Wykresy i własności funkcji (funkcje wykładnicze, logarytmiczne, trygonometryczne i cyklometryczne)

Download (0)

Pełen tekst

(1)

Lista nr 8 – odpowiedzi GP, sem.II, studia stacjonarne, 2012/13

Wykresy i własności funkcji (funkcje wykładnicze, logarytmiczne, trygonometryczne i cyklometryczne)

1. a)

1 2

−1

−2

x y

π

3

3

π

3

3

sin x

sin(3x) sin 3x −π2= sin 3 x −π62 sin 3x −π2Przekształcenia:

sin x → sin(3x) → sin 3 x

π6

 → 2 sin 3 x

π6Własności:

D = R, Y = h−2; 2i, f ↑: x ∈ 0 +

3

k;

π3

+

3

k , f ↓: x ∈ 

π3

+

3

k;

3

+

3

k , k ∈ Z.

b)

1

−1

x y

π

2

π

2

− sin x −π4(2)

Przekształcenia:

sin x → sin x

π4

 → − sin x

π4

 Własności:

D = R, Y = h−1; 1i, f ↑: x ∈ 

4

+ 2kπ;

4

+ 2kπ , f ↓: x ∈ 

π4

+ 2kπ;

4

+ 2kπ , k ∈ Z.

c)

1

−1

x y

π

2

π

π2

−π

cos x cos(2x) = cos(2|x|)

1

2cos(2|x|) 1+12cos(2|x|)

Przekształcenia:

cos x → cos(2x) = cos(2|x|) →

12

cos(2|x|) → 1 +

12

cos(2|x|) Własności:

D = R, Y = h

12

;

32

i, f ↑: x ∈ 

π2

+ kπ; π + kπ , f ↓: x ∈ 0 + kπ;

π2

+ kπ , k ∈ Z.

d)

1 2

−1

−2

−3

x y

π

−2π −π

cos x

cos 12x= cos 12|x|2 cos 12|x|−1 + 2 cos 12|x|Przekształcenia:

(3)

e)

1 2 3 4

−1

−2

−3

−4

−5

x y

π

2

π

2

π2

−π

tg x

tg x −π4tg x −π41 2

tg x −π421

tg x −π4Przekształcenia:

tg x → tg x

π4

 tg x

π412

tg x

π4

 → −

12

tg x

π4Własności:

D = R \ n

4

+ kπ, k ∈ Z o , Y = (−∞; 0i,

f ↑: x ∈ 

4

+ kπ;

4

+ kπ , f ↓: x ∈ 

π4

+ kπ;

4

+ kπ , k ∈ Z.

(4)

f)

1 2 3 4

−1

−2

−3

−4

−5

x y

π

3

3

π

3 3

π3

3

−π

tg x

tg x +π3tg |x| +π32 tg |x| +π3Przekształcenia:

tg x → tg x +

π3

 → tg |x| +

π3

 → 2 tg |x| +

π3

 Własności:

D = R \ n

π6

+ kπ, k ∈ N ∪ {0} o n

π6

− kπ, k ∈ N ∪ {0} o , Y = R,

f ↑: x ∈ R

+

\ n

π6

+ kπ, k ∈ N ∪ {0} o , f ↓: x ∈ R

\ n

π6

− kπ, k ∈ N ∪ {0} o

(5)

g)

1 2 3 4

−1

−2

−3

−4

−5

x y

π

2

π

π2

−π

ctg x

ctg(2x)

ctg(2|x|)

| ctg(2|x|)|

Przekształcenia:

ctg x → ctg(2x) → ctg(2|x|) → | ctg(2|x|)|

Własności:

D = R \ n k

π2

, k ∈ Z o , Y = h0; ∞),

f ↑: x ∈ 

π4

+ k

π2

;

π2

+ k

π2

 , f ↓: x ∈ 0 + k

π2

;

π4

+ k

π2

 , k ∈ Z

(6)

h)

1 2 3 4

−1

−2

−3

−4

−5

x y

π

2

π

π2

−π

ctg x

ctg |x|

ctg

x+π2

2 ctg

x+π2

Przekształcenia:

ctg x → ctg |x| → ctg x +

π2

→ 2 ctg x +

π2

Własności:

D = R \ n

π2

+ kπ, k ∈ Z o , Y = R,

f ↑: x ∈ 

π2

− kπ;

π2

− kπ , k ∈ Z, k < 0, f ↓: x ∈ 

π2

+ kπ;

π2

+ kπ , k ∈ N ∪ {0}

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :