pasieczny, prof. dr hab. B. Glinka, dr hab. P.

Hensel, prof. UW

3. Konsument- pracownik - menadżer – przywódca: dr hab. M. Trojanowski, prof. dr hab. G.Karasiewicz, dr hab. T. Zalega, prof. UW , 3A. Psychospołeczne uwarunkowania zarządzania - prof. dr hab. G. Wieczorkowska –Wierzbińska

4. Konsekwencje globalizacji: dr hab. G. Jędrzejczak, prof. UW, prof. dr hab. A. Z. Nowak, prof. dr hab. K. Ryć

5. Zarządzanie rozwojem, innowacje i konkurencyjność: prof. dr hab. A. Jasiński, prof. dr hab. A. Wiatrak, dr hab. M. Przygoda

6. Ekonomia finansowa: dr hab. T. Winkler-Drews, prof. UW , dr hab. R. Karkowska , prof. dr hab. A. Sopoćko , dr hab. S. Skuza , dr hab. T. Czerwińska, prof. UW, dr hab. M. Monkiewicz, dr hab. M. Postuła, dr hab. M. Olszak

7. Systemy informatyczne w zarządzaniu: projektowanie i realizacja: prof. dr hab. W. Chmielarz, prof. dr hab. J. Kisielnicki 8. Biznes, finanse, rachunkowość - wczoraj i dzisiaj: prof. dr hab. J. Turyna , dr hab. T. Ochinowski

*** 20.X. 2018 r. godz. 9:00 – 12:00

Inauguracja – prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska 9-10

Witamy! Słowniczek podstawowych terminów dla doktoranta - prof. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska- kierownik Studiów Doktoranckich + dr W. Szymanowska - kierownik Sekretariatu + doktoranci starszych lat

10-11

Pozwól łatwo znaleźć swoje wyniki Twojej pracy w internecie dr Zuza Wiorogórka - BUW, adiunkt w Katedrze Informatologii na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

11-12

Kto wie, co będzie za rok? Przewodniczący Samorządu Doktorantów UW Kamil Mieszkowski

Figure

Updating...

References

Related subjects :