POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU

60  Download (0)

Full text

(1)

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015

w województwie śląskim

sesja letnia

Jaworzno, 2015

(2)

Strona 2 z 60

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE________________________________________________________________________ 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE _______________________ 6 2.1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO PO TECHNIKUM, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCYM I SZKOLE POLICEALNEJ ____________________________________________________________________________________ 7 2.2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO PO ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ ______________ 16

3. WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO ____________________________________________________________ 17 3.1. PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO ___________ 17

3.1.1. PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO

PO TECHNIKUM, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCYM I SZKOLE POLICEALNEJ _________________________ 17 3.1.2. PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO

PO ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ _____________________________________________________ 33 3.2. ROZKŁADY WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO PO TECHNIKUM, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCYM I SZKOLE POLICEALNEJ W NAJLICZNIEJ REPREZENTOWANYCH ZAWODACH __________________________ 34 4. SŁOWNIK TERMINÓW ________________________________________________________________________ 60

(3)

Strona 3 z 60

1. INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami) absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły policealnej, technikum i technikum uzupełniającego przystąpili do etapu pisemnego egzaminu zawodowego 15 czerwca 2015 r.

Absolwenci technikum, technikum uzupełniającego oraz szkoły policealnej przystąpili do etapu praktycznego w okresie od 16 do 19 czerwca 2015 r., natomiast absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej – od 30 czerwca do 17 lipca 2015 r.

Schemat 1. Liczba absolwentów przystępujących do egzaminu zawodowego

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

TECHNIKA SZKOŁY POLICEALNE Ogólna liczba zdających egzamin:

14 841

Liczba zdających egzamin po raz pierwszy:

13 136

ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Ogólna liczba zdających egzamin:

230

Liczba zdających egzamin po raz pierwszy:

13

(4)

Strona 4 z 60 Schemat 2. Liczba szkół/ośrodków egzaminacyjnych – ogółem

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

ETAP PISEMNY

ETAP PRAKTYCZNY

technika i szkoły policealne

317 szkół

zasadnicze szkoły zawodowe

90 szkół

technika i szkoły policealne

350 ośrodków egzaminacyjnych

zasadnicze szkoły zawodowe

11 ośrodków egzaminacyjnych

(5)

Strona 5 z 60

Schemat 3. Liczba szkół/ośrodków egzaminacyjnych, w których przystąpili do egzaminu zawodowego zdający ten egzamin po raz pierwszy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

ETAP PISEMNY

ETAP PRAKTYCZNY

technika i szkoły policealne

262 szkoły

zasadnicze szkoły zawodowe

10 szkół

technika i szkoły policealne

263 ośrodki egzaminacyjne

zasadnicze szkoły zawodowe

3 ośrodki egzaminacyjne

(6)

Strona 6 z 60

2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

W opracowaniu przedstawiono wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskane przez osoby przystępujące do niego po raz pierwszy w sesji letniej 2015 roku.

Schemat 4. Zdawalność egzaminu zawodowego

ETAP PISEMNY

TECHNIKA SZKOŁY POLICEALNE

zdało: 85,08% absolwentów przystąpiło: 13 108 osób

ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

zdało: 46,15% absolwentów przystąpiło: 13 osób

ETAP PRAKTYCZNY

TECHNIKA SZKOŁY POLICEALNE

zdało: 76,18% absolwentów przystąpiło: 12 911 osób

ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

zdało: 100% absolwentów przystąpiło: 10 osób

DYPLOM

TECHNIKA SZKOŁY POLICEALNE

uzyskało: 69,64% absolwentów przystąpiło do obu etapów:

12 883 osoby

ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

uzyskało: 60,00% absolwentów przystąpiło do obu etapów:

10 osób

(7)

Strona 7 z 60

2.1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO PO TECHNIKUM, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCYM I SZKOLE POLICEALNEJ

Tabela 1. Zdawalność egzaminu zawodowego po technikum, technikum uzupełniającym i szkole policealnej

Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Przystąpiło

do obu etapów (w liczbach)

Uzyskało dyplom

nazwa symbol przystąpiło zdało przystąpiło zdało

liczba liczba procent liczba liczba procent liczba procent

1. Technik analityk 311[02] 145 125 86,21 145 135 93,10 145 118 81,38

2. Technik budownictwa 311[04] 774 686 88,63 761 632 83,05 761 603 79,24

3. Technik elektronik 311[07] 398 241 60,55 383 229 59,79 383 184 48,04

4. Technik elektryk 311[08] 515 393 76,31 499 225 45,09 496 214 43,15

5. Technik geodeta 311[10] 251 202 80,48 248 222 89,52 246 185 75,20

6. Technik górnictwa podziemnego 311[15] 870 675 77,59 855 737 86,20 852 623 73,12

7. Technik mechanik 311[20] 575 460 80,00 573 464 80,98 570 403 70,70

8. Technik mechanizacji rolnictwa 311[22] 15 14 93,33 15 13 86,67 15 13 86,67

9. Technik ochrony środowiska 311[24] 122 90 73,77 120 96 80,00 120 81 67,50

10. Technik poligraf 311[28] 27 23 85,19 26 18 69,23 26 17 65,38

11. Technik technologii chemicznej 311[31] 11 2 18,18 11 4 36,36 11 0 0

12. Technik technologii odzieży 311[34] 68 65 95,59 64 51 79,69 64 50 78,13

13. Technik telekomunikacji 311[37] 18 9 50,00 18 6 33,33 18 5 27,78

14. Technik transportu kolejowego 311[38] 11 8 72,73 11 5 45,45 11 5 45,45

15. Technik drogownictwa 311[45] 15 15 100,00 15 11 73,33 15 11 73,33

16. Technik mechatronik 311[50] 457 347 75,93 439 256 58,31 439 235 53,53

17. Technik cyfrowych procesów graficznych 311[51] 137 133 97,08 136 77 56,62 135 76 56,30

18. Technik pojazdów samochodowych 311[52] 681 319 46,84 673 513 76,23 669 268 40,06

19. Technik energetyk 311[54] 18 8 44,44 17 6 35,29 17 5 29,41

20. Technik urządzeń i systemów energetyki

odnawialnej 311[56] 29 23 79,31 29 14 48,28 29 13 44,83

21. Technik informatyk 312[01] 1777 1531 86,16 1748 1441 82,44 1745 1311 75,13

22. Technik teleinformatyk 312[02] 156 112 71,79 150 79 52,67 150 64 42,67

(8)

Strona 8 z 60 Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Przystąpiło

do obu etapów (w liczbach)

Uzyskało dyplom

nazwa symbol przystąpiło zdało przystąpiło zdało

liczba liczba procent liczba liczba procent liczba procent

23. Fototechnik 313[01] 156 133 85,26 155 127 81,94 155 117 75,48

24. Asystent operatora dźwięku 313[06] 11 6 54,55 11 10 90,91 11 5 45,45

25. Technik mechanik lotniczy 314[05] 41 34 82,93 39 25 64,10 39 23 58,97

26. Technik awionik 314[06] 38 18 47,37 36 10 27,78 36 8 22,22

27. Technik hodowca koni 321[01] 22 19 86,36 21 18 85,71 21 16 76,19

28. Technik leśnik 321[02] 38 32 84,21 38 14 36,84 38 14 36,84

29. Technik ogrodnik 321[03] 12 11 91,67 11 8 72,73 11 8 72,73

30. Technik rolnik 321[05] 38 38 100 38 19 50,00 38 19 50,00

31. Technik architektury krajobrazu 321[07] 315 291 92,38 311 132 42,44 311 130 41,80

32. Technik technologii żywności 321[09] 67 52 77,61 66 48 72,73 66 44 66,67

33. Technik żywienia i gospodarstwa

domowego 321[10] 407 364 89,43 404 336 83,17 404 317 78,47

34. Higienistka stomatologiczna 322[03] 1 1 100 1 1 100 1 1 100

35. Technik masażysta 322[12] 7 7 100 7 5 71,43 7 5 71,43

36. Technik weterynarii 322[14] 33 33 100 33 29 87,88 33 29 87,88

37. Technik optyk 322[16] 1 1 100 1 1 100 1 1 100

38. Technik agrobiznesu 341[01] 32 29 90,63 31 28 90,32 31 27 87,10

39. Technik ekonomista 341[02] 980 957 97,65 961 796 82,83 961 792 82,41

40. Technik handlowiec 341[03] 299 282 94,31 294 241 81,97 294 239 81,29

41. Technik hotelarstwa 341[04] 767 746 97,26 759 613 80,76 758 611 80,61

42. Technik obsługi turystycznej 341[05] 357 344 96,36 357 197 55,18 357 197 55,18

43. Technik organizacji usług

gastronomicznych 341[07] 439 423 96,36 440 395 89,77 439 385 87,70

44. Technik organizacji reklamy 342[01] 340 291 85,59 339 290 85,55 339 263 77,58

45. Technik spedytor 342[02] 113 108 95,58 112 71 63,39 112 70 62,50

46. Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 53 50 94,34 52 25 48,08 52 25 48,08

47. Technik logistyk 342[04] 613 585 95,43 604 490 81,13 603 485 80,43

48. Technik prac biurowych 419[01] 8 8 100 8 1 12,50 8 1 12,50

(9)

Strona 9 z 60 Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Przystąpiło

do obu etapów (w liczbach)

Uzyskało dyplom

nazwa symbol przystąpiło zdało przystąpiło zdało

liczba liczba procent liczba liczba procent liczba procent

49. Kelner 512[01] 93 92 98,92 92 73 79,35 92 73 79,35

50. Kucharz 512[02] 406 388 95,57 401 319 79,55 400 314 78,50

51. Technik usług fryzjerskich 514[02] 344 321 93,31 345 280 81,16 341 269 78,89

52. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] 7 7 100 8 0 0 7 0 0

Razem 13 108 11 152 85,08 12 911 9836 76,18 12 883 8972 69,64

Uwaga! Analizując wyniki należy zwrócić uwagę na liczebność zdających.

(10)

Strona 10 z 60

Tabela 2. Zdawalność egzaminu zawodowego w poszczególnych typach szkół (T – technikum, TU – technikum uzupełniające, SP – szkoła policealna) wyrażona w liczbach

Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny

Uzyskało dyplom

nazwa symbol przystąpiło zdało przystąpiło zdało

SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU

1. Technik analityk 311[02] – 145 – – 125 – – 145 – – 135 – – 118 –

2. Technik budownictwa 311[04] – 760 14 – 679 7 – 748 13 – 625 7 – 596 7

3. Technik elektronik 311[07] – 392 6 – 236 5 – 377 6 – 227 2 – 182 2

4. Technik elektryk 311[08] – 475 40 – 358 35 – 460 39 – 209 16 – 198 16

5. Technik geodeta 311[10] – 251 – – 202 – – 248 – – 222 – – 185 –

6. Technik górnictwa

podziemnego 311[15] – 659 211 – 516 159 – 651 204 – 572 165 – 487 136

7. Technik mechanik 311[20] – 424 151 – 341 119 – 421 152 – 355 109 – 306 97

8. Technik mechanizacji

rolnictwa 311[22] – 15 – – 14 – – 15 – – 13 – – 13 –

9. Technik ochrony środowiska 311[24] – 122 – – 90 – – 120 – – 96 – – 81 –

10. Technik poligraf 311[28] – 27 – – 23 – – 26 – – 18 – – 17 –

11. Technik technologii

chemicznej 311[31] – 11 – – 2 – – 11 – – 4 – – – –

12. Technik technologii odzieży 311[34] – 68 – – 65 – – 64 – – 51 – – 50 –

13. Technik telekomunikacji 311[37] – 18 – – 9 – – 18 – – 6 – – 5 –

14. Technik transportu

kolejowego 311[38] – 11 – – 8 – – 11 – – 5 – – 5 –

15. Technik drogownictwa 311[45] – 15 – – 15 – – 15 – – 11 – – 11 –

16. Technik mechatronik 311[50] – 457 – – 347 – – 439 – – 256 – – 235 –

17. Technik cyfrowych

procesów graficznych 311[51] – 137 – – 133 – – 136 – – 77 – – 76 –

18. Technik pojazdów

samochodowych 311[52] – 590 91 – 279 40 – 582 91 – 454 59 – 237 31

(11)

Strona 11 z 60 Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny

Uzyskało dyplom

nazwa symbol przystąpiło zdało przystąpiło zdało

SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU

19. Technik energetyk 311[54] – 18 – – 8 – – 17 – – 6 – – 5 –

20.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311[56] – 29 – – 23 – – 29 – – 14 – – 13 –

21. Technik informatyk 312[01] – 1777 – – 1531 – – 1748 – – 1441 – – 1311 –

22. Technik teleinformatyk 312[02] – 156 – – 112 – – 150 – – 79 – – 64 –

23. Fototechnik 313[01] – 156 – – 133 – – 155 – – 127 – – 117 –

24. Asystent operatora dźwięku 313[06] – 11 – – 6 – – 11 – – 10 – – 5 –

25. Technik mechanik lotniczy 314[05] – 41 – – 34 – – 39 – – 25 – – 23 –

26. Technik awionik 314[06] – 38 – – 18 – – 36 – – 10 – – 8 –

27. Technik hodowca koni 321[01] – 22 – – 19 – – 21 – – 18 – – 16 –

28. Technik leśnik 321[02] – 38 – – 32 – – 38 – – 14 – – 14 –

29. Technik ogrodnik 321[03] – 12 – – 11 – – 11 – – 8 – – 8 –

30. Technik rolnik 321[05] – 38 – – 38 – – 38 – – 19 – – 19 –

31. Technik architektury

krajobrazu 321[07] – 315 – – 291 – – 311 – – 132 – – 130 –

32. Technik

technologii żywności 321[09] – 40 27 – 33 19 – 39 27 – 32 16 – 29 15

33. Technik żywienia i

gospodarstwa domowego 321[10] – 344 63 – 309 55 – 343 61 – 298 38 – 281 36

34. Higienistka stomatologiczna 322[03] 1 – – 1 – – 1 – – 1 – – 1 – –

35. Technik masażysta 322[12] – 7 – – 7 – – 7 – – 5 – – 5 –

36. Technik weterynarii 322[14] – 33 – – 33 – – 33 – – 29 – – 29 –

37. Technik optyk 322[16] – 1 – – 1 – – 1 – – 1 – – 1 –

(12)

Strona 12 z 60 Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny

Uzyskało dyplom

nazwa symbol przystąpiło zdało przystąpiło zdało

SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU

38. Technik agrobiznesu 341[01] – 32 – – 29 – – 31 – – 28 – – 27 –

39. Technik ekonomista 341[02] – 980 – – 957 – – 961 – – 796 – – 792 –

40. Technik handlowiec 341[03] – 260 39 – 248 34 – 255 39 – 224 17 – 222 17

41. Technik hotelarstwa 341[04] – 767 – – 746 – – 759 – – 613 – – 611 –

42. Technik obsługi turystycznej 341[05] – 357 – – 344 – – 357 – – 197 – – 197 –

43. Technik organizacji usług

gastronomicznych 341[07] – 439 – – 423 – – 440 – – 395 – – 385 –

44. Technik organizacji reklamy 342[01] – 340 – – 291 – – 339 – – 290 – – 263 –

45. Technik spedytor 342[02] – 113 – – 108 – – 112 – – 71 – – 70 –

46. Technik eksploatacji portów

i terminali 342[03] – 53 – – 50 – – 52 – – 25 – – 25 –

47. Technik logistyk 342[04] – 613 – – 585 – – 604 – – 490 – – 485 –

48. Technik prac biurowych 419[01] – 8 – – 8 – – 8 – – 1 – – 1 –

49. Kelner 512[01] – 93 – – 92 – – 92 – – 73 – – 73 –

50. Kucharz 512[02] – 386 20 – 368 20 0 381 20 – 306 13 – 301 13

51. Technik usług fryzjerskich 514[02] – 297 47 – 280 41 0 295 50 – 251 29 – 241 28

52. Technik ochrony fizycznej

osób i mienia 515[01] 7 – – 7 – – 8 – – – – – 0 – –

Razem 8 12391 709 8 10610 534 9 12200 702 1 9364 471 1 8573 398

Uwaga! Analizując wyniki należy zwrócić uwagę na liczebność zdających.

(13)

Strona 13 z 60

Tabela 3. Zdawalność egzaminu zawodowego w poszczególnych typach szkół (T – technikum, TU – technikum uzupełniające, SP – szkoła policealna) wyrażona w procentach

Lp.

Zawód Zdało w etapie

Uzyskało dyplom

nazwa symbol

pisemnym praktycznym

SP T TU SP T TU SP T TU

1. Technik analityk 311[02] – 86,21 – – 93,10 – – 81,38 –

2. Technik budownictwa 311[04] – 89,34 50,00 – 83,56 53,85 – 79,68 53,85

3. Technik elektronik 311[07] – 60,20 83,33 – 60,21 33,33 – 48,28 33,33

4. Technik elektryk 311[08] – 75,37 87,50 – 45,43 41,03 – 43,33 41,03

5. Technik geodeta 311[10] – 80,48 – – 89,52 – – 75,20 –

6. Technik górnictwa podziemnego 311[15] – 78,30 75,36 – 87,86 80,88 – 74,92 67,33

7. Technik mechanik 311[20] – 80,42 78,81 – 84,32 71,71 – 73,03 64,24

8. Technik mechanizacji rolnictwa 311[22] – 93,33 – – 86,67 – – 86,67 –

9. Technik ochrony środowiska 311[24] – 73,77 – – 80,00 – – 67,50 –

10. Technik poligraf 311[28] – 85,19 – – 69,23 – – 65,38 –

11. Technik technologii chemicznej 311[31] – 18,18 – – 36,36 – – 0,00 –

12. Technik technologii odzieży 311[34] – 95,59 – – 79,69 – – 78,13 –

13. Technik telekomunikacji 311[37] – 50,00 – – 33,33 – – 27,78 –

14. Technik transportu kolejowego 311[38] – 72,73 – – 45,45 – – 45,45 –

15. Technik drogownictwa 311[45] – 100 – – 73,33 – – 73,33 –

16. Technik mechatronik 311[50] – 75,93 – – 58,31 – – 53,53 –

17. Technik cyfrowych procesów

graficznych 311[51] – 97,08 – – 56,62 – – 56,30 –

(14)

Strona 14 z 60 Lp.

Zawód Zdało w etapie

Uzyskało dyplom

nazwa symbol

pisemnym praktycznym

SP T TU SP T TU SP T TU

18. Technik pojazdów samochodowych 311[52] – 47,29 – – 78,01 64,84 – 41,00 34,07

19. Technik energetyk 311[54] – 44,44 – – 35,29 – – 29,41 –

20. Technik urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej 311[56] – 79,31 – – 48,28 – – 44,83 –

21. Technik informatyk 312[01] – 86,16 – – 82,44 – – 75,13 –

22. Technik teleinformatyk 312[02] – 71,79 – – 52,67 – – 42,67 –

23. Fototechnik 313[01] – 85,26 – – 81,94 – – 75,48 –

24. Asystent operatora dźwięku 313[06] – 54,55 – – 90,91 – – 45,45 –

25. Technik mechanik lotniczy 314[05] – 82,93 – – 64,10 – – 58,97 –

26. Technik awionik 314[06] – 47,37 – – 27,78 – – 22,22 –

27. Technik hodowca koni 321[01] – 86,36 – – 85,71 – – 76,19 –

28. Technik leśnik 321[02] – 84,21 – – 36,84 – – 36,84 –

29. Technik ogrodnik 321[03] – 91,67 – – 72,73 – – 72,73 –

30. Technik rolnik 321[05] – 100 – – 50,00 – – 50,00 –

31. Technik architektury krajobrazu 321[07] – 92,38 - – 42,44 – – 41,80 -

32. Technik technologii żywności 321[09] – 82,50 70,37 – 82,05 59,26 – 74,36 55,56

33. Technik żywienia i gospodarstwa

domowego 321[10] – 89,83 87,30 – 86,88 62,30 – 81,92 59,02

34. Higienistka stomatologiczna 322[03] 100 – – 100 – – 100 – –

35. Technik masażysta 322[12] – 100 – – 71,43 – – 71,43 –

36. Technik weterynarii 322[14] – 100 – – 87,88 – – 87,88 –

(15)

Strona 15 z 60 Lp.

Zawód Zdało w etapie

Uzyskało dyplom

nazwa symbol

pisemnym praktycznym

SP T TU SP T TU SP T TU

37. Technik optyk 322[16] – 100 – – 100 – – 100 –

38. Technik agrobiznesu 341[01] – 90,63 – – 90,32 – – 87,10 –

39. Technik ekonomista 341[02] – 97,65 – – 82,83 – – 82,41 –

40. Technik handlowiec 341[03] – 95,38 87,18 – 87,84 43,59 – 87,06 43,59

41. Technik hotelarstwa 341[04] – 97,26 – – 80,76 – – 80,61 –

42. Technik obsługi turystycznej 341[05] – 96,36 – – 55,18 – – 55,18 –

43. Technik organizacji usług

gastronomicznych 341[07] – 96,36 – – 89,77 – – 87,70 –

44. Technik organizacji reklamy 342[01] – 85,59 – – 85,55 – – 77,58 –

45. Technik spedytor 342[02] – 95,58 – – 63,39 – – 62,50 –

46. Technik eksploatacji portów i

terminali 342[03] – 94,34 – – 48,08 – – 48,08 –

47. Technik logistyk 342[04] – 95,43 – – 81,13 – – 80,43 –

48. Technik prac biurowych 419[01] – 100 – – 12,50 – – 12,50 –

49. Kelner 512[01] – 98,92 – – 79,35 – – 79,35 –

50. Kucharz 512[02] – 95,34 100 – 80,31 65,00 – 79,21 65,00

51. Technik usług fryzjerskich 514[02] – 94,28 87,23 – 85,08 58,00 – 81,97 59,57

52. Technik ochrony fizycznej osób

i mienia 515[01] 100 – – 0 – – 0 – –

Uwaga! Analizując wyniki należy zwrócić uwagę na liczebność zdających.

(16)

Strona 16 z 60

2.2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO PO ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ Tabela 4. Zdawalność egzaminu zawodowego po zasadniczej szkole zawodowej

Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Przystąpiło

do obu etapów (w liczbach)

Uzyskało dyplom

nazwa symbol

przystąpiło zdało przystąpiło zdało

liczba liczba procent liczba liczba procent liczba liczba procent

1. Kucharz małej gastronomii 512[05] 2 0 0 – – – – – –

2. Fryzjer 514[01] 2 2 100 2 2 100 2 2 100

3. Mechanik pojazdów

samochodowych 723[04] 1 0 0 – – – – – –

4. Elektromechanik pojazdów

samochodowych 724[02] 1 1 100 1 1 100 1 1 100

5. Cukiernik 741[01] 7 3 42,86 7 7 100 7 3 42,86

Razem 13 6 46,15 10 10 100 10 6 60,00

(17)

Strona 17 z 60

3. WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO

3.1. PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO

3.1.1. PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO PO TECHNIKUM, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCYM I SZKOLE POLICEALNEJ

Tabela 5. Podstawowe parametry statystyczne wyników egzaminu po technikum, technikum uzupełniającym oraz szkole policealnej wyrażone w procentach

Lp.

