• Nie Znaleziono Wyników

Lp. Grupa zawodów Administracja i prace biurowe

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lp. Grupa zawodów Administracja i prace biurowe"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Lp. Grupa zawodów Nazwa zawodu

technik administracji technik prac biurowych

2 Archiwistyka technik archiwista

3 BHP technik bezpieczeństwa i higieny pracy

4 Blacharstwo blacharz

blacharz samochodowy lakiernik

stroiciel fortepianów i pianin

technik budowy fortepianów i pianin monter budownictwa wodnego technik budownictwa wodnego

technik inżynierii środowiska i melioracji 8 Chłodnictwo i klimatyzacja technik chłodnictwa i klimatyzacji

9 Ciesielstwo cieśla

cukiernik piekarz

11 Dekarstwo dekarz

elektromechanik pojazdów samochodowych mechanik motocyklowy

mechanik pojazdów samochodowych technik pojazdów samochodowych mechanik maszyn i urządzeń drogowych technik drogownictwa

technik ekonomista technik rachunkowości

technik usług pocztowych i finansowych 15 Elektrokardiologia technik elektroradiolog

monter-elektronik technik elektronik

technik elektroniki i informatyki medycznej elektromechanik

elektryk

technik elektryk

18 Energetyka technik energetyk

19 Energetyka odnawialna technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej fotograf

fototechnik

technik cyfrowych procesów graficznych fryzjer

technik usług fryzjerskich garbarz skór

technik garbarz 1

5 6

7

10

12

13

14

16

17

20

21 22

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych do prac związanych z przeglądem dokumentacji programowej kształcenia w zawodach w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych”

Elektronika

Diagnostyka i mechanika pojazdowa

Drogownictwo

Ekonomia i rachunkowość

Elektryka

Fotografia

Fryzjerstwo Garbarstwo

Budowa i strojenie fortepianów i pianin

Administracja i prace biurowe

Blacharstwo i lakiernictwo samochodowe

Budownictwo wodne i melioracja

Cukiernictwo i piekarnictwo

Projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych”

(2)

kelner kucharz

technik żywienia i usług gastronomicznych

24 Gazownictwo technik gazownictwa

25 Geodezja technik geodeta

technik ochrony środowiska technik geolog

górnik odkrywkowej eksploatacji złóż technik górnictwa odkrywkowego górnik eksploatacji otworowej technik górnictwa otworowego górnik eksploatacji podziemnej technik górnictwa podziemnego sprzedawca

technik handlowiec technik księgarstwa jeździec

technik hodowca koni

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej technik hotelarstwa

operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej operator maszyn i urządzeń metalurgicznych technik hutnik

technik informatyk technik teleinformatyk technik tyfloinformatyk

monter nawierzchni kolejowej technik dróg i mostów kolejowych blacharz izolacji przemysłowych monter izolacji przemysłowych

37 Jubilerstwo złotnik-jubiler

kamieniarz

technik renowacji elementów architektury

39 Kominiarstwo kominiarz

40 Kosmetyka technik usług kosmetycznych

41 Kowalstwo kowal

operator maszyn leśnych technik leśnik

43 Logistyka technik logistyk

technik awionik

technik mechanik lotniczy

mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

mechanik precyzyjny

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki monter mechatronik

42

44

45

46 47 23

26 27 28 29

30

31 32

33

Mechanika lotnicza i awionika Mechanika precyzyjna i automatyka przemysłowa Mechanzacja rolnictwa Mechatronika

Kamieniarstwo

Leśnictwo

Górnictwo podziemne Geologia i ochrona środowiska Górnictwo odkrywkowe Górnictwo otworowe

Handel

Hodowla koni Hotelarstwo

Hutnictwo i metalurgia

Informatyka

Infrastruktura kolejowa Izolacje przemysłowe 34

35 36

38

Gastronomia

(3)

technik eksploatacji portów i terminali technik lotniskowych służb operacyjnych

technik automatyk sterowania ruchem kolejowym technik elektroenergetyk transportu szynowego obuwnik

technik obuwnik

51 Ochrona osób i mienia technik ochrony fizycznej osób i mienia modelarz odlewniczy

operator maszyn i urządzeń odlewniczych technik odlewnik

florysta ogrodnik

technik architektury krajobrazu technik ogrodnik

monter kadłubów okrętowych technik budownictwa okrętowego technik mechanik okrętowy

55 Opieka medyczna opiekun medyczny

optyk-mechanik technik optyk

57 Ortoptyka ortoptystka

58 Papiernictwo technik papiernictwa

drukarz introligator

technik procesów drukowania technik procesów introligatorskich asystent osoby niepełnosprawnej opiekun osoby starszej

opiekun w domu pomocy społecznej opiekunka środowiskowa

61 Pomoc stomatologiczna higienistka stomatologiczna

62 Pożarnictwo technik pożarnictwa

betoniarz-zbrojarz

monter izolacji budowlanych monter konstrukcji budowlanych murarz-tynkarz

technik budownictwa

64 Prace wykończeniowe monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

65 Produkcja filmowa i telewizyjna asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 66 Protetyka słuchu protetyk słuchu

operator urządzeń przemysłu ceramicznego technik technologii ceramicznej

operator urządzeń przemysłu chemicznego technik analityk

technik technologii chemicznej 53

54

56

59

60

63

67

68 48 49 50

52

Pomoc społeczna

Przemysł ceramiczny

Przemysł chemiczny Prace budowlane Obuwnictwo

Obsługa portów i terminali Obsługa transportu kolejowego

Odlewnictwo

Ogrodnictwo i architektura krajobrazu

Okrętownictwo

Optyka

Poligrafia

Projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych”

(4)

krawiec

technik przemysłu mody kaletnik

kuśnierz

technik technologii wyrobów skórzanych

operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego przetwórca ryb

technik przetwórstwa mleczarskiego technik technologii żywności

wędliniarz

operator urządzeń przemysłu szklarskiego technik technologii szkła

73 Przeróbka kopalin stałych technik przeróbki kopalin stałych 74 Przetwórstwo tworzyw

sztucznych

operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

pszczelarz

technik pszczelarz

technik realizacji nagrań i nagłośnień technik realizacji dźwięku

77 Reklama technik organizacji reklamy

rolnik

technik agrobiznesu technik rolnik rybak śródlądowy

technik rybactwa śródlądowego

80 Spedycja technik spedytor

81 Sterylizacja medyczna technik sterylizacji medycznej stolarz

technik technologii drewna

mechanik-monter maszyn i urządzeń monter systemów rurociągowych operator obrabiarek skrawających ślusarz

technik mechanik

84 Tapicerstwo tapicer

85 Technika dentystyczna technik dentystyczny 86 Technika masażu technik masażysta 87 Technika ortopedyczna technik ortopeda

monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych technik telekomunikacji

89 Terapia zajęciowa terapeuta zajęciowy kierowca mechanik

technik transportu drogowego technik transportu kolejowego 91 Transport bliski technik urządzeń dźwigowych

technik obsługi turystycznej 88

90

92 70

71

72

75 76

78

79

82

83 69

Rolnictwo

Rybactwo śródlądowe

Stolarstwo

Ślusarstwo i mechanika

Telekomunikacja

Transport

Turystyka

Przemysł odzieżowy

Przemysł skórzany

Przemysł spożywczy

Przemysł szklarski

Pszczelarstwo

Realizacja dźwięku i nagrań

(5)

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych technik urządzeń sanitarnych

94 Weterynaria technik weterynarii

technik wiertnik wiertacz

96 Wikliniarstwo koszykarz-plecionkarz

operator maszyn w przemyśle włókienniczym rękodzielnik wyrobów włókienniczych

technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych technik włókiennik

98 Zduństwo zdun

99 Zegarmistrzowstwo zegarmistrz

technik nawigator morski technik rybołówstwa morskiego technik żeglugi śródlądowej 93

95

97

100

Włókiennictwo

Żegluga śródlądowa i morska Urządzenia sanitarne

Wiertnictwo

Projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych”

Cytaty

Powiązane dokumenty

Fizyka Odkryć fizykę 3 – zakres podstawowy Marcin Braun, Weronika Śliwa Nowa Era Chemia Chemia 3.

33) dobierać przyrządy i narzędzia pomiarowe do wykonywania pomiarów obrabianych na frezarce obwiedniowej kół zębatych, 34) wykonać pomiar obrabianych na frezarce

Trawiński Diagnostyka układów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych.. Trawiński Pracownia diagnostyki

Kłaczkow „Poznać przeszłość Wiek XX” zakres podstawowy Nowa Era.. Fiałkowska,

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy. Mrzigod

Branżowa szkoła I stopnia – typ ponad- podstawowej szkoły trzyletniej kształcącej w zawodzie, której ukończenie daje wy- kształcenie zasadnicze branżowe i umożliwia

MOT. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i

W przedmiocie PRAKTYKA ZAWODOWA stosowane metody powinny zapewnić osiąganie celów zaplanowanych w procesie edukacji oraz przygotowanie uczniów do pracy w zawodzie technik