• Nie Znaleziono Wyników

Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach"

Copied!
9
4
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach

Materiał zawiera :

- animację pokazującą sposób dodawania ułamków o jednakowych mianownikach, - dwa ćwiczenia interaktywne na dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

Materiał zawiera:

- animację pokazującą sposób dodawania ułamków o różnych mianownikach, - 4 ćwiczenia interaktywne na dodawanie ułamków o różnych mianownikach, - regułę opisującą sposób dodawania ułamków o różnych mianownikach.

Materiał zawiera:

- animacje pokazującą sposób odejmowania ułamków o różnych mianownikach, - regułkę, opisującą sposób odejmowania ułamków,

-6 ćwiczeń interaktywnych na odejmowanie ułamków.

Materiał zawiera 4 ćwiczenia interaktywne na dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych i o różnych mianownikach.

(2)

Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Film dostępny na portalu epodreczniki.pl

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Animacja

Ćwiczenie 1

Zapisz każdy z dodawanych ułamków w postaci nieskracalnej i wykonaj dodawanie.

1.

2.

3.

W poprzednim zadaniu składniki każdej sumy były sobie równe. Nie trudno dodać równe liczby. Teraz nauczymy się dodawać różne ułamki o różnych mianownikach.

12

+

24

+

48

+

168

13

+

26

+

124

+

248

14

+

28

+

164

+

328

(3)

Ważne!

Aby dodać ułamki o różnych mianownikach, trzeba najpierw sprowadzić je do wspólnego mianownika, skracając lub rozszerzając. Następnie należy dodać je tak, jak się dodaje ułamki o jednakowych mianownikach.

Ćwiczenie 2

Uzupełnij brakujące liczby i wykonaj obliczenia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

12

+

34

=

4

+

4

=

4

13

+

56

=

6

+

6

=

6

35

+

34

=

20

+

20

56

+

89

=

18

+

57

+

45

=

35

+

78

+

117

=

88

+

107

+

89

=

90

+

75

+

125

=

60

+

(4)

Ćwiczenie 3

Oblicz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ćwiczenie 4

Przyjrzyj się dodawanym ułamkom i wynikom dodawania.

Wpisz wyniki, wykonując obliczenia tak, jak w powyższych przykładach.

1.

2.

3.

4.

1

12

+

58

= 1

8

+

8

= 1

8

= 1

13

+ 2

45

= 1

15

+ 2

15

= 3

15

= 4

23

+ 1

38

= 4

24

+ 1

= 5

= 6

57

+ 3

23

= 6

21

+ 3

21

= 9

= 5

45

+ 2

67

= 5

35

+ 2

= 7

= 6

58

+ 1

35

= 6

40

+ 1

40

= 7 7

78

+ 1

56

= 7

+ 1

= 8

= 10

57

+ 3

79

= 10

+ 3

= 13

12

  +  

13

=

56

,

13

  +  

14

=

127

,

14

  +

15

=

209

15

+

16

13

+

17

19

+

15

17

+

18

(5)

Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach

Ważne!

Aby odjąć dwa ułamki o różnych mianownikach, trzeba najpierw sprowadzić je do wspólnego mianownika, skracając lub rozszerzając. Następnie należy odjąć je tak, jak się odejmuje ułamki o jednakowych mianownikach.

Ćwiczenie 5

Przeciągnij i upuść.

, , , , ,

a) czyli ...

b) czyli ...

c) czyli ...

d) czyli ...

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 6

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

12 2 3 3

4 2 5 1

3 2 9

13

+

29

=

59

,    

59

13

=

25

+

34

=

2320

,    1

203

34

=

13

+

28

=

1424

,    

127

14

=

1022

+

46

=

3733

,    1

334

115

=

(6)

Ćwiczenie 7

Uzupełnij obliczenia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ćwiczenie 8

Uzupełnij.

1.

2.

3.

4.

56

129

=

12

12

=

1516

34

=

16

16

=

1921

17

=

21

21

=

56

38

=

24

24

=

59

187

=

36

36

=

18

78

57

=

56

=

2

125

− 1

16

= 2

12

− 1

12

=  

4

3

135

− 1

13

= 3

39

− 1

39

=

39

7

143

− 4

281

= 7

− 4

=

5

45

− 3

16

= 5

− 3

=

(7)

Ćwiczenie 9

Uzupełnij obliczenia.

1.

2.

3.

4.

Ćwiczenie 10

Przyjrzyj się odejmowanym ułamkom i wynikom odejmowania.

Wpisz wyniki, wykonując obliczenia tak, jak w powyższych przykładach.

1.

2.

3.

4.

Dodawanie i odejmowanie ułamków

4

16

− 1

125

= 4

122

− 1

125

= 3

12

− 1

12

=

3

23

− 1

1113

= 3

39

− 1

39

= 2

39

− 1

39

=  

7

151

− 1

1130

= 7

30

− 1

30

= 6

30

− 1

30

=  

15

17

− 3

48

= 15

− 3

= 14

− 3

=

12

13

=

16

13

−  

14

=

121

14

15

=

201

15

16

=

16

−  

 71

=

19

101

=

18

19

=

(8)

Ćwiczenie 11

Benedykt ma w swojej biblioteczce książki przygodowe i książki o rowerach. Książki przygodowe stanowią jego księgozbioru. Jaką część księgozbioru Benedykta stanowią książki o rowerach?

, , ,

Poprawna odpowiedź to: ... księgozbioru.

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 12

Przez lekcji pani od matematyki zazwyczaj wita się z uczniami i sprawdza obecność. Tyle samo zajmuje jej sprawdzenie pracy domowej, a przez lekcji pani zadaje nową pracę domową. Jaką część lekcji trwają pozostałe jej etapy?

, , ,

Poprawna odpowiedź to: ... lekcji.

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Ćwiczenie 13

Na przedstawieniu dla dorosłych trzy piąte widowni zajęły kobiety, a jedną trzecią – mężczyźni.

Jaka część widowni nie została zajęta przez widzów?

, , ,

Poprawna odpowiedź to: ... widowni.

Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

1417

173 2 17 5

17 4 17

19

121

2736 25 36 29

36 23 36

153 4 15 2

15 1 15

(9)

Ćwiczenie 14

Oblicz, pamiętając o kolejności wykonywania działań.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

13

+

25

153

17

+

23

214

1

12

56

+

123

13

+ (1

34

35

)

4

13

+ (

34

38

121

)

2

13

+ (2

181

56

19

)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zmodyfikuj algorytm dodawania ułamków w taki sposób, by obliczał sumę trzech ułamków.. Może ona polegać na użyciu innych komunikatów, zmodyfikowanym wyświetlaniu

Można przypomnieć sobie na kanale YouTube filmik ,, Porównywanie ułamków o tych samych mianownikach” i ,, Porównywanie ułamków o tych samych

Odejmując ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach, odejmujemy tylko liczniki a mianownik pozostaje bez zmian1. Zapoznaj się z

Odejmując ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach, odejmujemy tylko liczniki a mianownik pozostaje bez zmian.. Zapoznaj się z

Mam nadzieję, że często odwiedzacie stronę naszej szkoły. Warto zapoznawać się z bieżącymi informacjami. Z końcem maja otrzymacie propozycję ocen rocznych. Na ocenę końcową

Rozwiązania prześlij nauczycielowi na marta.m_szulc@op.pl Pamiętaj o starannym wykonaniu pracy. Prace proszę wysyłać do

Jeśli potrzebujesz utrwalenia wiadomości związanych z dodawaniem i odejmowaniem ułamków dziesiętnych, przeanalizuj informacje zawarte w podręczniku strona 171 -172..

Zapisz ułamki zwykłe i  liczby mieszane w  postaci ułamków dziesiętnych, a  ułamki dziesiętne w  postaci ułamków zwykłych lub liczb mieszanych. ► Jeśli

Ćwiczenia - zapisywanie ułamków o mianownikach 10, 100, ...w postaci dziesiętnej, zamiana liczba dziesiętnych na ułamki zwykłe, zamiana ułamków zwykłych, które można

Ile ważyły po- marańcze ze wszystkich

W dodawaniu i odejmowaniu pisemnym ułamków dziesiętnych – przecinek pod

Pamiętaj o dopisaniu

Każdą liczbę z górnego rzędu połącz strzałką z taką liczbą z dolnego rzędu, aby suma tych liczb była

Możesz liczyć części

Filmik na stronie "Pi-Stacja” Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym

Szymański, Przewodnik po matematyce i zbiór zadań dla klas IV – VIII, część I, SAWW, Poznań

Nauczyciel przedstawia metodę dodawania ułamków o tych samych mianownikach referując treść tablicy poglądowej 1, następnie omawia metodę odejmowania – tablica poglądowa

U – Rysują odcinki, obliczają różnice między nimi, zapisują ich długości w dwóch postaciach ułamka dziesiętnego. Podaje temat lekcji. U – Zapisują temat:

Prosi o przypomnienie pytań stawianych w porównywaniu różnicowym i rozwiązanie zadań. Prosi o przypomnienie kolejności wykonywania działań, poleca ustalić kolejność

Prosi, aby uczniowie, którzy potrafią dodawać ułamki dziesiętne i będą umieć samodzielnie wykonać zadania domowe, wpisali swoje inicjały na planszy z napisem

1. Cztery koła podzielone na cztery, sześć, osiem, szesnaście równych części, z których wycięto po jednym wycinku.. Przebieg lekcji6. Uczniowie piszą 10 minutową

U – Odczytują z planszy: 20 lekcji zaplanowano na realizację tematów o ułamkach zwykłych, tematy o porównywaniu ułamków zrealizowano na 4 godzinach lekcyjnych, tj..

Prosi, aby uczniowie, którzy potrafią porównywać ułamki o jednakowych licznikach, lub mianownikach i będą umieć samodzielnie wykonać zadania domowe, przykleili kolorowy