• Nie Znaleziono Wyników

Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych"

Copied!
12
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

ZAPYTANIE O CENĘ W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU nr T065/RR/01 z dnia 24.01.2019 roku

Pomiot

składający zapytanie

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul. Chodakowska 19/31

03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 www.swps.pl Projekt, w ramach

którego składane jest zapytanie

„Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”

Źródła finansowania przedmiotu zapytania

Przedmiot zapytania o cenę jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Przedmiot zapytania

Usługa przygotowania i dostarczenia materiałów warsztatowych dla uczestników/czek projektu.

Usługa polegać będzie na dostarczeniu materiałów warsztatowych zgodnie z zakresem i terminami wskazanymi w Załączniku nr 1: Zakres zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji całości lub części zamówienia w sytuacji odwołania szkoleń lub innych działań dotyczących przedmiotowego zamówienia (na rzecz których są przygotowywane materiały szkoleniowe) z powodu niedostatecznej liczby osób zgłaszających chęć uczestniczenia w ww. szkoleniach lub z powodu zmian w zakresie realizacji projektu, w wyniku których szkolenia, których dotyczą materiały nie byłyby realizowane.

Zamawiający zastrzega, że część materiałów określonych w Załączniku nr 1: Zakres zamówienia (długopisy, notesy oraz teczki na dokumenty) muszą zostać oznakowane zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegółowe informacje znajdują się w Załączniku nr 1: Zakres zamówienia.

Wymagania wobec wykonawcy

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności, której dotyczy przedmiot niniejszego zapytania o cenę.

Termin nadsyłania ofert 31.01.2019 r.

(2)

Dane kontaktowe w przypadku dodatkowych pytań

Szymon Wilkanowicz tel. 61 27 11 263

e-mail: biuro.projektow.europejskich@swps.edu.pl

Sposób złożenia oferty cenowej:

Ofertę należy przygotować na załączonym poniżej formularzu ofertowym i jej skan z podpisem osoby upoważnionej złożyć elektronicznie na adres e-mail: biuro.projektow.europejskich@swps.edu.pl

W przypadku braku możliwości złożenia oferty w wersji elektronicznej, ofertę pisemną należy dostarczyć do siedziby uczelni, tj. na adres:

Szymon Wilkanowicz

Biuro ds. projektów europejskich Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ul. gen. T. Kutrzeby 10

61-719 Poznań

do dnia określonego jako termin nadsyłania ofert.

Oferty składane w formie pisemnej winny być dostarczane do w/w siedziby uczelni

w godzinach pracy biura, tj. 08:00-16:00. W przypadku złożenia oferty drogą listowną liczy się data wpływu przesyłki do siedziby uczelni.

UWAGA: niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

(3)

Załącznik nr 1: Zakres zamówienia

Wsparcie którego dotyczy zamówienie

Przedmiot dostawy

Elementy zamówienia

Ilość Opis /parametry Termin dostawy Oznakowanie materiałów zgodnie z zasadami promocji i

oznakowania projektów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Materiały

warsztatowe na szkolenia

Zestaw

materiałów dla uczestnika/czki

Długopis 936 szt. - plastikowy lub z materiałów

ekologicznych, - kolor tuszu niebieski.

312 szt. marzec 2019

312 szt. październik/listopad 2019 312 szt. październik/ listopad 2020

TAK

Notes 936 szt. klejony A4 (przynajmniej 20 kartek, bez okładki)

312 szt. marzec 2019

312 szt. październik/listopad 2019 312 szt. październik/ listopad 2020

TAK

Teczka na dokumenty

936 szt. - format A4,

- sztywny karton 300 g,

- zadruk jednostronny kolorowy ( 4/0)

312 szt. marzec 2019

312 szt. październik/listopad 2019 312 szt. październik/ listopad 2020

TAK

Blok do

flipchartu

78 szt. - papier biały, gładki - 1 szt. bloku do

flipchartu zawiera 50 arkuszy papieru

26 szt. marzec 2019

26 szt. październik/listopad 2019 26 szt.październik/ listopad 2020

NIE DOTYCZY

(4)

Notes z kartkami samoprzylepny mi

78 szt. 1 szt. zawierająca 100 kartek o wymiarach 76x76 mm, Notesy powinny zostać dostarczone w conajmniej dwóch kolorach (połowa w notesów w jednym kolorze, połowa w drugim)

26 szt. marzec 2019

26 szt. październik/listopad 2019 26 szt. październik/ listopad 2020

NIE DOTYCZY

Mazaki

suchościeralne (komplet zawierający 4 kolory)

39 kpl. Kolory mazaków:

czerwony, zielony, czarny, niebieski

13 kpl. marzec 2019 13 kpl. październik/ listopad 2019 13 kpl. październik/ listopad 2020

NIE DOTYCZY

Taśma klejąca biurowa

39 szt. przezroczysta, ok. 20 mm szerokości (+/- 2 mm)

13 szt. marzec 2019 13 szt. październik/listopad 2019 13 szt. październik/ listopad 2020

NIE DOTYCZY

Ryza papieru 15 szt. papier biały A4, 80 g 5 szt. marzec 2019 5 szt. październik/listopad 2019 5 szt. październik/ listopad 2020

NIE DOTYCZY

Materiały warsztatowe na Ogólnopolską Prezentacja

Zestaw

materiałów dla uczestnika/czki

Długopis 630 szt. - plastikowy lub z materiałów

ekologicznych, - kolor tuszu niebieski.

210 szt. kwiecień/maj 2019 210 szt. kwiecień/maj 2020 210 szt. kwiecień/maj 2021

TAK

(5)

Projektów Młodzieżowych

Notes 630 szt. klejony A4 (przynajmniej 20 kartek, bez okładki)

210 szt. kwiecień/maj 2019 210 szt. kwiecień/maj 2020 210 szt. kwiecień/maj 2021

TAK

Teczka na dokumenty

630 szt. - format A4,

- sztywny karton 300g, - zadruk 4/0,

- CMYK

210 szt. kwiecień/maj 2019 210 szt. kwiecień/maj 2020 210 szt. kwiecień/maj 2021

TAK

Blok do

flipchartu

36 szt. - papier biały, gładki - 1 szt. bloku do

flipchartu zawiera 50 arkuszy papieru

13 szt. kwiecień/maj 2019 13 szt. kwiecień/maj 2020 13 szt. kwiecień/maj 2021

NIE DOTYCZY

notes z

kartkami samoprzylepny mi

36 szt. 1 szt. zawierająca 100 kartek o wymiarach 76x76 mm, przynajmniej 2 kolory

13 szt. kwiecień/maj 2019 13 szt. kwiecień/maj 2020 13 szt. kwiecień/maj 2021

NIE DOTYCZY

Mazaki

suchościeralne (komplet 4 kolory)

36 kpl. Kolory mazaków:

czerwony, zielony, czarny, niebieski

13 kpl. kwiecień/maj 2019 13 kpl. kwiecień/maj 2020 13 kpl. kwiecień/maj 2021

NIE DOTYCZY

Materiały warsztatowe na Letnią Szkołę Demokracji

Zestaw

materiałów dla uczestnika/czki

Długopis

60 szt.

- plastikowy lub z materiałów

ekologicznych, - kolor tuszu niebieski.

20 szt. maj/czerwiec 2019 20 szt. maj/czerwiec 2020 20 szt. maj/czerwiec 2021

TAK

(6)

Notes 60 szt. klejony A4 (przynajmniej 20 kartek, bez okładki)

20 szt. maj/czerwiec 2019 20 szt. maj/czerwiec 2020 20 szt. maj/czerwiec 2021

TAK

Teczka na dokumenty

60 szt. - format A4,

- sztywny karton 300g, - zadruk kolorowy

jednostronny (4/0)

20 szt. maj/czerwiec 2019 20 szt. maj/czerwiec 2020 20 szt. maj/czerwiec 2021

TAK

Blok do

flipchartu

21 szt. - papier biały, gładki - 1 szt. bloku do

flipchartu zawiera 50 arkuszy papieru

7 szt. maj/czerwiec 2019 7 szt. maj/czerwiec 2020 7 szt. maj/czerwiec 2021

NIE DOTYCZY

Notes z

kartkami samoprzylepny mi

21 szt. 1 szt. zawierająca 100 kartek o wymiarach 76x76 mm, przynajmniej 2 kolory

7 szt. maj/czerwiec 2019 7 szt. maj/czerwiec 2020 7 szt. maj/czerwiec 2021

NIE DOTYCZY

Mazaki

suchościeralne (komplet 4 kolory)

9 kpl. Kolory mazaków:

czerwony, zielony, czarny, niebieski

3 komplety maj/czerwiec 2019 3 komplety. maj/czerwiec 2020 3 komplety maj/czerwiec 2021

NIE DOTYCZY

Taśma klejąca biurowa

9 szt. przezroczysta, ca 20mm 3 szt. maj/czerwiec 2019 3 szt. maj/czerwiec 2020 3 szt. maj/czerwiec 2021

NIE DOTYCZY

(7)

Ryza papieru 3 szt. papier biały, 80g 1 szt. maj/czerwiec 2019 1 szt. maj/czerwiec 2020 1 szt. maj/czerwiec 2021

NIE DOTYCZY

Karty

moderacyjne samoprzylepne

6 kpl. na jeden komplet składa się 300 sztuk kart w różnych kolorach oraz kształtach, w tym:

- prostokąt

(95x205mm), 100 szt.,

- koło (95 mm), 50 szt.

- koło (195 mm), 50 szt.

- owal (110X190mm), 100 szt.

Każdy zestaw kart w danym kształcie powinien mieć różne kolory kart

2 kpl. maj/czerwiec 2019 2 kpl. maj/czerwiec 2020 2 kpl. maj/czerwiec 2021

NIE DOTYCZY

(8)

Formularz ofertowy zapytania o cenę OFERTA CENOWA W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

dla SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”

OFERENT

(nazwa i dane kontaktowe: adres, e- mail, numer telefonu)

Przedmiot oferty cenowej: Usługa przygotowania i dostarczenia materiałów warsztatowych dla uczestników/czek projektu.

Zakres wycenionej usługi jest zgodny z zapytaniem o cenę SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z dnia 24.01.2019 r.

Oferowana cena brutto za zamówienie

Wsparcie, którego dotyczy zamówienie Zestaw materiałów dla uczestnika/czki

Cena

jednostkowa

Ilość Łącznie za pozycję

(cena jednostkowa x ilość)

Łączna cena za wszystkie pozycje

Materiały warsztatowe na szkolenia Długopis 936 szt.

Notes 936 szt.

(9)

Teczka na dokumenty 936 szt.

Blok do flipchartu 78 szt.

Notes z kartkami samoprzylepnymi

78 szt.

mazaki suchościeralne (komplet zawierający 4 kolory)

39 kpl.

Taśma klejąca biurowa 39 szt.

Ryza papieru 15 szt.

Materiały warsztatowe na

Ogólnopolską Prezentacja Projektów Młodzieżowych

Długopis 630 szt.

Notes 630 szt.

Teczka na dokumenty 630 szt.

(10)

Blok do flipchartu 36 szt.

notes z kartkami samoprzylepnymi

36 szt.

Mazaki suchościeralne (komplet 4 kolory)

36 kpl.

Materiały warsztatowe na Letnią Szkołę

Demokracji

Długopis 60 szt.

Notes 60 szt.

Teczka na dokumenty 60 szt.

Blok do flipchartu 21 szt.

Notes z kartkami samoprzylepnymi

21 szt.

(11)

Mazaki suchościeralne (komplet 4 kolory)

9 kpl.

Taśma klejąca biurowa 9 szt.

Ryza papieru 3 szt.

Karty moderacyjne samoprzylepne

6 kpl.

Oświadczam, że:

a) Zapoznałem/am się z treścią zapytania o cenę SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z dnia 24.01.2019 r. Znane mi są warunki w nim ujęte oraz uzyskałem/am wszelkie niezbędne informacje umożliwiające podanie informacji cenowej.

b) Spełniam warunki wobec Wykonawcy podane w zapytaniu o cenę.

c) Oferowana przeze mnie cena obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem zapytania o cenę.

d) Będę rozliczał/-a się na podstawie umowy cywilnoprawnej poza działalnością gospodarczą*.

e) W przypadku osób fizycznych cena wskazana w ofercie obejmuje całkowity koszt zaangażowania Wykonawcy, tj. kwotę wynagrodzenia brutto wraz ze wszystkimi składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, do opłacenia których zobowiązany będzie Zamawiający w związku z zaangażowaniem Wykonawcy. Rodzaje i wysokość naliczanych składek są zależne od statusu prawnego Wykonawcy w momencie wykonywania zamówienia, w szczególności tego, czy podlega on obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż umowa na wykonanie zamówienia i osiąga z tych tytułów minimalne wynagrodzenie w danym roku.

f) Do oceny ofert Zamawiający przyjmie stawkę podatku VAT wynoszącą 23%. W przypadku, gdy podatnikiem VAT jest Zamawiający (jest obowiązany do naliczenia i odprowadzenia podatku), Zamawiający doliczy do oferowanej ceny podatek w wysokości 23%.

(12)

g) W przypadku Wykonawców będących podatnikami VAT zarejestrowanymi w Polsce, którzy zaoferują ceny obliczone z zastosowaniem innej stawki niż 23%, oferowane ceny zostaną przeliczone wg stawki 23%.

*

wykreślić, jeśli nie dotyczy

Wycena jest ważna 30 dni od terminu jej złożenia.

………., dnia ……….01.2019 r. ………

Podpis

Cytaty

Powiązane dokumenty

Gdy zmniejsza się ilość tkanek twardych zęba odpowiadających za efekt obręczy znaczenia na- biera wytrzymałość samego wkładu jak i trwa- łość jego połączenia z

Statut 20, zatytułowany De intestatis, regulował kwestię ruchomości pozostałych po członkach kapituły zmarłych bez testamentu: przedstawiciele wyznaczeni przez biskupa

„Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych” POWR.02.10.00-00-5002/17-00 2...

W razie, gdy pomimo zgodnego z niniejszą umową wykonywania praw autorskich w niej określonych, na skutek roszczeń osób trzecich, wydane zostało prawomocne orzeczenie zasądzające

Uczestniczka / uczestnik opisuje poziom rozwoju kompetencji porozumiewania się w językach obcych na I etapie

1)Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia sukcesywnie, przeciętnie raz na kwartał, jednak Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych terminów oraz

która wedle niego ma autorytet, lecz dzielący ich dystans wiekowy i intelektualny nie pozwalają Ewskiemu na wejście z nią w relację partnerską. Pierwszym pośred- nikiem

MW1 ma podstawową wiedzę na temat wizerunku jednostek samorządu terytorialnego K_W19 ma ogólną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych

testowanie rozwiązania, wydanie publikacji, stworzenie bazy lokalnych W ramach wymiany doświadczeń podczas rozmów z partnerem i na bazie ścisłej współpracy który

Program „Młodzi Głosują+” jest realizowany w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-T065/18 pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania

In the inal report of the accident of Air France 447, the investi- gators noted that: “Indeed the exercises are repetitive, well known to crews and do not enable skills in

W kolegium tym, w którym mieœci³ siê wówczas Zak³ad Geologii Uniwersytetu Jagielloñskiego, spotkaliœ- my siê – Ty jako m³odszy asystent, a ja jako student pierw- szego

W  pierwszej części publikacji znajdują się wystąpienia przedstawicieli Ochotniczych Hufców Pracy oraz prezentacje dobrych praktyk i  programów, które wpisują się

• prowadzi wspomaganie szkoły w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych, wykorzystuje wiedzę na temat metod i technik nauczania / uczenia się;?. •

Włączenie się nauczycieli, za pośrednictwem Bielsko-Bialskiego Ośrod- ka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej, w realizację projektu ba- dawczego w ramach

o rodzice i nauczyciele zdobywają wiedzę na temat potrzeb dzieci i młodzieży oraz specjalnych sposobów nauczania, które zostały dopasowane specjalnie pod

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakupienie i montaż nowego dźwigu osobowego szpitalnego dla niepełnosprawnych wraz z jego uruchomieniem

pedagogicznymi, a następnie na małych kartkach samoprzylepnych zapisać cele szkoleń rad pedagogicznych [jedna kartka jeden cel]. Następnie przedstawiciele zespołów referują

SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. /pieczęć i podpis dyrektora szkoły/.. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej

Wdrożenie Modelu Wartościowych Szkół w formie procesowego wspomagania ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych w 3 kolejnych szkołach podstawowych do 31 maja 2022

a) Wykonawca na dostarczone urządzenia udziela gwarancji na okres określony w ofercie. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag. b)

Zamawiający zastrzega, że część materiałów określonych w Załączniku nr 1: Zakres zamówienia (długopisy, notesy oraz teczki na dokumenty) muszą zostać oznakowane zgodnie

Analizując związki między odrzuceniem i agresją w dzieciństwie a zabu- rzeniami zachowania w wieku późniejszym, nie do końca zyskuje się pewność, która ze zmiennych: