1. Przeanalizuj tabelę (Formy wypowiedzi podręcznik Myśli i słowa s. 163).

Download (0)

Full text

(1)

16.03.2020r.

Henryk Sienkiewicz „Latarnik”

1. Przeanalizuj tabelę (Formy wypowiedzi podręcznik „Myśli i słowa” s. 163).

2. Przygotuj materiał rzeczowy dotyczący lektury i napisz w zeszycie recenzję utworu Henryka Sienkiewicza. Pisząc, przestrzegaj kompozycji recenzji podanej w podręczniku.

Korzystaj z przydatnego słownictwa podanego w tabeli.

17.03.2020r.

1. Przypomnij sobie informacje dotyczące wyrazu podstawowego i pochodnego ze str. 288 - 289 podręcznika.

2. Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; str. 112 – 113

19.03.2020r.

1. Przypomnij sobie informacje o rodzajach i funkcjach formantów – podręcznik „Myśli i słowa” s. 293.

2. Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń: 7, 8, 9, 10; str. 120 - 121

20.03.2020r.

1. Wykonaj pisemnie w zeszycie poniższe zadania.

Zadanie 1.

Obejrzyj zamieszczony poniżej plakat do spektaklu teatralnego Balladyna Juliusza Słowackiego, a następnie wykonaj zadanie.

Wojciech Adamczyk (reż.), Teatr Powszechny w Łodzi

(2)

http://encyklopediateatru.pl

Wyjaśnij sens elementów graficznych przedstawionych na plakacie w kontekście całego dramatu Juliusza Słowackiego.

………

………

Zadanie 2.

Podaj regułę ortograficzną, według której wielkimi literami została zapisana nazwa Góry Pieprzowe. Podaj inny przykład, którego pisownię wyjaśnia ta sama reguła.

Reguła ortograficzna:

………

Przykład zastosowania podanej reguły:

……….

Zadanie 3.

Na jednej ze stron internetowych poświęconych sportowi można znaleźć następującą informację.

(3)

Marzenia o lataniu towarzyszą ludziom od zawsze. Spełniono je za pomocą samolotów, lotni, spadochronów. Dla niektórych to nadal za mało. Chcą naprawdę lecieć, bez wsparcia jakichkolwiek maszyn. Po setkach lat pomysł Dedala i Ikara wcielono w życie. Przed Państwem – wingsuit.

Sformułuj jeden argument zwolennika i jeden przeciwnika uprawiania sportów ekstremalnych.

Argument zwolennika sportów ekstremalnych

………

………

Argument przeciwnika sportów ekstremalnych

………

………

23.03.2020r.

Wykonaj ćwiczenia znajdujące się w poniższym linku.

https://epodreczniki.pl/b/PlbxH1Zkw

24.03.2020r.

Wykonaj ćwiczenia: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 znajdujące się w poniższym linku.

https://epodreczniki.pl/b/P66i1vEtN

(4)

26.03.2020r.

Lekcja 1:

Temat: Temat słowotwórczy i rdzeń; przedrostki i przyrostki; złożenia, zrosty i zestawienia – cała wiedza ze słowotwórstwa do powtórzenia.

1. Powtórz wszystkie tematy ze słowotwórstwa znajdujące się w podręczniku „Myśli i słowa”

( od str. 288 do str. 299).

2. W zeszycie ćwiczeń wykonaj wszystkie ćwiczenia z tematu „ Powtórzenie i utrwalenie wiadomości ze słowotwórstwa”. Ćwiczenia służą do samodzielnego powtarzania i utrwalania materiału, dlatego do każdego z nich podane są odpowiedzi (s. 136).

Jednak postaraj się wykonać je sam/sama, a następnie sprawdzić poprawność odpowiedzi.

Dla chętnych: Wykonaj sprawdzian I, s. 137 zeszyt ćwiczeń.

Lekcja 2:

Temat: Tajna misja Vuka Drakonnena. Jarosław Grzędowicz „Pan Lodowego Ogrodu”.

1. Zapoznaj się z tekstem „Pan Lodowego Ogrodu”, podręcznik „Myśli i słowa”, s. 174.

2. Wykonaj w zeszycie do języka polskiego następujące ćwiczenia: 1, 3, 4, 6; s. 176 podr.

27.03.2020r.

Temat: Historia na kartach popkultury – komiks. Rodolphe Jacquette, Bernard Capo „Krzyżacy”.

Rodolphe Jacquette, Bernard Capo „Krzyżacy”, podręcznik “Myśli i słowa”, s. 177

1. Zapoznaj się z komiksem.

2. Przeczytaj informacje o lekturze, s. 179

3. Wykonaj następujące ćwiczenia w zeszycie do języka polskiego: 1, 5, 6; s. 179 podręcznika

UWAGA: W poniedziałek rozpoczynamy omawianie lektury „Krzyżacy” H. Sienkiewicza.

(5)

Figure

Updating...

References

Related subjects :