II. Zjazd [...] Związku śląskich Kół śpiewackich w Zadolu [...] dnia 21-go czerwca 1914 r.

Pełen tekst

(1)

^^asaä^^iH

CZE5C PIEŚNI!

II. ZJßZD

Okręgu III.

(katotvkko-pszczynskiego)

Zuviqzku slqskich Kół śpiewackich

\u Zadolu, slacja Ligoto (Idou/eiche) w niedzielę, dnia 21-go czerwca 1914 r.

PROGRAM

Od godziny 3 do 31/2 po południu: KONCERT.

CZĘŚĆ I.

Pieśń wspólna wszystkich Iow.: „(idy świta poranek“.

M \ s/i>vricc. „Wędrówka" - - O. M Żukowski Dolne /.a/.iska. „Hej na górze" T.K Bartkiewicz Smarzowice. „Pieśń poranna' St. Moniuszko Siemianowic. »Ciche ustronie" Rameau Gounod Pv/ł -syna. A nic ta ptaszyna" A. Chławiczka lósefowiec. „Domek rodzinny" Dr. Błażejczyk

CZĘŚĆ II.

Pieśń wspólna wszystkich towarzystw: „Od dworu do dworu" na chór męzki z towarzyszeniem orkiestry.

Król. Huta „(jawor - - - A. Wroński (ińriw ł aziska. „Nie opuszczaj nas"

l.itznta. „Prządka" - - - - M. Sarzyński Knstuchna „Życzenie" - - Fr. Chopin Kat< u;7tv. .Zalecanka" - - - F. Nowowiejski

CZĘŚĆ Ul.

Pieśń wspólna wszystkich towarzystw: „Mazur z Jasełek". P Maszyński, z towarzyszeniem orkiestry.

Szopienice „Dziad i baba" -

Miki >h»ii . Róża" - - - - Chorzów „Pieśń powitalna**

Maki ls.fhr.nx ka „Najpierwsza Ho^ucici „Cichy doinek"

Ogłoszenie i rozdanie nagród.

Piv<n ogólna śpiewana przez całą publiczność:

..Z tej biednej ziemi".

W przerw ich koncert orkiestry p. Cieśloka.

St Sarzyński — T. Lewandowski R Studziński

G. Jansen St Moniuszko — T. K Bartkiewicz

I. ini-'i '■ ■■!" i-'flzenia 7.1 fenygów.

.M do >iania fvnjgöw.

äiBBstwisi

f-T^s^amaeir

„Oezela Ludowo1, (ks. Pospiechy Katowice

(2)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :