Placówka doskonalenia nauczycieli. Zakres terytorialny metodyczny. wspomagania. 1 biologia, przyroda szkoły podstawowe

Pełen tekst

(1)

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa małopolskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego (stan na dzień 1.02.2022 r.)

Lp. Obszar wspomagania

Zakres terytorialny Doradca metodyczny

Placówka doskonalenia nauczycieli

1 biologia, przyroda – szkoły

podstawowe

Kraków i powiat krakowski i wielicki

Kinga Wierzbicka Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczyciel w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków,

tel. 12 623-76-46, 623-76-56 www.mcdn.edu.pl

2 biologia, przyroda – szkoły

podstawowe

Nowy Sącz i powiaty:

nowosądecki, tatrzański, nowotarski

Grażyna Łabno Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie,

ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124

www.mcdn.edu.pl 3 chemia – szkoły

ponadpodstawowe

Kraków i powiat krakowski

Karol Dudek- Różycki

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl

4 edukacja

wczesnoszkolna

Tarnów i powiaty:

tarnowski, brzeski, dąbrowski

Anna Niedojadło Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl

5 edukacja

wczesnoszkolna

powiat oświęcimski, wadowicki,

chrzanowski

Mariola Wiktorska- Sobczyk

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl 6 edukacja

wczesnoszkolna

Nowy Sącz, powiat nowosądecki,

gorlicki, limanowski

Justyna Bodziony Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124 7 fizyka - szkoły

podstawowe

powiat brzeski, bocheński, wielicki, tarnowski,

proszowicki

Jolanta Sulma jolantasulma@pce- brzesko.pl

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku

ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko tel. (14) 66 300 63 wew. 24,

(2)

(14) 65 203 40 wew. 24, email: info@pce-brzesko.pl www.pce-brzesko.pl 8 geografia – szkoły

podstawowe

Kraków i powiat krakowski

Michał Zatorski Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl

9 historia, historia i społeczeństwo – szkoły

ponadpodstawowe

Nowy Sącz i powiaty:

nowosądecki,

limanowski, gorlicki,

Anna Marzec Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax.

12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl 10 informatyka,

doradztwo zawodowe – szkoły

ponadpodstawowe

Nowy Sącz i

powiaty: limanowski, nowosądecki,

gorlicki, suski, myślenicki, nowotarski, tatrzański

Bolesław Bielak Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl

11 język obcy

nowożytny (język angielski) – szkoły ponadpodstawowe

Nowy Sącz i powiaty:

nowosądecki,

limanowski, gorlicki

Wioletta Kleczyńska Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl

12 język polski – szkoły

podstawowe

powiat brzeski, bocheński, wielicki

Iwona Krzysztof email:

iwonakrzysztof@

pce-brzesko.pl

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku

ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko tel. (14) 66 300 63 wew. 24,

(14) 65 203 40 wew. 24, email:

info@pce-brzesko.pl www.pce-brzesko.pl 13 język obcy

nowożytny (język niemiecki) – szkoły

ponadpodstawowe

Tarnów i powiaty:

tarnowski,

dąbrowski, gorlicki

Anna Chabińska- Węgrecka

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie,

ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124

www.mcdn.edu.pl 14 język polski –

szkoły podstawowe

powiat olkuski, miechowski, proszowicki

Agata Wójcik Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124

(3)

15 język polski – szkoły

podstawowe

powiaty:

nowosądecki,

gorlicki, limanowski, Nowy Sącz

Joanna Jaklińska- Ciągło

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124

www.mcdn.edu.pl 16 język polski –

szkoły podstawowe

powiaty:

chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski

Bożena Jopek Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl

17 język polski- szkoły podstawowe

Kraków Joanna Kantor-Malik Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124 18 język polski –

szkoły

ponadpodstawowe

Kraków i powiat krakowski

Barbara Sykulska Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl

19 język polski - szkoły

ponadpodstawowe

Nowy Sącz i powiaty:

nowosądecki,

limanowski, gorlicki

Aneta Hajduga Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl

20 matematyka – szkoły

podstawowe

powiaty: brzeski, bocheński, tarnowski, dąbrowski

Lidia Okrzesa email:

lidiaokrzesa@pce- brzesko.pl

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku

ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko, www.pce-brzesko.pl 21 matematyka –

szkoły podstawowe

powiaty:

chrzanowski, oświęcimski, wadowicki

Gabriela Dolińska Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623 76 46, www.mcdn.edu.pl

22 muzyka – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe,

całe województwo Agnieszka Gietner Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl

(4)

23 plastyka - szkoły podstawowe

Nowy Sącz, powiat gorlicki, limanowski, nowosądecki,

tatrzański,

nowotarski, brzeski

Renata Słaby Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax.

12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl 24 przedmioty

zawodowe

Nowy Sącz i

powiaty: limanowski, nowosądecki,

gorlicki,

Adam Szewczyk Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax.

12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl 25 przedmioty

zawodowe

powiaty: brzeski, bocheński, tarnowski, dąbrowski

Katarzyna Ćwiąkała email:

katarzynacwiakala@

pce-brzesko.pl

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku

ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko tel. (14) 66 300 63 wew. 24,

(14) 65 203 40 wew. 24, email: info@pce-brzesko.pl www.pce-brzesko.pl 26 przedmioty

zawodowe

powiaty oświęcimski, wadowicki,

chrzanowski, suski, myślenicki

Monika Wróbel Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie,ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56

fax. 12 61-71 124, www.mcdn.edu.pl 27 przedmioty

zawodowe

powiat nowosądecki, nowotarski,

tatrzański i Nowy Sącz

Barbara Wójcik Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23,

30-003 Kraków tel. 12 623-76-46, 623-76-56

fax. 12 61-71-124, www.mcdn.edu.pl 28 przedmioty

zawodowe

Kraków i powiat krakowski, olkuski

Zbigniew Porada Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl

29 religia – szkoły podstawowe i przedszkola

Tarnów, Nowy Sącz, powiat tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski,

Elżbieta Cibor Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124

(5)

30 religia – szkoły podstawowe

powiat krakowski i wielicki, Kraków

Adam Berski Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl

31 technika – szkoły podstawowe

powiaty: brzeski, bocheński, tarnowski, dąbrowski

Jarosław Wytrwał email:

jaroslawwytrwal@pc e-brzesko.pl

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku

ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko tel. (14) 66 300 63 wew. 24, (14)

65 203 40 wew. 24, email: info@pce-brzesko.pl

www.pce-brzesko.pl 32 technika,

informatyka – szkoły

podstawowe

powiaty: wadowicki, oświęcimski, suski, chrzanowski

Ewa Szemla Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl

33 technologia informacyjno- komunikacyjna, plastyka – szkoły ponadpodstawowe

Kraków i powiat krakowski

Joanna Rzońca Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl

34 wychowanie do życia w rodzinie – szkoły

ponadpodstawowe

całe województwo Antonina Świeży Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl

35 wychowanie do życia w rodzinie – szkoły

podstawowe

całe województwo Joanna Wołoszyn Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl

36 wychowanie fizyczne – szkoły podstawowe

Tarnów i powiaty:

tarnowski,

dąbrowski, gorlicki

Robert Truchan Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl

37 wychowanie fizyczne – szkoły podstawowe

powiaty: nowotarski, tatrzański, suski, limanowski, myślenicki

Daniel Domagała Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl

(6)

38 wychowanie fizyczne – szkoły podstawowe

powiaty: bocheński, wielicki, brzeski,

Renata Polek Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl

39 wychowanie fizyczne – szkoły podstawowe

Kraków, powiat krakowski, miechowski

Tomasz Dudek Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124, www.mcdn.edu.pl

40 wychowanie fizyczne – szkoły ponadpodstawowe

Tarnów i powiat tarnowski, dąbrowski

Kinga Adamczyk Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl

41 wychowanie fizyczne – szkoły ponadpodstawowe i szkoły

podstawowe

powiaty:

nowosądecki,

gorlicki, limanowski, Nowy Sącz,

nowotarski, tatrzański

Krzysztof Pierzchała Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl

42 wychowanie fizyczne – szkoły ponadpodstawowe

powiat brzeski, bocheński, wielicki, proszowicki

Paweł Płoskonka Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku,

ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko, tel. (14) 66 300 63 wew. 24, (14) 65 203 40 wew. 24, email:

info@pce-brzesko.pl www.pce-brzesko.pl 43 wychowanie

fizyczne – szkoły ponadpodstawowe

powiat olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki

Agata Wdowik Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl

44 wychowanie przedszkolne

Tarnów i powiat tarnowski

Małgorzata Ciukaj Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax.

12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl 45 wychowanie

przedszkolne

powiat: wielicki, myślenicki, bocheński

Jadwiga Daniek- Salawa

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124

(7)

46 wychowanie przedszkolne

Kraków i powiat krakowski

Magdalena Wójcik Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124 www.mcdn.edu.pl

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :