1. Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH PRZEZ SZPITAL ODPŁATNIE

1. Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

A. Badania bakteriologiczne/mykologiczne

L.p. Nazwa badania Cena w PLN

1 Posiew moczu z identyfikacją i antybiogramem 24,00 2 Posiew wymazu z gardła, migdałków, nosa, oka,

ucha, itp. z identyfikacją i antybiogramem 35,00 3 Posiew plwociny, wydzieliny dróg oddechowych, BAL,

itp. z identyfikacją i antybiogramem 35,00

4 Posiew ropy lub materiału śródoperacyjnego z

identyfikacją i antybiogramem 40,00

5 Posiew wymazu z dróg rodnych z identyfikacją i

antybiogramem 39,00

6 Posiew wymazu z dróg rodnych w kierunku GBS 39,00 7 Posiew nasienia lub wydzieliny gruczołu krokowego z

identyfikacją i antybiogramem 40,00

8 Posiew wymazu z odbytu (biegunki niemowlęce do lat

2) z identyfikacją i antybiogramem 39,00

9 Posiew krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego, i innych

aspirowanych płynów z jam 40,00

10 Badanie w kier. bakterii beztlenowych (dodatkowo) 40,00

11 Badanie w kierunku rzęsistka pochwowego 16,00

12 Badanie w kierunku rzeżączki 22,00

13 Badanie w kier.prątków gruźlicy wraz z bakterioskopią

(posiew metodą klasyczną po zagęszczeniu) 40,00 14 Badanie materiału skąpoprątkowego (podłoże płynne) 52,00 15 Bad. lekooporności prątków metodą klasyczną 55,00

(2)

B. Badania immunoserologiczne

L.p. Nazwa badania Cena w PLN

1 Odczyn ASO jakościowo 10,00

2 Lateks R 10,00

3 Test RF IgM ilościowo 30,00

4 Wykrywanie rotawirusów i adenowirusów w

materiałach biegunkowych 25,00

5 Wykrywanie antygenów wirusa grypy typu A i

B 35,00

6 Przeciwciała anty-HAV IgM 58,00

7 HBsAg (antygen powierzchniowy HBV) 20,00

8 Przeciwciała anty-HBs 25,00

9 Przeciwciała anty-HBc IgM 40,00

10 Przeciwciała anty-HBc total 36,00

11 HBeAg (antygen „e” HBV) 38,00

12 Przeciwciała anty-HBe 38,00

13 Przeciwciała anty-HCV 26,00

14 Przeciwciała anty-CMV IgG 26,00

15 Przeciwciała anty-CMV IgM 36,00

16 Przeciwciała anty-Mycopl.pneumoniae IgG i

IgM 50,00

17 Przeciwciała anty-Toxoplasma gondii IgG 22,00 18 Przeciwciała anty-Toxoplasma gondii IgM 28,00 19 Przeciwciała antyToxoplasma gondii IgG

AWIDNOŚĆ 65,00

20 Przeciwciała przeciw wirusowi różyczki IgG 26,00 21 Przeciwciała przeciw wirusowi różyczki IgM 35,00 22 Przeciwciała anty-Borrelia burgdorferi IgG 26,00 23 Przeciwciała anty-Borrelia burgdorferi IgM 28,00

24 Przeciwciała anty-HIV 1/2 28,00

25 Przeciwciała anty-Bordetella pertussis IgG 30,00 26 Przeciwciała anty-Bordetella pertussis IgA 30,00 27 Przeciwciała anty-Chlamydia pneumoniae IgG 30,00 28 Przeciwciała anty-Chlamydia pneumoniae IgA 40,00 29 Przeciwciała anty-Helicobakter pylorii IgG 25,00 30 Przeciwciała anty-Helicobakter pylorii IgA 25,00 31 Przeciwciała anty-Chlamydia trachomatis IgG 35,00 32 Przeciwciała anty-Chlamydia trachomatis IgM 35,00 33 Przeciwciała anty-VZV(ospa wietrzna)IgG 40,00 34 Przeciwciała anty-VZV(ospa wietrzna)IgA 40,00 35 Przeciwciała anty-Yersinia enterocolitica IgG 40,00 36 Przeciwciała anty-Yersinia enterocolitica IgA 40,00

37 Transglutaminasa IgG 40,00

(3)

38 Transglutaminasa IgA 40,00 39 USR – badanie serol. w kierunku kiły, profilakt. 10,00 40 VDRL – badanie serol. w kierunku kiły,

profilakt. 15,00

41 TPHA – badanie serol. w kierunku kiły,

diagnost. 30,00

42 FTA – badanie serol. w kierunku kiły, diagnost. 35,00

43 Borrelia IgG – Western Blot 85,00

44 Borrelia IgG – Western Blot 85,00

45 Norowirusy test kasetkowy (antygeny w kale) 45,00 46 Campylobacter – test kasetkowy (antygeny w

kale) 25,00

47 RSV- test kasetkowy (antygeny górne

dr.oddechowe) 30,00

48 Legionella pneumophila –test kaset.( Ag. w

moczu) 30,00

49 Strep.pneumoniae – test kaset. (Ag. w moczu) 45,00 50 Anty- DPG-gliadyny IgG i IgA (diagnostyka

nietolerancji pokarmowych) 40,00

51 Echinococcus granulosus (tasiemiec

bąblowcowy) 40,00

52 anty CCP (przeciwciała przeciwko cyklicznemu

cytrulinowanemu peptydowi) 40,00

53 Przeciwciała przeciw wirusowi odry IgG 50,00 54 Przeciwciała przeciw wirusowi odry IgM 50,00

55 SARS CoV-2 metodą RT – PCR 310,00

56 Przeciwciała anty -SARS-CoV-2 w klasie IgM 65,00 57 Przeciwciała anty -SARS-CoV-2 w klasie IgG 65,00 58 COVID test antygenowy, kasetkowy 100,00

59 SARS CoV-2 metodą Rt-PCR (cito) 300,00

(4)

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży

CENNIK SWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH PRZEZ SZPITAL ODPŁATNIE

2. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

L.p.

Badania biochemiczne

Cena

w PLN

1 Albumina 8

2 Amylaza w surowicy lub moczu 9

3 Amoniak 25

4 ALAT – aminotransferaza alaninowa 6

5 ASPAT – aminotransferaza asparaginianowa 6

6 Białko całkowite 6

7 Bilirubina bezpośrednia 6

8 Bilirubina całkowita 6

9 Ca – wapń całkowity 6

10 Cai – wapń zjonizowany 10

11 Cholesterol całkowity 6

12 HDL-cholesterol 9

13 Lipidogram (Chol+Trig+HDLchol+LDLchol) 19

14 CK- kinaza kreatynowa 8

15 CK-MB 12

16 CL- chlorki 5

17 CRP 14

18 Etanol – alkohol etylowy 15

19 Fosfataza zasadowa 6

20 Fosforany 8

21 Gazometria 10

22 Elektrolity z gazometrii 10

23 GGTP 7

24 Glukoza 6

25 Hemoglobina tlenkowęglowa 10

26 Jonogram ( Na,K,Cl,Ca) 18

27 K- potas 6

28 Kreatynina 6

29 Klirens kreatyniny 10

30 Krzywa glikemiczna ( 3 –punktowa) 15

31 Krzywa glikemiczna (6 – punktowa) 20

32 Kwas moczowy 6

33 Lit 15

34 LDH 8

35 Mg - magnez 8

36 Mocznik 8

37 Na - sód 5

38 TIBC 18

39 Troponina T hs 25

40 Trójglicerydy 7

41 Żelazo 8

(5)

42 HbA1c – hemoglobina glikowana 28

43 Proteinogram 20

44 Prokalcytonina 80

45 Interleukina-6 (Il-6) 50

Badania hematologiczne i koagulologiczne

46 APTT 8

47 D-dimery 35

48 Erytroblasty 5

49 Fibrynogen 10

50 LE – test lateksowy 20

51 Mielogram 150

52 Mononukleoza zak. – MonoVirapid (test kasetkowy) 45

53 Morfologia (5 – diff) 10

54 OB. 5

55 Oporność osmotyczna 15

56 PT+INR 8

57 Retykulocyty 7

58 Rozmaz krwi obwodowej mikroskopowy 7

59 Sferocyty 7

60 Układ krzepnięcia ( APTT,PT+INR,fibrynogen) 20

Badania materiału ogólnoanalitycznego

61 Ascaris – p-ciała IgG 20

62 Białko w moczu 6

63 Barbiturany w moczu 20

64 Benzodiazepiny w moczu 20

65 Eozynofile ( wymaz z nosa) 8

66 Glukoza w moczu 6

67 Grzyby – analiza sporologiczna 150

68 GSA – lamblie antygen 25

69 Giardia lamblia – p-ciała w kl.IgM 42

70 Giardia lamblia – p-ciała w kl.IgG 42

71 GDH – Clostridium difficile w kale 35

72 Kał – jaja i cysty pasożytów 12

73 Kał – resztki pokarmowe 10

74 Krew utajona w kale 20

75 Kamienie moczowe – skład 50

76 Krwinkomocz kłębkowy ( erytrocyturia dymorficzna) 12

77 Liczba Addisa 12

78 Mikroalbuminuria 8

79 Mocz – badanie ogólne+osad 8

80 Osmolalność moczu 5

81 Narkotyki w moczu 40

82 Płyn mózgowo-rdzeniowy + cytogram 30

83 Płyn z jam ciała (opłucnowy,otrzewnowy,osierdziowy,stawowy) 35

84 Toxocara canis – p-ciała w kl.IgG 25

85 Treść dwunastnicza 20

86 Białko w PMR (PROT) 6

87 Toksyny A i B Clostridium difficile w kale 32

88 Kalprotektyna w kale 55

(6)

89 H.pylori w kale 28

Badania immunochemiczne – hormony, markery nowotworowe, przeciwciała

90 Estradiol 28

91 FSH 25

92 FT3 20

93 FT4 20

94 TSH – 3 generacja 18

95 ATG 30

96 TPO 30

97 HCG 35

98 Kortyzol 30

99 LH 26

100 Parathormon PTH 40

101 Progesteron 30

102 Prolaktyna 30

103 Testosteron 30

104 Ferrytyna 25

105 AFP 36

106 CEA 35

107 CA125 35

108 CA 15-3 35

109 CA19-9 25

110 PSA całkowite 25

111 PSA wolne 25

112 Witamina D3 (metabolit 25-OH) 55

113 Witamina B12 30

114 Kwas foliowy 35

115 Pro - BNP 80

116 Homocysteina 70

117 Wankomycyna 65

118 ACTH 40

119 Insulina 25

Inne

120 IgE całkowite 25

121 IgM ilościowe 25

122 IgG ilościowe 25

123 IgA ilościowe 25

124 Profil alergologiczny – 10 testów 75

125 Profil alergologiczny – 20 testów 120

126 Profil alergologiczny – 27 testów 140

127 Profil alergologiczny –36 testów 180

128 Profil alergologiczny – jady owadów 50

129 Test nietolerancji pokarmowej IgG zależne (50 czynników) 450

130 Osmolalność surowicy 5

131 Pobranie krwi ( z wykorzystaniem sprzętu szpitalnego) 5 132 Pobranie krwi ( ze sprzętem kontrahenta) 3

Badania zlecane w trybie CITO – do każdego badania – 2 zł

(7)

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży

CENNIK SWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH PRZEZ SZPITAL ODPŁATNIE

3. Zakład Diagnostyki Obrazowej

Tomografia Komputerowa

1. TK głowy (mózgowie) bez kontrastu 200,00 zł

2. TK głowy (mózgowie) z kontrastem 350,00 zł

3. TK zatok bez kontrastu 300,00 zł

4. TK zatok z kontrastem 450,00 zł

5. TK angiografia głowy z kontrastem 550,00 zł

6. TK angiografia tt szyjnych z kontrastem 600,00 zł

7. TK twarzoczaszki bez kontrastu 300,00 zł

8. TK twarzoczaszki z kontrastem 450,00 zł

9. TK oczodołów bez kontrastu 300,00 zł

10. TK oczodołów z kontrastem 450,00 zł

11. TK nosogardła bez kontrastu 300,00 zł

12. TK nosogardła z kontrastem 450,00 zł

13. TK kości skroniowych bez kontrastu 300,00 zł

14. TK kości skroniowych z kontrastem 450,00 zł

15. TK krtani bez kontrastu 300,00 zł

16. TK krtani z kontrastem 450,00 zł

17. TK szyja bez kontrastu 300,00 zł

18. TK szyja z kontrastem 450,00 zł

19. TK szyja wielofazowo z kontrastem 470,00 zł

20. TK szyja wielofazowo bez kontrastu 390,00 zł

21. TK szyjny kręgosłup bez kontrastu 300,00 zł

22. TK szyjny kręgosłup z kontrastem 450,00 zł

(8)

23. TK piersiowy kręgosłup bez kontrastu 300,00 zł 24. TK piersiowy kręgosłup z kontrastem 450,00 zł

25. TK L-S kręgosłup bez kontrastu 300,00 zł

26. TK L-S kręgosłup z kontrastem 450,00 zł

27. TK klatka piersiowa bez kontrastu 300,00 zł

28. TK klatka piersiowa z kontrastem 450,00 zł

29. TK klatka piersiowa wielofazowa 650,00 zł

30. TK angiografia klatki piersiowej lub zatorowość 550,00 zł

31. TK HRCT klatki piersiowej 300,00 zł

32. TK jamy brzusznej bez kontrastu 300,00 zł

33. TK jamy brzusznej z kontrastem 450,00 zł

34. TK jamy brzusznej wielofazowo bez kontrastu 500,00 zł

35. TK jama brzuszna wielofazowo 650,00 zł

36. TK miednica mała bez kontrastu 300,00 zł

37. TK miednica mała z kontrastem 450,00 zł

38. TK miednica mała wielofazowo 480,00 zł

39. TK angiografia jamy brzusznej 550,00 zł

40. TK stawu lub kości długich górnej kończyny bez

kontrastu 300,00 zł

41. TK stawu lub kości długich górnej kończyny z

kontrastem 450,00 zł

42. TK stawu lub kości długich dolnej kończyny bez

kontrastu 300,00 zł

43. TK stawu lub kości długich dolnej kończyny z

kontrastem 450,00 zł

44. TK angiografia kończyn 550,00 zł

45. TK klatka piersiowa i szyja bez kontrastu 500,00 zł 46. TK klatka piersiowa i szyja z kontrastem 650,00 zł 47. TK jamy brzusznej i miednicy małej bez kontrastu 500,00 zł 48. TK jamy brzusznej i miednicy małej z kontrastem 650,00 zł 49. TK głowa+kręg. szyjny bez kontrastu 500,00 zł 50. TK głowa+kręg. szyjny z kontrastem 650,00 zł

51. TK politrauma bez kontrastu 700,00 zł

(9)

52. TK politrauma z kontrastem 850,00 zł

53. TK stawu kolanowego bez kontrastu 300,00 zł

54. TK stawu kolanowego z kontrastem 450,00 zł

55. TK stawu skokowego bez kontrastu 300,00 zł

56. TK stawu skokowego z kontrastem 450,00 zł

57. TK nadgarstka bez kontrastu 300,00 zł

58. TK nadgarstka z kontrastem 450,00 zł

59. TK stawu obojczykowego-barkowego bez kontrastu 300,00 zł 60. TK stawu obojczykowego-barkowego z kontrastem 450,00 zł

61. TK stawu łokciowego bez kontrastu 300,00 zł

62. TK stawu łokciowego z kontrastem 450,00 zł

63. TK konsultacje 200,00 zł

Rezonans Magnetyczny

64. MR twarzoczaszka bez kontrastu 450,00 zł

65. MR mózg i pień mózgu bez kontrastu 400,00 zł

66. MR oczodoły bez kontrastu 520,00 zł

67. MR przysadka bez kontrastu 450,00 zł

68. MR szyja bez kontrastu 450,00 zł

69. MR kręgosłup szyjny bez kontrastu 400,00 zł

70. MR kręgosłup piersiowy bez kontrastu 400,00 zł

71. MR kątów mostkowo-móżdżkowych 400,00 zł

72. MR kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy bez kontrastu 400,00 zł 73. MR badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez

kontrastu 700,00 zł

74. MR trzech odcinków kręgosłupa bez kontrastu 1 000,00 zł 75. MR układ mięśniowo-szkieletowy bez kontrastu 500,00 zł

76. MR jama brzuszna bez kontrastu 490,00 zł

77. MRCP bez kontrastu 490,00 zł

78. MR miednica mała bez kontrastu 470,00 zł

79. MR miednicy, pęcherza, prostaty bez kontrastu 470,00 zł

(10)

80. MR klatka piersiowa bez kontrastu 530,00 zł

81. MR staw barkowy bez kontrastu 490,00 zł

82. MR staw łokciowy bez kontrastu 490,00 zł

83. MR przedramię bez kontrastu 490,00 zł

84. MR nadgarstek, stawy ręki bez kontrastu 490,00 zł

85. MR stawy biodrowe bez kontrastu 490,00 zł

86. MR udo bez kontrastu 490,00 zł

87. MR staw kolanowy bez kontrastu 490,00 zł

88. MR podudzie bez kontrastu 490,00 zł

89. MR staw skokowy, stopa bez kontrastu 490,00 zł

90. MR angiografia bez kontrastu 400,00 zł

91. MR angiografia szyi bez kontrastu 400,00 zł

92. MR głowy bez kontrastu + angiografia 700,00 zł

93. MR perfuzja mózgu 400,00 zł

94. MR piersi 570,00 zł

95. MR KONTRAST MAŁY 140,00 zł

96. MR KONTRAST DUŻY 220,00 zł

97. MR konsultacje 200,00 zł

Badania Ultrasonograficzne

98. USG tkanek miękkich 90,00 zł

99. USG klatki piersiowej 80,00 zł

100. USG jamy brzusznej 100,00 zł

101. USG obu piersi/sutków 100,00 zł

102. USG obu piersi profilaktyka pogłębiona 100,00 zł

103. USG tarczycy 90,00 zł

104. USG jąder/moszny/najądrzy 100,00 zł

105. USG naczyń jąder 150,00 zł

106. USG przezciemiączkowe 100,00 zł

107. USG ślinianek 80,00 zł

(11)

108. USG szyi 100,00 zł

109. USG tętnic szyjnych 150,00 zł

110. USG węzłów chłonnych szyi 90,00 zł

111. USG dołów pachowych 90,00 zł

112. USG dopplerowskie naczyń kończyn górnych (jedna

kończyna) 150,00 zł

113. USG dopplerowskie naczyń kończyn dolnych (jedna

kończyna) 150,00 zł

114. USG doppler naczyń szyjnych 150,00 zł

115. USG doppler aorty brzusznej 150,00 zł

116. USG doppler aorty piersiowej 150,00 zł

117. USG doppler tętnic biodrowych 150,00 zł

118. USG gruczołu krokowego 90,00 zł

119. USG stawów dorosłych (biodrowych, kolanowych,

ramiennych) 120,00 zł

120. USG naczyń nerkowych 150,00 zł

121. USG naczyń domózgowych 150,00 zł

122. USG płuc 80,00 zł

123. USG płodu 90,00 zł

124. USG wielomiejscowe 130,00 zł

125. USG węzłów chłonnych 90,00 zł

126. USG dołów podkolanowych 90,00 zł

127. USG jamy opłucnowej 80,00 zł

128. USG śródpiersia 80,00 zł

129. USG podżuchwowe 80,00 zł

130. USG przetoki 100,00 zł

131. USG nadobojczykowe 100,00 zł

132. BACC tkanek miękkich powierzchniowych I zmiana 170,00 zł 133. BACC tkanek miękkich powierzchniowych II

zmiany 200,00 zł

134. BACC tarczycy I zmiana 170,00 zł

135. BACC tarczycy II zmiany 200,00 zł

136. BACC sutka I zmiana 170,00 zł

(12)

137. BACC sutka II zmiany 200,00 zł 138. BACC sutka profilaktyka pogłębiona 170,00 zł

139. Biopsja nerki 250,00 zł

140. Biopsja wątroby 250,00 zł

141. Biopsja gruboigłowa piersi 170,00 zł

142. Biopsja gruboigłowa piersi profilaktyka pogłębiona 170,00 zł Badania RTG

143. RTG czaszki I projekcja 100,00 zł

144. RTG czaszki II projekcje 110,00 zł

145. RTG zatok I projekcja 80,00 zł

146. RTG oczodołów I projekcja 100,00 zł

147. RTG kości skroniowych wg Schullera 80,00 zł

148. RTG kości skroniowych wg Steversa 80,00 zł

149. RTG siodła tureckiego 80,00 zł

150. RTG twarzoczaszki I projekcja 100,00 zł

151. RTG twarzoczaszki II projekcje 110,00 zł

152. RTG kości nosowej 80,00 zł

153. RTG żuchwy I projekcja 80,00 zł

154. RTG żuchwy II projekcje 90,00 zł

155. RTG stawów skroniowo-żuchwowych I projekcja 100,00 zł 156. RTG stawów skroniowo-żuchwowych czynnościowe 100,00 zł

157. RTG stawów mostkowo-obojczykowych 80,00 zł

158. RTG jamy nosowo-gardłowej I projekcja 100,00 zł

159. RTG bródki I projekcja 100,00 zł

160. RTG kręgosłupa C I projekcja 80,00 zł

161. RTG kręgosłupa C II projekcje 100,00 zł

162. RTG kręgosłupa C czynnościowe 100,00 zł

163. RTG kręgu obrotowego 100,00 zł

164. RTG kręgosłupa TH I projekcja 80,00 zł

(13)

165. RTG kręgosłupa TH II projekcje 90,00 zł 166. RTG kręgosłupa TH+ L (ocena skrzywienia) z

opisem

80,00 zł

167. RTG kręgosłupa L-S I projekcja 80,00 zł

168. RTG kręgosłupa L-S II projekcje 90,00 zł

169. RTG kręgosłupa L-S celowane 80,00 zł

170. RTG klatki piersiowej I projekcja 80,00 zł

171. RTG klatki piersiowej II projekcje 90,00 zł

172. RTG obojczyka I projekcja 80,00 zł

173. RTG stawu barkowego I projekcja 80,00 zł

174. RTG stawu barkowego II projekcje 90,00 zł

175. RTG kości ramieniowej II projekcje 80,00 zł

176. RTG stawu łokciowego II projekcje 80,00 zł

177. RTG kości przedramienia II projekcje 80,00 zł 178. RTG ręki II projekcje lub 2 ręce I projekcja 80,00 zł

179. RTG kości udowej II projekcje 80,00 zł

180. RTG stawu kolanowego II projekcje 80,00 zł

181. RTG kości podudzia II projekcje 80,00 zł

182. RTG kości stopy I projekcja 80,00 zł

183. RTG kości stopy II projekcje lub 2 stopy I projekcja 80,00 zł 184. RTG miednicy ze stawami biodrowymi 80,00 zł 185. RTG z ujęciem talerzy biodrowych 80,00 zł

186. RTG jamy brzusznej 80,00 zł

187. Pasaż przewodu pokarmowego 230,00 zł

190. RTG przełyku z kontrastem 80,00 zł

191. RTG żeber I projekcja 80,00 zł

192. RTG żeber II projekcje 80,00 zł

193. RTG celowane szczytów płuc 80,00 zł

194. ERCPW 1230,00 zł

195. HSG 200,00 zł

(14)

196. RTG rzepki w II projekcjach 80,00 zł

197. RTG czynnościowe rzepki 80,00 zł

198. RTG podudzia w I projekcji 80,00 zł

199. RTG palca stopy w I projekcji 80,00 zł

200. RTG palca stopy w II projekcjach 90,00 zł

201. RTG kości piętowej I projekcja 80,00 zł

202. RTG kości piętowej w II projekcjach 90,00 zł

203. RTG biodra w I projekcji 80,00 zł

204. RTG biodra w II projektach 90,00 zł

205. RTG kręgosłupa Th celowe 80,00 zł

206. RTG kości krzyżowej i ogonowej 80,00 zł

207. RTG spojenia łonowego 80,00 zł

208. RTG stawów krzyżowo-biodrowych 80,00 zł

209. RTG kości udowej w I projekcji 80,00 zł

210. RTG stawu kolanowego w I projekcji 80,00 zł

211. RTG stawu kolanowego czynnościowe 80,00 zł

212. RTG śródstopia w I projekcji 80,00 zł

213. RTG śródstopia w II projekcjach 90,00 zł

214. RTG ręki w I projekcji 80,00 zł

215. RTG przedramienia w I projekcji 80,00 zł

216. RTG stawu łokciowego w I projekcji 80,00 zł

217. RTG kości ramiennej w I projekcji 80,00 zł

218. RTG kości ramiennej transtorakalne 80,00 zł

219. RTG mostka w I projekcji 80,00 zł

220. RTG mostka w II projekcjach 90,00 zł

221. RTG jamy brzusznej poziomym promieniem 80,00 zł

222. Skopia przewodu pokarmowego 80,00 zł

223. RTG oczodołów w II projekcjach 90,00 zł

224. RTG śródręcza w I projekcji 140,00 zł

(15)

225. RTG śródręcza w II projekcjach 90,00 zł

226. RTG stawu skokowego w I projekcji 80,00 zł

227. RTG stawu skokowego w II projekcjach 90,00 zł

228. RTG palca ręki w I projekcji 80,00 zł

229. RTG palca ręki w II projekcjach 90,00 zł

230. RTG nadgarstka w I projekcji 80,00 zł

231. RTG nadgarstka w II projekcjach lub 2 nadgarstków w I projekcji

90,00 zł

232. RTG celowane na kości nadgarstka 80,00 zł

233. RTG łopatki w I projekcji 80,00 zł

234. RTG łopatki w II projekcjach 90,00 zł

235. RTG konsultacje 80,00 zł

236. Skopia przełyku z watką 95,00 zł

237. Cholangiografia pooperacyjna 200,00 zł

238. RTG przyłóżkowe 80,00 zł

239. Urografia z kontrastem niejonowym 270,00 zł

240. Cystografia 200,00 zł

241. Pielografia 250,00 zł

242. Uretrografia 250,00 zł

243. Mammografia 360,00 zł

244. Mammografia konsultacje 200,00 zł

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wojewódzkiego

(16)

im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH PRZEZ SZPITAL ODPŁATNIE

Świadczenia wykonywane na Izbie Przyjęć/SOR

L.p. Nazwa świadczenia Cena /zł/

1. Pobranie krwi 6,00

2. Badanie lekarskie ( bez badań dodatkowych) 150,00

3. Orzeczenie 50,00

Świadczenia wykonywane w Poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

L.p. Nazwa świadczenia Cena /zł/

1.

Świadczenie ambulatoryjne udzielane na rzecz osób

nieubezpieczonych dorosłych i dzieci (nie posiadających uprawnień do

bezpłatnych świadczeń) 150,00

2. Iniekcja podskórna, dożylna i domięśniowa ( bez kosztu leków) 25,00

3. pomiar RR 10,00

4.

wyjazdowa nocna i świąteczna opieka - na rzecz osób nieubezpieczonych dorosłych i dzieci (nie posiadających uprawnień do bezpłatnych świadczeń) 150,00 zł +2,5 zł za każdy kilometr poza granicami miasta.

Świadczenia wykonywane w poradniach i pracowniach diagnostycznych

L.p. Nazwa świadczenia Cena /zł/

1. Porada lekarska specjalistyczna bez kompleksowych badań

dodatkowych 150,00

2. Iniekcja podskórna, dożylna i domięśniowa ( bez kosztu leków) 20,00 3. Podanie szczepionki przeciw chorobom zakaźnym ( bez kosztu

szczepionki) 10,00

4. Założenie lub zmiana opatrunku małego 17,00

5. Założenie lub zmiana opatrunku dużego ( specjalistycznego) 35,00

6. Pobieranie wycinków do badań 50,00

7. Punkcje jam ciała, zatok, skóry, torbieli i stawów 40,00

8. Wycięcie guzka pojedynczego 50,00

9. Wyciecie guzków mnogich 100,00

10. Wycięcie znamienia 60,00

11. Pobieranie cytologii 24,00

12. Nacięcie ropnia pojedynczego 40,00

13. Nacięcie ropnia mnogiego 50,00

14. Wycięcie klinowe paznokcia 70,00

(17)

15. Usuwanie ciała obcego z powłok, naturalnych otworów ciała 50,00

16. Zaopatrzenie ran powierzchownych 50,00

17. Szycie rany (małej do 4 szwów) 60,00

18. Szycie rany (dużej powyżej 4 szwów) 92,00

19. Zdjęcie szwów 35,00

20. Podcinanie wędzidełka 40,00

21. Odklejenie napletka 40,00

22. Podwiązanie pępka 20,00

23. Zakładanie plastrów na przepukliny pępkowe 16,00

24. Usunięcie zespolenia zewnętrznego 40,00

25. Blokada dostawowa, okołostawowa 40,00

26. Nastawienie złamań i zwichnięć w znieczuleniu miejscowym (bez

kosztu gipsu) 80,00

27. Gipsotomia 20,00

28. Opatrunki gipsowe:

Gips Desaulta 80,00

Gips ramienny 50,00

Gips piersiowo-ramienny odwodzący 120,00

Gips przedramienny 45,00

Szyna ramienna 45,00

Szyna przedramienia 30,00

Rękawice gipsowe 30,00

Szyna Zimmera 15,00

Gips biodrowy 170,00

Gips udowy 90,00

Tutor gipsowy 70,00

Gips stopowo-goleniowy 60,00

Szyna stopowo-goleniowa 45,00

Gorset gipsowy 160,00

Gips "minerwa" 130,00

Usunięcie gipsu 17,00

USG narządu ruchu 34,00

Miękki kołnierz "Schanza" 30,00

Miękki opatrunek "Desaulta" 40,00

29. TRUS plus biopsja stercza 300,00

30. Biopsja stercza pod kontrolą palca 85,00

31. Cystoskopia 100,00

32. Cystoskopia z pobraniem wycinka 150,00

33. Uroflowmetria 60,00

34. Założenie lub wymiana cewnika, rurki tracheostomijnej, stomii,

tamponady 40,00

35. Usunięcie cewnika, rurki tracheostomijnej, stomii, tamponady 25,00

36. Wlewy dopęcherzowe ( bez kosztu leków) 40,00

37. Badanie urodynamiczne 400,00

38. Cytologia z pobraniem w Por. Ginekologiczno-Położniczej 40,00

(18)

39. USG układu moczowo-płciowego przezbrzuszne 80,00

40. USG ginekologiczne trans waginalne 60,00

41. USG położnicze 80,00

42. KTG 25,00

43. Badanie stopnia czystości pochwy 15,00

44. Kolposkopia 100,00

45. Założenie wkładki wewnątrzmacicznej ( bez kosztu wkładki) 300,00

46. Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej 70,00

47. Tamowanie krwawień z nosa-tamponada przednia 40,00

48 Tamowanie krwawień z nosa-tamponada tylna 60,00

49. Nacięcie ropnia około migdałkowego 80,00

50. Nacięcie ropnia lub krwiaka przegrody nosa 80,00

51. Nacięcie przewodu ślinianki podżuchwowej (usunięcie kamienia) 80,00 52. Usuwanie polipów z nosa i przewodów słuchowych 120,00

53. Nastawienie złamania kości nosa 80,00

54. Oczyszczanie przewodów słuchowych 30,00

55. Nacięcie ropnia tkanek miękkich okolicy zausznej 70,00

56. Przyżeganie nadżerek w obrębie jamy ustnej 15,00

57. Rinomanometria 50,00

58. Wlewki dokrtaniowe 15,00

59. Przedmuchiwanie trąbek słuchowych metodą Politzera 10,00

60. Stroboskopia 50,00

61. Krioterapia zmian miejscowych 50,00

62. Endoskopia nosa, zatok 100,00

63. Audiometria 45,00

64. Audiogram bez opisu 25,00

65. Audiometria+badania nadprogowe ( SiSi, Fower, Decay-test, słowna) 60,00

66. Badanie behawioralne 34,00

67. Punkcje jam ciała, zatok, skóry, torbieli i stawów w Por. Laryngologicznej 10,00

68. Oczyszczanie przewodów słuchowych 80,00

69. ENG 60,00

70. Tympanometria 34,00

71. Odruch strzemiączkowy 34,00

72. Nebulizacja 50,00

73. Spirometria 34,00

74. Testy alergiczne skórne-zestaw 60,00

75. Immunoterapia swoista-badanie, podanie szczepionki, obserwacja-1

podanie 34,00

76. Próba tuberkulinowa 15,00

77. Bronchofiberoskopia 300,00

78. Badanie pola widzenia ( perymetria) 55,00

79. Badanie USG narządu wzroku w systemie A 34,00

80. Badanie USG narządu wzroku w systemie B 60,00

81. Badanie angiograficzne siatkówki 210,00

82. Badanie ortoptyczne 45,00

(19)

83. Ćwiczenia ortoptyczne ( cykl 5 ćwiczeń) 150,00 84. Badanie widzenia obuocznego na synoptoforze + test Worda 45,00 85. Diagnostyczne płukanie dróg łzowych u dorosłych 50,00

86. Wlewy kroplowe ( bez kosztów leku) - 1 wlew 80,00

87. Usunięcie gradówki 250,00

88. Mierzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego 30,00

89. Usunięcie ciała obcego z rogówki 60,00

90. Usunięcie ciała obcego ze spojówki 30,00

91. Iniekcje podspojówkowe, pozagałkowe ( bez kosztu leku) 30,00

92. Badanie dna oka 30,00

93. Badanie OCT 130,00

94. AngioOCT 210,00

95. GDX 75,00

96. Badanie EKG 25,00

97. Badanie ekg wysiłkowe 80,00

98. Badanie ekg metodą Holtera 125,00

99. Badanie RR metodą Holtera 150,00

100. Badanie stress-echo 125,00

101. Badanie echo serca przezklatkowe (TTE) 300,00

102. Badanie echo serca przezklatkowe z kontrastem 900,00

103. Badanie Echo serca przezprzełykowe (TOE) 900,00

104. Próba dobutaminowa diagnostyczna 500,00

105. Próba dobutaminowa na żywotność 500,00

106. Konsultacja kardiologiczna w Oddziale Kardiologicznym 300,00

107. Badanie EEG 180,00

108. Krioterapia brodawek skóry 40,00

109. Badanie mykologiczne bezpośrednie 30,00

110. Badanie bakteriologiczne bezpośrednie w kierunku rzeżączki 30,00

111. Światłolecznictwo UVB 311- 1 naświetlanie 15,00

112. Badanie EMG (za 1 nerw) 250,00

113. Badanie przewodnictwa włókien czuciowych i ruchowych 200,00

114. Bodypletyzmografia 140,00

115. Bilirubina pomiar u noworodków 20,00

116. Wypożyczenie sprzętu do fototerapii noworodka – 100 zł/ dzień (lampa, statyw, okulary) lub 130 zł/ dzień (łóżeczko do fototerapii + kombinezon)

Pracownia Endoskopowa

1 Gastroskopia diagnostyczna 170,00

2 Gastroskopia z wycinkiem 200,00

3 Gastroskopia z tamowaniem krwawienia 600,00

4 Sigmoidoskopia 200,00

5 Sigmoidoskopia z wycinkiem 250,00

6 Sigmoidoskopia z polipektomią 650,00

7 Kolonoskopia 350,00

8 Kolonoskopia z wycinkiem 450,00

(20)

9 Kolonoskopia z polipektomią 1000,00

10 Rektoskopia 70,00

11 Usuwanie ciał obcych 380,00

Poradnia Stomatologiczna

1 Porada lekarska 100,00

2 Usuwanie zębów jednokorzeniowych 100,00

3 Usuwanie zębów wielokorzeniowych 150,00

4 Usuwanie zębów złamanych (ekstrakcje chirurgiczne i pochirurg.) 200,00

5 Dłutowanie zębów zatrzymanych 300,00

6 Nacięcie ropni i ropowic 50,00

7 Resekcje wierzchołków korzeni zębów 400,00

8 Usuwanie torbieli z tkanek miękkich i kości 200,00

9 Zamykanie przetoki ustno-zatokowej 300,00

10 Udzielanie pierwszej pomocy w zakresie urazów twarzoczaszki 100,00

11 Podcinanie wędzidełka wargi górnej i dolnej 100,00

12 Znieczulenie przewodowe 30,00

13 Znieczulenie nasiękowe 20,00

Dział Rehabilitacji (cena obejmuje 1 zabieg)

1 Sollux 10,00

2 Fango 25,00

3 Galwanizacja 15,00

4 Jonoforeza 20,00

5 Elektrostymulacja prądami małej częstotliwości 15,00

6 Prądy diadynamiczne DD 15,00

7 Prądy Tens 15,00

8 Prądy Traberta 15,00

9 Prądy interferencyjne 15,00

10 Ultradźwięki 15,00

11 Fonoforeza 20,00

12 Pole magnetyczne wysokiej częstotliwości 15,00

13 Pole magnetyczne niskiej częstotliwości 15,00

14 Diatermia krótkofalowa 20,00

15 Biostymulacja laserowa 25,00

16 Krioterapia miejscowa ciekłym azotem 25,00

17 Kąpiel wirowa kk. dolnych 30,00

18 Kąpiel wirowa kk. górnych 30,00

19 Masaż podwodny całkowity 50,00

20 Kąpiel 4 komorowa 45,00

21 Masaż klasyczny 15 min. 40,00

22 Masaż limfatyczny 40,00

23 Masaż pneumatyczny 35,00

24 Ćwiczenia bierne – 1 kończyna 25,00

25 Ćwiczenia bierne – 2 kończyny 50,00

(21)

26 Ćwiczenia bierne – 4 kończyny (do 1h) 90,00

27 Ćwiczenia czynno-bierne – 1 kończyna 25,00

28 Ćwiczenia czynno-bierne – 2 kończyny 50,00

29 Ćwiczenia czynno-bierne – 4 kończyny 90,00

30 Ćwiczenia samowspomagane 20,00

31 Ćwiczenia w odciążeniu – 1 okolica ciała 15,00

32 Ćwiczenia w odciążeniu – 4 okolice ciała 50,00

33 Ćwiczenia w odciążeniu całkowitym 50,00

34 Ćwiczenia w odciążeniu z oporem- 1 okolica ciała 20,00 35 Ćwiczenia w odciążeniu z oporem- 4 okolice ciała 70,00

36 Ćwiczenia manualne ręki 35,00

37 Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne (do 30 min.) 40,00 38 Ćwiczenia ogólnousprawniające zespołowe (do 30 min.) 30,00

39 Mobilizacja – 1 okolica ciała 50,00

40 Poizometryczna relaksacja mięśni – 1 okolica ciała 40,00

41 Pionizacja i nauka chodu 40,00

42 Terapia indywidualna (45-60 min) 120,00

Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci (Kisielnica) – usługi pozamedyczne 1. Jazda konna 60 zł/ godz.

2. ABC jazdy konnej 25 zł

3. Kurs jazdy konnej (10 godzin) 600 zł 4. Jazda na lonży 50 zł/ 30 min.

5. Wynajem boksu 700 zł

6. Wynajem sali 300 zł za 3 godz.

7. Jazda w terenie (godz. ) 80 zł 8. Karnet roczny 1200 zł

9. Obornik 75 – 100 zł (przyczepka samochodowa)

6. Cennik świadczeń medycznych w oddziałach szpitalnych udzielanych poza

uprawnieniami do ubezpieczenia zdrowotnego:

(22)

1. Ilość punktów za procedurę, zgodnie z katalogami Narodowego Funduszu Zdrowia, przy cenie 1 punktu – 1,34 zł

2. W Oddziale Psychiatrycznym:

2.1 cena 1 osobodnia stacjonarnego wynosi – 1108 zł

2.2 cena 1 osobodnia w Oddziale Dziennego Pobytu wynosi – 507 zł

3. W Oddziale Nefrologicznym ze Stacją Dializ: cena hemodializy wynosi: 518 zł

4. W Oddziale Rehabilitacyjnym:

4.1 cena 1 osobodnia stacjonarnego rehabilitacji wynosi: 630 zł

4.2 cena 1 osobodnia stacjonarnego rehabilitacji neurologicznej wynosi: 786 zł 4.3 cena 1 osobodnia stacjonarnego rehabilitacji kardiologicznej wynosi: 602 zł

5. Hospitalizacja 1- dniowa w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wg cen wykonanych procedur i badań.

6. Pobyt pacjenta w oddziale, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych (art. 30 ust.4 ustawy o działalności leczniczej): koszt bezpośredni osobodnia w danym oddziale – wg załącznika + koszt podawanych leków.

Załącznik do punktu 6.

(23)

Oddział Cena za 1 osobodzień (bez kosztów leków) Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem

Intensywnej Terapii Dziecięcej

3342,29 Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Opieki

Kardiologicznej

1185,98 Chorób wewnętrznych i gastroenterologii 656,55

Chirurgiczny 968,26

Ortopedyczno-Urazowy 902,49

Urologiczny 1564,31

Dziecięcy 1316,57

Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży

1753,70 Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem

Patologii Noworodka i Intensywnej Opieki

1443,67

Obserwacyjno-Zakaźny 1270,98

Chorób Płuc i Gruźlicy 1367,50

Rehabilitacyjny 630,40

Rehabilitacji Neurologicznej 786,35

Rehabilitacji Kardiologicznej 601,87

Neurologiczny 1798,62

Pododdział Udarowy 816,19

Okulistyczny 1889,94

Laryngologiczny 1655,11

Psychiatryczny 1108,98

Nefrologiczny 1608,38

Pododdział Onkologii 1410,86

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :