• Nie Znaleziono Wyników

KLASY PO GIMNAZJUM KLASY PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KLASY PO GIMNAZJUM KLASY PO SZKOLE PODSTAWOWEJ"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Zestaw 28

KLASY PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

1. W 2020 roku sklep sprzedał 235 międzygalaktycznych statków kosmicznych. W każdym miesiącu sprzedano 20, 16 lub 25 sztuk. Oblicz w ilu miesiącach sklep sprzedał dokładnie odpowiednio 20, 16 i 25 międzygalaktycznych statków kosmicznych.

2. Jacek i Karol stoją na placu i liczą stojące wokół latarnie. Każdy z nich liczy latarnie obracając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, ale zaczynają odliczanie od różnych latarni, w związku z czym czwarta latarnia według Jacka jest szesnasta według Karola, a dwunasta według Jacka jest siódma według Karola. Ile latarni stoi wokół placu?

3. Kwadratowa siatka (zob. rysunek) zawiera wierzchołki dziewięciu

kwadratów o boku 1, czterech o boku 2, i jednego o boku 3 (interesują nas tylko kwadraty o bokach równoległych do krawędzi siatki). Jaka jest

najmniejsza liczba kropek, które można usunąć w ten sposób, żeby każdemu z tych 14 kwadratów brakowało co najmniej jednego wierzchołka?

KLASY PO GIMNAZJUM

1. Państwo Nowakowie zaprosili na przyjęcie cztery zaprzyjaźnione małżeństwa. Niektórzy się ucałowali na powitanie, a niektórzy nie. Po przyjęciu Nowak (który jest sympatycznym człowiekiem, ale trochę zazdrosnym o żonę) spytał Nowakową: „Ile osób pocałowałaś na powitanie?” „Zgadnij”- odparła żona - „Podpowiem ci, że nie licząc ciebie, każdy pocałował inną liczbę osób, od 0 do 8”. Oczywiście nikt nie witał się ze swoim współmałżonkiem.

Pomóż Nowakowi rozwiązać zagadkę żony.

2. Wewnątrz czworościanu ABCD obrano punkt S. Proste AS, BS, CS, DS przecinają przeciwległe ściany czworościanu odpowiednio w punktach A’, B’, C’, D’. Dowieść, że

𝑆𝐴′

𝐴𝐴′+ 𝑆𝐵′

𝐵𝐵′+𝑆𝐶′

𝐶𝐶′+ 𝑆𝐷′

𝐷𝐷′= 1

3. Trójkąt równoboczny ABC jest wpisany w okrąg ω. Punkt X leży na krótszym łuku BC okręgu ω, proste AB i CX przecinają się w punkcie T. Ile wynosi długość odcinka BX, jeśli AX = 5 oraz T X = 3?

Rozwiązania należy przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 24 kwietnia do północy.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Autorzy książki ucznia: Marta Umińska, Patricia Reilly, Tomasz Siuta, Bartosz Michałowski Autorzy zeszytu ćwiczeń: Rod Fricker, Angela Bandis. Pearson

W jakim stosunku należy wymieszać czarną herbatę i kawę, by uzyskać pełną szklankę zawierającą kofeinę na 2 godziny1. KLASY

Policz długość

Gdy jakiś czas później do stołu dołączyły Ala i Ola, każda z majątkiem wartym 2000 zł, ponownie przeciętny wynik przy stole spadł o 1000 zł.. Ilu graczy siedziało przy

Udowodnij, że można te 80 wierzchołków podzielić na 20 grup po 4 tak, żeby w każdej grupie były dwa wierzchołki białe i dwa czarne, i żeby te cztery.. wierzchołki

Dane są takie dodatnie liczby

Czy istnieje wielościan wypukły mający dokładnie 100 ścian, z których przynajmniej jedna jest 99-kątem i taki, że w każdym jego wierzchołku zbiegają się dokładnie

Rozstrzygnij, czy istnieje taka liczba

Udowodnij, że suma liczby dodatniej i jej odwrotności jest zawsze większa bądź równa 2.. Oblicz pole

Na okrągłym stoliku gracze kładą złotówki, przy czym nie mogą one wystawać poza stolik ani nachodzić na siebie oraz nie wolno przesuwać leżących już monet.. W

Udowodnij, że każda liczba

Czy kwadrat 8x8 można pokryć piętnastoma tetraminami w kształcie litery L (rysunek poniżej) i jednym kwadratem 2x2 tak, żeby na siebie nie nachodziły?.

Czwórka znajomych chce po ciemku przedostać się na drugą stronę tego mostu, ale mają jedynie 1 świeczkę.. Pierwszy z nich przechodzi przez most minimalnie 10 minut, drugi 5,

możesz położyć na niej ile chcesz sztabek na raz, ale tylko raz bo potem się zepsuje (nie możesz dokładać sztabek do tych już położonych na wadze).. Jak za pomocą tej

W działaniu FOUR + FIVE = NINE te same litery oznaczają te same cyfry a różnym literom odpowiadają różne cyfry (jest to tzw2. Dodatkowo wiemy, że liczba FOUR jest podzielna przez

W pewnym sklepie sprzedawane są tabliczki mlecznej, białej oraz gorzkiej czekolady, wszystkie po tej samej cenie.. Pewnego dnia przychód sklepu ze sprzedaży mlecznej czekolady

Na ile sposobów można zaaranżować sześć małżeństw (kobieta + mężczyzna) pomiędzy tymi osobami, zakładając, że małżeństwa pomiędzy rodzeństwem są

W konfiguracji z zadania 1 udowodnij, że środek okręgu opisanego na trójkącie AEF leży na przekątnej AC danego kwadratu.. Udowodnij, że proste AG, EI oraz FH przecinają się

Sprawdź, czy liczby naturalne od 1 do 18 można umieścić w wierzchołkach i na środkach krawędzi ośmiościanu foremnego tak, aby każda liczba leżąca na krawędzi ośmiościanu

Zapytano pana A czy wie jaki kapelusz ma na głowie – odpowiedź brzmiała „nie”, Zapytano pana B – też nie wiedział, lecz okazało się, że Pan C słysząc

Czy istnieje taki trójkąt o bokach

Dany jest

Światowe Dni Młodzieży mają swoje specjalne symbole jest nim: krzyż ofiarowany przez młodzież z Międzynarodowego Centrum Młodzieży, który jest obecny na