ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW

Download (0)

Full text

(1)

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

I WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW

Nauczyciel prowa-

dzący Rodzaj zajęć / forma Klasa/y Liczba go-

dzin Dzień

Godzina lekcyj-

na

Godzina Sala

Maria Baran (siostra Eliza)

"Zaczarowane dłonie"

świat robótek ręcznych 1 - 3 1/tyg poniedzia-

łek 6. 12.45 – 13.30 biblioteka

Lidia Bartczak

Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze

3f 1/tyg środa 6. 12.45 – 13.30 s. 07

Zajęcia z uczniem zdolnym 3f

1/tyg czwartek

6. 12.45 – 13.30 s. 104

Paulina Baszuk Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

2a 1/tyg środa 4. 10.45-11.30

7 Gabinet sto- matologiczny Anna Bielak - Bajda Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 1a 1/tyg wtorek

6. 12.45 – 13.30 Gab. logope- dyczny Bożena Katarzyna

Brycht

Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 3b 1/tyg środa

5. 11.40-12.25 07

świetlica Uczeń zdolny "Mądralińscy na

tropie" 3b 2/m-c środa

6. 12.45 – 13.30 s.100 Bożena Katarzyna

Brycht Terapia pedagogiczna 3b 1/tyg wtorek 6. 12.45-13.45 s.110

Lidia Bucholska "Czytamy z radością" 1 - 3 1/tyg

czwartek 16.00-17.00 s. 110

(2)

Renata Burdzy

Zajęcia z uczniem zdolnym 2d 1/tyg środa 2. 8.55-9.40 07

świetlica Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 2d 1/tyg środa 3. 9.40-10.35 7 gab stoma- tologiczny Małgorzata Chmie-

lewska

Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze z matematyki 3d 1/tyg czwartek 7. 13.50 – 14.35 Anna Galbarczyk -

Kołpak

Koło matematyczne 2 klasy 1/tyg poniedzia-

łek 3. 9.50-10.35 s. 101

Anna Galbarczyk -

Kołpak Koło matematyczne 3 klasy 1/tyg poniedzia-

łek 6. 12.45-13.30 s. 105

Grażyna Iwona Glin- ka

Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 3c 1/tyg czwartek 6. 12.45-13.30 s. 102

Zajęcia z uczniem zdolnym –

koło matematyczne 3c 1/tyg czwartek 7. 13.50 – 14.35 s. 102

Małgorzata Gurtow-

ska Zajęcia kulinarne 1 -3 1/tyg wtorek 4. 9.50-11.30 stołówka

Małgorzata Gurtow-

ska Rewalidacja

1b 1/tyg czwartek 6.

12.40-13.30 6

1b 1/tyg piątek 6.

12.40-13.30

Gab. logope- dyczny

(3)

Magdalena Jaśkie- wicz

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angiel-

skiego

2 1/tyg poniedzia-

łek 3. 9.50-10.35 Zaplecze 113

2 1/tyg piątek 6. 12.45-13.30 s. 104

Agnieszka Karczmar- czyk

Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 2 klasy 1/tyg czwartek 3. 9.50-10.35 7 gab stoma-

tologiczny

Małgorzata Kądziela

Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 1b 1/tyg czwartek 6. 12.45-13.30 07 świetlica

Zajęcia z uczniem zdolnym 1b 1/tyg środa 6. 12.45-13.30 07 świetlica

Anna Kopańska Chór 1 - 3 1/tyg środa 1. 8.00 – 8.45 Sala rytmiki

Anna Kukawska Zajęcia z origami 2a 1/tyg. piątek 6. 12.45-13.30 biblioteka

Małgorzata Kwiat- kowska

„Rusz głową” zajęcia rozwijają-

ce uzdolnienia 3a 1/tyg. wtorek

8. 14.25 – 15.10 s. 113 zaplecze

„Książka - sposób na nudę” 2 klasy 1/tyg.

Mirosława Kwiat- kowska

Zespół taneczny

Małe Metrum 1 - 3

1/tyg. wtorek 9. 15.40-16.25 Sala rytmiki

1/tyg. środa 16.15-17.00 Sala rytmiki

1/tyg. czwartek

9. 15.40-16.25 Sala rytmiki

(4)

Iwona Malarowska Zajęcia komputerowe

„Przygoda z komputerem” 2 klasy 1/tyg. poniedzia-

łek 9. 15.40 – 16.40 s. 201

Iwona Malarowska

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze „W świecie lite-

rek i cyferek”

1c 1/tyg. czwartek 9. 15.40-16.25 s. 105

Zajęcia z uczniem zdolnym

„Komputerowy świat” 1 1/tyg. wtorek 9. 15.40-16.25 s. 201

Monika Marczuk

Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 3e 1/tyg. środa 7. 13.30-14.15 Zaplecze s. 113 Koło matematyczne

"Z logiką na Ty" 3e 1/tyg. środa 6.

12.45-13.30 s.10

Agnieszka Pabin

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

2 1/tyg. Poniedzia-

łek 4. 10.45-11.30 Zaplecze

s. 113

Koło komputerowe 2 1/tyg. Czwartek 9. 15.40-16.25 s. 201

Jolanta Parmańczuk- Korsak

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

2a 1/tyg. Poniedzia-

łek 8. 13.50-14.35 s. 111

Aleksandra Patrycy Język polski dla cudzoziemców 1a

1/tyg. Wtorek 6. 12.45-13.30 07 świetlica

1/tyg. Piątek 3. 9.50-10.35 Zaplecze

s. 113

Aleksandra Patrycy

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

1a

1/tyg. Wtorek 6. 12.45 – 13.30 07 świetlica Koło podróżników

1/tyg.

Czwartek 3.

9.50-10.35 07 świetlica

(5)

Sylwia Pietrzyk

Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 2 1/tyg. Środa 3. 9.50-10.35 Zaplecze

s. 113

Sylwia Pietrzyk „Skoncentruj się" 2 1/tyg. Poniedzia-

łek 9. 15.40-16.25 s. 112

Patrycja Stefańska

Zajęcia rozwijające uczniów

uzdolnionych 2e 1/tyg. Wtorek

3. 9.50-10.35 s. 7, gab.

stomatolo- giczny Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze

2e 1/tyg. Poniedzia-

łek 3. 9.50-10.35

s. 7, gab.

stomatolo- giczny

Patrycja Stefańska Koło humanistyczne 2 klasy 1/tyg. Wtorek 9. 15.40-16.25 s.103

Anna Stępień Szachy 1 - 3 1/tyg. Czwartek 8. 14.45-15.30 s. 205

Dagmara Szczepanek - Szot

Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 3d 1/tyg. Czwartek 5. 11.40-12.25 s.6

Koło ortograficzne 2 klasy 1/tyg. Czwartek 3. 9.50-10.35 s.100

Martyna Szymczak

Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 2g 1/tyg. poniedzia-

łek 3. 9.50 – 10.35

s. 7

Łamigłówki 2g 1/tyg.

poniedzia- 2.

8.55 – 9.40 s. 7

(6)

łek

Ewa Świderska

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskie-

go

1/tyg. Piątek 6. 12.30 – 13.15 Zaplecze s. 113

„Bajki Pomagajki” (Bajkotera-

pia) 1 - 2 1/tyg. Wtorek 3. 9.50 – 10.35 s. 6

Anna Węgierska Gimnastyka korekcyjna

Grupa zez świe-

tlicy

1/tyg. Wtorek

4. 10.45 – 11.30 Sala gimna- styczna

Joanna Witkowska

Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 2b 1/tyg. Czwartek

8. 14.45 – 15.30

s. 109

"Wiem co czytam" (czytanie ze

zrozumieniem) 2b 1/tyg.

Czwartek 9.

15.40 – 16.25 s. 109 Małgorzata Witt Koło plastyczne 2 klasy 1/tyg. Poniedzia-

łek 9. 15.40 – 16.25

s. 108

Małgorzata Witt

Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 2c 1/tyg. Piątek 2. 8.55 – 9.40 07 świetlica

Zajęcia dla uczniów zdolnych 2c 1/tyg. Czwartek 6. 12.45 – 13.30 07 świetlica

Agata Wyra

Zajęcia indywidualne 3g 1/tyg. Poniedzia-

łek 6. 12.30 – 13.15 zaplecze s. 109

Zajęcia - gry logiczne 3g 1/tyg. Wtorek 6. 12.30 – 13.15 s. 108

(7)

Karolina Zakolska - Oleszczuk

Zajęcia fakultatywne - język

angielski 2a 1/tyg Środa 3. 9.50 – 10.35 s. 7

Iwona Ziemniak-

Afrykańska Zajęcia Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne

1 klasy 1/tyg Poniedzia-

łek 3. 9.50 – 10.35 Gab. logope- dyczny

Figure

Updating...

References

Related subjects :