• Nie Znaleziono Wyników

Tym razem spotkaliśmy się w Kaliszu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tym razem spotkaliśmy się w Kaliszu"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA

PAŹDZIERNIK 2010

5

Wrześniowe posiedzenie rady odbyło się, zgodnie z zapo- wiedzią, w nowej siedzibie Delegatury WIL w Kaliszu.

Byłam tam drugi raz po otwarciu i muszę przyznać, że podo- ba mi się coraz bardziej. Dużo przestrzeni, wystrój w stono- wanych kolorach, piękne fotografie na ścianach… Widać, że w urządzenie pomieszczeń włożono dużo dobrej energii.

Mam nadzieję, że lekarze z kaliskiej delegatury odnoszą podobne wrażenie. Może potwierdzać to fakt przeniesienia tu siedziby przez Polskie Towarzystwo Lekarskie.

Obrady, pod nieobecność prezesa, prowadził gospodarz, wiceprezes WIL kol. Jacek Zabielski. Podjęto – jak zwykle – uchwały administracyjne: w sprawach konkursów, wybrano przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego (została nim kol. Elżbieta Marcinkowska), w sprawie prawa wykonywania zawodu dla cudzoziemców.

Uchwalono wykonanie izolacji budynku WIL w Poznaniu przed wilgocią (zagrożone jest archiwum akt lekarzy), a także przeznaczenie funduszy na darowizny „senioralne” dla naszych starszych kolegów, którzy wchodzą w 90. wiosnę życia.

Na zaproszenie wiceprezes delegatury konińskiej, kol. Katarzyny Piotrowskiej, wystąpił przedstawiciel TBS w Koninie i przedstawił propozycję nowej siedziby dla tej delegatury. Jak pisałam ostatnio, niedługo kończy się umowa

najmu obecnej siedziby i należy zadecydować: budować, kupować, wynajmować? Trzeba rozpatrzyć różne możliwo- ści i przedstawić na najbliższym zjeździe, aby delegaci mogli podjąć decyzję. Propozycja zakupu nowej siedziby jest kusząca (dobra lokalizacja, pełna własność WIL), ale cena wymaga zastanowienia (800–900 tys. zł). Na następnym posiedzeniu członkowie ORL zapoznają się bliżej z doku- mentacją i kosztorysem.

Na koniec zebrania poruszono problem reklam zamiesz- czanych przez lekarzy w miejscach publicznych. Wszyscy wiemy, że reklamowanie się jest niezgodne z prawem, ale kto odróżni reklamę od informacji? Konkluzja z dyskusji: pro- blemem tym jak najszybciej powinna się zająć Komisja Etyki i Komisja Praktyk Lekarskich.

I jeszcze jedna, być może najważniejsza sprawa. Minister- stwo Zdrowia przygotowuje pakiet ustaw z zakresu ochrony zdrowia. Jest także propozycja zmian w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Niektóre szokujące! Zachęcam do uważnej lektury. Jako samorząd musimy zrobić wszystko, aby pomysły MZ, tak niekorzystne dla lekarzy, nie zostały uchwalone w sejmie.

SEKRETARZ ORL IWONA JAKÓB

Omówienie posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej z 18 września 2010 r.

Tym razem spotkaliśmy się w Kaliszu

Cytaty

Powiązane dokumenty

I chociaż Cię teraz z nami nie ma, bardzo Cię kochamy.. Julka Bigos

przewodu doktorskiego podczas niejawnej części obrony, po dyskusji, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie występuje do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne o nadanie

Zgodził się z rannym Peruckim, że komisje nie będą co miesiąc organizowane gdyż tych tematów nie jest za wiele i też nie wiadomo ile czasu komisja będzie czekała

Komisja Doktorska podczas niejawnej części obrony, po dyskusji, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie występuje do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne

w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą, komisja jednomyślnie zaproponowała Radzie Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne

przewodu doktorskiego podczas niejawnej części obrony, po dyskusji, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie występuje do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne z

Janusz Pęcherz, który omówił zadania samorządu terytorialnego oraz przyrzekł zakończenie prac budowla- nych związanych z utwardzeniem ulicy, przy której znajduje się

Nasz błogosławiony rodak, JPII Wielki, kreśląc w niezapo- mnianej encyklice o Ewangelii życia dramat zmagania kultu- ry śmierci i kultury życia, zobowiązał nas jako