• Nie Znaleziono Wyników

Pamiętaj, że Profesor Planetka jest bardzo ciekawym geografem i chciałby także dowiedzieć się o:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Pamiętaj, że Profesor Planetka jest bardzo ciekawym geografem i chciałby także dowiedzieć się o:"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

„Profesor Planetka postanowił zabrać grupę studentów na wycieczkę krajoznawczą po Polsce. Niestety nie może zabrać wszystkich. Postanowił zatem ogłosić wśród swoich studentów konkurs na najciekawszą trasę wycieczki z wybranym biurem podróży. Zwycięzcy pojadą z nim. Masz szansę z nim wyjechać – spróbuj swoich sił. Mając do dyspozycji materiały, które wcześniej przygotowałeś, zaprezentuj walory krajoznawcze i walory środowiska przyrodniczo-geograficznego wybranej krainy.

Wskazówka:

Pamiętaj, że Profesor Planetka jest bardzo ciekawym geografem i chciałby także dowiedzieć się o:

charakterystycznych formach ukształtowania powierzchni,

wodach (bardzo lubi się kąpać!),

unikatowych atrakcjach krainy (lubi fotografować),

budowie geologicznej krainy, którą zwiedza.

Dołącz do grup studentów i weź udział w konkursie. Powodzenia!”

Wskazówki:

czas jakim dysponuje grupa do przygotowania materiału: 5 tygodni (4 na zebranie wiadomości, tydzień na przygotowanie prezentacji),

czas prezentacji: 3 – 4 minuty,

przygotujcie swoje stanowisko „Biura podróży” nie zapominając o jego oznakowaniu – logo lub nazwie grupy (wykorzystaj kartony, pisaki),

pamiętajcie, że możecie skorzystać z pomocy nauczyciela.

Karta pracy grupy 1:

Przeczytajcie uważnie tekst o naszym znajomym profesorze Planetce i na podstawie podręcznika, Atlasu geograficznego, przewodników, folderów oraz map turystycznych przedstawcie ofertę wycieczki w Sudety. Oferta powinna zawierać walory przyrodnicze i kulturowe promowanego regionu. Do prezentacji dołączcie plakat, album lub inny materiał, który wypracujecie.

Karta pracy grupy 2:

Przeczytajcie uważnie tekst o naszym znajomym profesorze Planetce i na podstawie podręcznika, Atlasu geograficznego, przewodników, folderów oraz map turystycznych przedstawcie ofertę wycieczki w Kotlinę Sandomierską. Oferta powinna zawierać walory przyrodnicze i kulturowe. Do prezentacji dołączcie plakat, album lub inny materiał, który wypracujecie.

Karta pracy grupy 3:

Przeczytajcie uważnie tekst o naszym znajomym profesorze Planetce i na podstawie podręcznika, Atlasu geograficznego, przewodników, folderów oraz map turystycznych przedstawcie ofertę wycieczki na Wyżynę Krakowsko-Częstochowską. Oferta powinna zawierać walory przyrodnicze i kulturowe. Do prezentacji dołączcie plakat, album lub inny materiał, który wypracujecie.

(2)

Karta pracy grupy 4:

Przeczytajcie uważnie tekst o naszym znajomym profesorze Planetce i na podstawie podręcznika, Atlasu geograficznego, przewodników, folderów oraz map turystycznych wybranych regionów przedstawcie ofertę wycieczki na Nizinę Śląską. Oferta powinna zawierać walory przyrodnicze i kulturowe. Do prezentacji dołączcie plakat, album lub inny materiał, który wypracujecie.

Karta pracy grupy 5:

Przeczytajcie uważnie tekst o naszym znajomym profesorze Planetce i na podstawie podręcznika, Atlasu geograficznego, przewodników, folderów oraz map turystycznych przedstawcie ofertę wycieczki po Wybrzeżu Bałtyku. Oferta powinna zawierać walory przyrodnicze i kulturowe. Do prezentacji dołączcie plakat, album lub inny materiał, który wypracujecie.

Karta pracy grupy 6:

Przeczytajcie uważnie tekst o naszym znajomym profesorze Planetce i na podstawie podręcznika, Atlasu geograficznego, przewodników, folderów oraz map turystycznych przedstawcie ofertę wycieczki na Pojezierze Mazurskie. Oferta powinna zawierać walory przyrodnicze i kulturowe. Do prezentacji dołączcie plakat, album lub inny materiał, który wypracujecie.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Temat: Prawdziwy przyjaciel jest wierny Panu Bogu i jest Jego apostołem.. Przypomnij sobie książki, które czytałeś/aś w czasie dotychczasowej nauki

Faustyny, przekazał, w jaki sposób możemy wielbić jego niewysłowione miłosierdzie: modląc się koronką w godzinę Jego śmierci( godzina 15) przed obrazem Miłosierdzia

Pamiętajcie jednak, że możecie zostać ocenieni tylko jeśli prawidłowo się podpiszecie korzystając z platformy (imię + pierwsza litera nazwiska lub nazwisko).

- Czego człowiek według Jana Pawła nie jest w stanie zrozumieć bez

Następnie uczniowie formują czteroosobowe zespoły i po krótkiej analizie zaczynają poszukiwania egzemplifikacji przypowieści, pamiętnika, dziennika, komedii,

Podaj szczegóły wykonania, takie jak: temat obrazu, kolorystyka, wyszczególnienie planów (kompozycja), nastrój, światłocień, odniesienie tematyki i kolorystyki do

Dodatkowo ruch przyczynia się do zwalczania stanów depresyjnych oraz redukuje stres, a dzięki obniżonemu poziomowi stresu nauczysz się myśleć pozytywnie.. Sport dodaje

W uzasadnieniu postanowienia sąd podał, że co prawda materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany dopuścił się popełnienia zarzucanego