• Nie Znaleziono Wyników

ZAPROSZENIE na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 10 grudnia 2019 r., o godz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ZAPROSZENIE na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 10 grudnia 2019 r., o godz"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

WF-RDNNoKSiM.0001.3.2019.IB Wrocław, dn.4.12.2019 r.

ZAPROSZENIE

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 10 grudnia 2019 r., o godz. 9:00, w sali nr 26

(parter, w budynku przy pl. Nankiera 15b) Porządek obrad:

- Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dn. 12.11.2019 r.

2. Komunikaty Przewodniczącego.

3. Sprawa uzupełnienia składu Komisji Skrutacyjnej na kadencję 2016-2020 – ref. Przewodniczący.

4. Sprawa wyznaczenia promotora mgr Annie Skibińskiej – ref. dr hab. Leszek Pułka prof. UWr.

5. Sprawa wyznaczenia promotora mgr Zuzannie Gałuszce – ref. dr hab. Jerzy Biniewicz prof. UWr.

6. Sprawa wyznaczenia promotora mgr Kai Wójcik – ref. dr hab. Jerzy Biniewicz prof. UWr.

7 a. Sprawa wyznaczenia promotora mgr. Tomaszowi Dziurdzi – ref. dr hab. Maciej Matwijów prof. UWr.

7 b. Sprawa wyznaczenia promotora pomocniczego mgr. Tomaszowi Dziurdzi – ref. dr hab. Maciej Matwijów prof. UWr.

8. Sprawa wyznaczenia promotora mgr. Andreiowi Turce – ref. dr hab. Igor Borkowski prof. UWr.

9. Sprawa zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Doroty Kolendy – ref. prof. Bożena Koredczuk.

10. Zasady rekrutacji na program kształcenia w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w r.ak. 2020/2021 – ref. prof. Elżbieta Skibińska-Cieńska, kierownik KDWF.

(2)

11. Zmiany w przepisach dotyczących postępowań o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego

– ref. dr hab. Agnieszka Wandel.

12. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach dr hab. Igor Borkowski, prof. UWr

Cytaty

Powiązane dokumenty

Sprawa przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Matyi: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia

5 Zajęcia osobne dla każdej dyscypliny, prowadzone przez tę samą osobę; obejmują przygotowanie i przeprowadzenie Szkoły Letniej Doktorantów KDWF (w czerwcu).. 6 Zajęcia osobne

Limit miejsc w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego dzieli się na trzy równe pule przeznaczone dla kandydatów, którzy w obrębie danej dyscypliny uzyskali

Nankiera 15b) Porządek obrad:.. - Przyjęcie

Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych dr. Igor

Oświadczam także, że znam obowiązki promotora wynikające z zapisów Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (Uchwała nr 134/2019 Senatu UWr z dn. 25

Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Marii Stryszewskiej na stanowisku asystenta(2) w Zakładzie Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej.

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 7 lipca 2020 r., o godz.. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Językoznawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 10 listopada 2020 r. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 9 lutego 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Sprawa przewodu doktorskiego mgr Sofii Kamińskiej: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 9 marca 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Sprawa wyłonienia kandydatów do nagród Prezesa Rady Ministrów i nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – ref.. Monika

na nadzwyczajne posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 18 marca 2021 r., o godz1. 17:30 (posiedzenie

przyjęła protokół nr 12/1/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach ze zwyczajnego posiedzenia, które odbyło się 9 lutego 2021 r.. Przewodniczący

przyjęła protokół nr 11/8/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach ze zwyczajnego posiedzenia, które odbyło się 8 grudnia 2020 r.. Przewodniczący

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 13 kwietnia 2021 r., o godz.. Przyjęcie

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się.. 13 kwietnia

Sprawa wyznaczenia promotora, sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK oraz potwierdzenia biegłości językowej na poziomie nie niższym niż B2 (tryb

przyjęła protokół nr 13/2/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach ze zwyczajnego posiedzenia, które odbyło się 9 marca 2021 r.. Przewodniczący

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 18 maja 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Uchwała w sprawie zasad potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla osób ubiegających się o stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o

przyjęła protokół nr 12/1/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach ze zwyczajnego posiedzenia, które odbyło się 9 lutego 2021 r.. Przewodniczący