Zawód Etap pisemny

– część pierwsza

Etap pisemny

– część druga Etap praktyczny

nazwa symbol

modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum

1. Technik analityk 311[02] 72 64 92 36 75 70 100 40 89 89 100 52

2. Technik budownictwa 311[04] 64 64 100 22 65 70 100 0 92 88 100 3

3. Technik elektronik 311[07] 50 52 100 16 75 70 100 20 75 76 100 0

4. Technik elektryk 311[08] 56 58 100 20 65 65 100 10 75 68 100 8

5. Technik geodeta 311[10] 54 60 96 22 70 70 95 10 96 90 100 0

6. Technik górnictwa podziemnego 311[15] 54 60 100 24 65 70 100 0 75 84 100 0

7. Technik mechanik 311[20] 58 62 100 20 70 65 100 10 75 83 99 0

(18)

Strona 18 z 60 Lp.

Zawód Etap pisemny

– część pierwsza

Etap pisemny

– część druga Etap praktyczny

nazwa symbol

modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum

8. Technik mechanizacji rolnictwa 311[22] 78 76 88 36 65 65 85 20 77 80 87 52

9. Technik ochrony środowiska 311[24] 68 60 92 30 60 60 90 25 92 86,5 100 6

10. Technik poligraf 311[28] 58 58 76 32 70 60 85 35 76 77,5 100 28

11. Technik technologii chemicznej 311[31] 36 44 54 30 65 65 85 25 75 64 82 21

12. Technik technologii odzieży 311[34] 100 70 100 40 100 70 100 30 88 84,5 95 28

13. Technik telekomunikacji 311[37] 44 49 66 40 65 62,5 75 35 75 61,5 88 21

14. Technik transportu kolejowego 311[38] 90 66 94 42 55 65 90 55 43 53 94 35

15. Technik drogownictwa 311[45] 54 72 90 52 70 70 85 35 75 77 92 43

16. Technik mechatronik 311[50] 60 58 100 26 70 70 100 35 75 75 100 0

17. Technik cyfrowych procesów

graficznych 311[51] 56 72 100 42 70 65 95 35 75 75 94 3

18. Technik pojazdów samochodowych 311[52] 52 48 82 20 65 65 100 20 75 80 99 12

19. Technik energetyk 311[54] 46 48 62 34 80 75 90 50 48 58 88 17

20. Technik urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej 311[56] 56 56 68 44 65 70 80 35 75 66 94 39

21. Technik informatyk 312[01] 70 66 100 26 75 70 100 20 76 84 100 6

(19)

Strona 19 z 60 Lp.

Zawód Etap pisemny

– część pierwsza

Etap pisemny

– część druga Etap praktyczny

nazwa symbol

modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum

22. Technik teleinformatyk 312[02] 60 58 90 28 75 70 95 25 75 75 100 6

23. Fototechnik 313[01] 54 58 80 30 70 65 90 25 75 77 92 39

24. Asystent operatora dźwięku 313[06] 36 50 66 36 45 65 85 45 76 84 87 66

25. Technik mechanik lotniczy 314[05] 64 64 80 34 65 65 85 40 75 75 88 0

26. Technik awionik 314[06] 56 48 74 28 80 70 85 45 49 60,5 85 3

27. Technik hodowca koni 321[01] 50 57 78 40 60 65 90 40 78 83 96 46

28. Technik leśnik 321[02] 62 60 86 40 65 65 90 35 32 64 99 15

29. Technik ogrodnik 321[03] 58 67 100 30 65 65 100 50 75 80 96 55

30. Technik rolnik 321[05] 68 72 100 50 75 70 100 40 95 71,5 100 22

31. Technik architektury krajobrazu 321[07] 64 62 100 20 65 65 100 15 75 67 94 2

(20)

Strona 20 z 60 Lp.

Zawód Etap pisemny

– część pierwsza

Etap pisemny

– część druga Etap praktyczny

nazwa symbol

modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum

32. Technik technologii żywności 321[09] 70 60 100 38 70 60 100 25 75 79 97 40

33. Technik żywienia i gospodarstwa

domowego 321[10] 72 64 90 24 65 65 95 25 90 85 98 9

34. Higienistka stomatologiczna 322[03] 56 56 56 56 60 60 60 60 79 79 79 79

35. Technik masażysta 322[12] 80 80 92 60 40 65 85 40 75 75 82 57

36. Technik weterynarii 322[14] 86 84 98 66 80 70 95 50 79 79 95 58

37. Technik optyk 322[16] 68 68 68 68 85 85 85 85 80 80 80 80

38. Technik agrobiznesu 341[01] 62 68 100 44 75 72,5 100 45 75 81 99 48

39. Technik ekonomista 341[02] 78 78 100 30 75 75 100 15 100 89 100 2

40. Technik handlowiec 341[03] 78 68 100 36 80 70 100 25 96 88 100 5

41. Technik hotelarstwa 341[04] 70 70 94 38 70 70 100 30 75 84 100 25

(21)

Strona 21 z 60 Lp.

Zawód Etap pisemny

– część pierwsza

Etap pisemny

– część druga Etap praktyczny

nazwa symbol

modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum

42. Technik obsługi turystycznej 341[05] 70 66 92 40 65 65 100 20 75 75 93 8

43. Technik organizacji usług

gastronomicznych 341[07] 68 68 98 34 70 65 100 20 75 83 100 14

44. Technik organizacji reklamy 342[01] 62 60 86 28 70 65 100 25 75 86 100 4

45. Technik spedytor 342[02] 64 70 94 40 65 70 90 10 75 77,5 100 0

46. Technik eksploatacji portów i

terminali 342[03] 74 74 90 22 65 65 85 5 75 68,5 95 15

47. Technik logistyk 342[04] 70 74 100 32 75 70 100 0 75 85 100 4

48. Technik prac biurowych 419[01] 68 68 72 54 80 77,5 85 50 47 57,5 75 47

49. Kelner 512[01] 72 70 88 44 50 60 95 30 75 81 95 19

50. Kucharz 512[02] 68 68 100 28 60 65 100 0 75 81 99 8

51. Technik usług fryzjerskich 514[02] 64 66 98 36 65 65 100 25 75 78 97 31

(22)

Strona 22 z 60 Lp.

Zawód Etap pisemny

– część pierwsza

Etap pisemny

– część druga Etap praktyczny

nazwa symbol

modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum

52. Technik ochrony fizycznej osób

i mienia 515[01] 52 64 72 52 75 75 90 60 66 58,5 71 44

(23)

Strona 23 z 60

Tabela 6. Wskaźnik łatwości zadań zestawów egzaminacyjnych etapu pisemnego w poszczególnych zawodach – technikum, technikum uzupełniające oraz szkoła policealna (zadania od 1. do 15.)

Lp. Nazwa

zawodu

Wskaźnik łatwości zadań – zadania od 1. do 15.

numery zadań

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1. Technik analityk 0,72 0,30 0,63 0,16 0,66 0,96 0,90 0,83 0,23 0,81 0,85 0,70 0,54 0,92 0,17 2. Technik budownictwa 0,88 0,72 0,80 0,41 0,46 0,56 0,66 0,75 0,79 0,54 0,51 0,80 0,80 0,49 0,51 3. Technik elektronik 0,86 0,34 0,53 0,50 0,41 0,84 0,78 0,56 0,66 0,32 0,23 0,61 0,14 0,18 0,38 4. Technik elektryk 0,58 0,38 0,53 0,90 0,54 0,61 0,76 0,73 0,45 0,80 0,52 0,82 0,76 0,56 0,79 5. Technik geodeta 0,81 0,63 0,44 0,82 0,58 0,69 0,47 0,69 0,51 0,55 0,49 0,56 0,53 0,72 0,53 6. Technik górnictwa

podziemnego 0,83 0,36 0,69 0,72 0,59 0,25 0,78 0,54 0,43 0,30 0,52 0,47 0,75 0,73 0,17

7. Technik mechanik 0,46 0,42 0,44 0,80 0,51 0,79 0,60 0,60 0,96 0,75 0,50 0,81 0,72 0,28 0,56 8. Technik mechanizacji

rolnictwa 0,80 0,53 0,47 0,53 0,87 0,73 0,87 0,73 1,00 0,33 0,80 0,73 0,13 0,87 0,80

9. Technik ochrony środowiska 0,60 0,66 0,38 0,39 0,57 0,68 0,71 0,42 0,44 0,43 0,93 0,61 0,70 0,70 0,49 10. Technik poligraf 0,63 0,70 0,74 0,74 0,26 0,81 0,30 0,07 0,74 0,41 0,48 0,37 0,59 0,48 0,85 11. Technik technologii

chemicznej 0,09 0,00 0,64 0,09 0,64 0,73 0,18 0,82 0,64 0,55 0,55 0,18 0,18 0,55 0,36

12. Technik technologii odzieży 0,81 0,74 0,57 0,97 0,71 0,76 0,81 0,65 0,74 1,00 0,51 0,71 0,91 0,79 0,71 13. Technik telekomunikacji 0,78 0,44 0,50 0,39 0,78 0,44 0,28 0,44 0,39 0,44 0,33 0,39 0,11 0,39 0,06 14. Technik transportu

kolejowego 0,55 1,00 0,36 1,00 0,91 0,82 0,82 0,55 0,82 0,64 0,73 0,64 0,55 1,00 0,82

15. Technik drogownictwa 0,53 0,93 0,80 0,60 0,80 0,93 0,53 0,80 0,73 0,87 0,80 0,53 0,67 1,00 0,67 16. Technik mechatronik 0,63 0,12 0,79 0,69 0,54 0,35 0,27 0,56 0,95 0,37 0,57 0,30 0,39 0,74 0,77 17. Technik cyfrowych procesów

graficznych 0,59 0,80 0,85 0,84 0,65 0,93 0,66 0,72 0,78 0,96 0,87 0,63 0,89 0,95 0,67

18. Technik pojazdów

samochodowych 0,21 0,39 0,17 0,45 0,14 0,74 0,70 0,25 0,31 0,29 0,63 0,62 0,47 0,43 0,27 19. Technik energetyk 1,00 0,33 0,33 0,33 0,44 0,33 0,22 0,50 0,28 0,39 0,78 0,72 0,33 0,78 0,83 20. Technik urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej 0,34 0,90 0,97 1,00 0,17 0,41 0,90 0,52 0,93 0,17 0,31 1,00 0,45 0,24 0,72 21. Technik informatyk 0,68 0,84 0,66 0,77 0,81 0,79 0,46 0,58 0,27 0,40 0,45 0,36 0,90 0,58 0,58 22. Technik teleinformatyk 0,91 0,48 0,49 0,50 0,60 0,29 0,63 0,79 0,63 0,47 0,67 0,76 0,49 0,12 0,70 23. Fototechnik 0,94 0,72 0,83 0,67 0,34 0,85 0,80 0,92 0,56 0,49 0,45 0,67 0,18 0,51 0,40 24. Asystent operatora dźwięku 0,45 1,00 0,82 0,00 0,82 0,36 0,09 0,91 0,27 0,64 0,18 0,45 0,36 0,00 0,09 25. Technik mechanik lotniczy 0,88 0,32 0,49 0,22 0,73 0,51 0,22 0,39 0,54 0,76 0,93 0,68 0,76 0,66 0,88

(24)

Strona 24 z 60

Lp. Nazwa

zawodu

Wskaźnik łatwości zadań – zadania od 1. do 15.

numery zadań

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

26. Technik awionik 0,66 0,11 0,18 0,26 0,39 0,39 0,58 0,29 0,37 0,29 0,26 0,34 0,26 0,66 0,82 27. Technik hodowca koni 0,36 0,09 0,50 0,82 0,27 0,86 0,73 0,23 0,27 0,50 0,59 0,55 0,73 0,82 0,55 28. Technik leśnik 0,50 0,82 0,74 1,00 0,50 0,50 0,50 0,47 0,24 0,34 0,55 0,55 0,32 0,21 0,58 29. Technik ogrodnik 0,83 0,92 0,83 0,33 0,58 0,75 0,83 0,92 0,75 0,50 0,75 0,50 0,50 0,75 0,50 30. Technik rolnik 0,95 0,50 0,68 0,82 1,00 0,79 0,84 0,89 0,76 0,95 0,71 1,00 0,76 0,18 0,79 31. Technik architektury

krajobrazu 0,51 0,39 0,89 0,84 0,25 0,62 0,29 0,40 0,70 0,80 0,50 0,75 0,75 0,54 0,60

32. Technik technologii żywności 0,60 0,36 0,54 0,88 0,54 0,51 0,57 0,54 0,28 0,51 0,66 0,73 0,43 0,66 0,85 33. Technik żywienia

i gospodarstwa domowego 0,48 0,95 0,67 0,44 0,71 0,22 0,69 0,86 0,46 0,47 0,47 0,84 0,75 0,56 0,84 34. Higienistka stomatologiczna 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 35. Technik masażysta 0,29 0,86 0,43 0,29 1,00 0,86 0,86 0,43 0,86 0,71 1,00 0,86 0,71 0,86 0,29 36. Technik weterynarii 0,88 0,91 0,97 0,91 0,58 0,70 0,70 0,64 0,70 0,91 0,97 0,91 1,00 0,55 0,58 37. Technik optyk 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 38. Technik agrobiznesu 0,94 0,81 0,88 0,84 0,53 0,41 0,72 0,91 0,28 0,41 0,22 0,72 0,66 0,13 0,66 39. Technik ekonomista 0,89 0,64 0,64 0,58 0,67 0,70 0,66 0,58 0,86 0,80 0,85 0,81 0,84 0,71 0,58 40. Technik handlowiec 0,98 0,80 0,56 0,84 0,78 0,27 0,41 0,51 0,78 0,87 0,86 0,81 0,89 0,91 0,58 41. Technik hotelarstwa 0,58 0,89 0,94 0,87 0,73 0,87 0,82 0,62 0,82 0,29 0,11 0,38 0,44 0,95 0,42 42. Technik obsługi turystycznej 0,62 0,48 0,68 0,32 0,83 0,79 0,82 0,87 0,37 0,24 0,66 0,66 0,54 0,29 0,22 43. Technik organizacji usług

gastronomicznych 0,52 0,88 0,93 0,90 0,70 0,72 0,85 0,42 0,82 0,78 0,46 0,31 0,79 0,91 0,37 44. Technik organizacji reklamy 0,09 0,89 0,49 0,66 0,79 0,84 0,77 0,53 0,97 0,55 0,69 0,74 0,88 0,22 1,00 45. Technik spedytor 0,59 0,52 0,51 0,90 0,58 0,58 0,79 0,76 0,64 0,81 0,55 0,86 0,66 0,69 0,49 46. Technik eksploatacji portów

i terminali 0,92 0,83 0,81 0,83 1,00 0,98 0,87 0,96 0,94 0,83 0,75 0,70 0,58 0,87 0,62

47. Technik logistyk 0,73 0,98 0,58 0,63 0,92 0,85 0,83 0,72 0,72 0,80 0,88 0,74 0,85 0,73 0,77 48. Technik prac biurowych 0,75 0,88 0,00 0,00 0,38 1,00 0,75 0,63 0,63 1,00 0,00 0,88 0,50 0,38 0,63

49. Kelner 0,89 0,99 0,78 0,77 0,94 0,81 0,89 0,82 0,80 0,65 0,88 0,91 0,38 0,40 0,46

50. Kucharz 0,98 0,66 0,62 0,43 0,75 0,35 0,58 0,40 0,87 0,73 0,22 0,98 0,75 0,80 0,45

51. Technik usług fryzjerskich 0,31 0,46 0,92 0,94 0,37 0,83 0,13 0,77 0,69 0,45 0,77 0,81 0,24 0,58 0,77 52. Technik ochrony fizycznej

osób i mienia 0,29 0,57 0,57 0,43 0,14 0,57 0,00 0,29 1,00 0,14 0,86 0,57 1,00 0,71 1,00

(25)

Strona 25 z 60

Tabela 7. Wskaźnik łatwości zadań zestawów egzaminacyjnych etapu pisemnego w poszczególnych zawodach – technikum, technikum uzupełniające oraz szkoła policealna (zadania od 16. do 30.)

Lp. Nazwa zawodu

Wskaźnik łatwości zadań – zadania od 16. do 30.

numery zadań

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

1. Technik analityk 0,74 0,27 0,74 0,62 0,64 0,39 0,54 0,82 0,66 0,53 0,42 0,99 0,57 0,50 0,56 2. Technik budownictwa 0,61 0,48 0,96 0,59 0,58 0,70 0,63 0,56 0,26 0,87 0,90 0,42 0,44 0,18 0,64 3. Technik elektronik 0,71 0,60 0,74 0,29 0,61 0,71 0,48 0,30 0,40 0,19 0,39 0,38 0,58 0,63 0,34 4. Technik elektryk 0,40 0,37 0,37 0,54 0,75 0,75 0,62 0,78 0,54 0,45 0,49 0,49 0,20 0,66 0,33 5. Technik geodeta 0,57 0,16 0,53 0,28 0,82 0,35 0,76 0,74 0,43 0,84 0,52 0,53 0,81 0,67 0,67 6. Technik górnictwa

podziemnego 0,64 0,91 0,61 0,84 0,59 0,44 0,70 0,29 0,43 0,67 0,59 0,71 0,79 0,64 0,52

7. Technik mechanik 0,63 0,42 0,59 0,79 0,24 0,70 0,58 0,57 0,61 0,48 0,62 0,58 0,34 0,39 0,65 8. Technik mechanizacji

rolnictwa 1,00 1,00 0,93 0,87 0,20 0,87 0,60 0,93 0,13 0,80 1,00 0,93 0,33 0,93 0,80

9. Technik ochrony środowiska 0,80 0,39 0,80 0,49 0,64 0,13 0,26 0,50 0,40 0,84 0,78 0,60 0,80 0,85 0,70 10. Technik poligraf 0,44 0,44 0,63 0,74 0,85 0,56 0,81 0,56 0,33 0,89 0,33 0,93 0,37 0,26 0,78 11. Technik technologii

chemicznej 0,00 0,64 0,27 0,36 0,18 0,91 0,09 0,36 0,45 0,55 0,64 0,36 0,73 0,27 0,09

12. Technik technologii odzieży 0,81 0,90 0,47 0,75 0,88 0,81 0,76 0,94 0,87 0,81 0,84 0,74 0,69 0,57 0,85 13. Technik telekomunikacji 0,22 0,44 0,72 0,61 0,33 0,61 0,17 0,44 0,72 0,78 0,61 0,78 0,22 0,50 0,11 14. Technik transportu kolejowego 0,64 0,55 0,45 1,00 0,45 0,64 0,36 0,82 0,18 0,73 0,09 0,73 0,82 0,64 0,64 15. Technik drogownictwa 0,67 0,47 0,93 1,00 1,00 0,27 0,47 0,60 0,60 0,33 0,73 0,60 0,67 0,93 0,73 16. Technik mechatronik 0,37 0,97 0,28 0,34 0,72 0,37 0,56 0,49 0,33 0,53 0,48 0,80 0,43 0,76 0,65 17. Technik cyfrowych procesów

graficznych 0,93 0,79 0,29 0,66 0,46 0,28 0,92 0,79 0,50 0,73 0,77 0,71 0,69 0,81 0,77

18. Technik pojazdów

samochodowych 0,34 0,14 0,72 0,50 0,78 0,58 0,48 0,38 0,58 0,46 0,25 0,40 0,56 0,21 0,55 19. Technik energetyk 0,89 0,72 0,50 0,83 0,22 0,28 0,28 0,17 0,00 0,44 0,17 0,28 0,44 0,17 0,33 20. Technik urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej 0,69 0,90 0,38 0,34 0,66 0,21 0,34 0,62 0,52 0,34 0,07 0,17 0,48 0,86 0,90 21. Technik informatyk 0,52 0,75 0,44 0,73 0,62 0,48 0,42 0,41 0,92 0,86 0,88 0,72 0,80 0,73 0,38 22. Technik teleinformatyk 0,64 0,37 0,44 0,62 0,51 0,49 0,31 0,62 0,49 0,60 0,46 0,19 0,51 0,67 0,56 23. Fototechnik 0,76 0,12 0,49 0,64 0,41 0,13 0,51 0,56 0,85 0,83 0,44 0,70 0,19 0,37 0,61 24. Asystent operatora dźwięku 0,45 0,18 0,36 0,36 0,36 0,73 0,64 0,18 0,55 0,55 0,64 0,09 0,64 0,64 0,91 25. Technik mechanik lotniczy 0,90 0,59 0,73 0,71 0,56 0,44 0,29 0,76 0,22 0,83 0,66 0,56 0,61 0,95 0,46

(26)

Strona 26 z 60 Lp. Nazwa

zawodu

Wskaźnik łatwości zadań – zadania od 16. do 30.

numery zadań

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

26. Technik awionik 0,74 0,55 0,24 0,87 0,37 0,45 0,50 0,63 0,39 0,50 0,50 0,95 0,53 0,76 0,50 27. Technik hodowca koni 0,41 0,68 0,95 0,18 0,73 0,36 0,64 0,82 0,36 0,77 0,86 0,05 0,91 0,59 0,18 28. Technik leśnik 0,76 0,34 0,63 0,24 0,76 0,24 0,47 0,76 0,37 0,61 0,82 0,37 0,58 0,68 0,42 29. Technik ogrodnik 1,00 0,50 0,67 0,50 0,25 0,50 0,92 0,42 0,75 0,50 0,50 0,50 0,58 0,83 0,67 30. Technik rolnik 0,97 0,87 0,97 0,53 0,97 0,84 0,63 0,63 0,42 0,89 0,32 0,66 0,68 0,71 0,76 31. Technik architektury

krajobrazu 0,68 0,73 0,66 0,69 0,70 0,28 0,14 0,89 0,94 0,54 0,37 0,96 0,73 0,72 0,90

32. Technik technologii żywności 0,54 0,49 0,57 0,90 0,58 0,79 0,21 0,57 0,60 0,72 0,52 0,52 0,28 0,60 0,70 33. Technik żywienia

i gospodarstwa domowego 0,93 0,55 0,44 0,45 0,68 0,61 0,69 0,85 0,67 0,64 0,42 0,78 0,73 0,49 0,25 34. Higienistka stomatologiczna 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 35. Technik masażysta 0,14 0,29 1,00 1,00 0,86 0,86 0,57 0,57 1,00 0,86 0,86 0,71 1,00 0,86 1,00 36. Technik weterynarii 0,70 0,88 0,85 0,76 0,70 1,00 1,00 0,91 0,91 1,00 0,70 0,97 0,58 0,67 0,76 37. Technik optyk 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 38. Technik agrobiznesu 0,63 0,75 0,44 0,41 0,44 0,47 0,97 0,56 0,97 0,97 0,69 0,84 0,38 0,91 0,66 39. Technik ekonomista 0,61 0,47 0,39 0,64 0,88 0,81 0,78 0,85 0,88 0,82 0,55 0,78 0,67 0,75 0,97 40. Technik handlowiec 0,93 0,54 0,66 0,40 0,61 0,82 0,68 0,71 0,57 0,70 0,63 0,42 0,64 0,34 0,66 41. Technik hotelarstwa 0,32 0,44 0,57 0,69 0,76 0,55 0,36 0,95 0,77 0,98 0,97 0,85 0,84 0,86 0,37 42. Technik obsługi turystycznej 0,75 0,75 0,71 0,36 0,96 0,11 0,54 0,97 0,71 0,98 0,93 0,68 0,71 0,98 0,80 43. Technik organizacji usług

gastronomicznych 0,46 0,72 0,61 0,55 0,75 0,83 0,75 0,42 0,64 0,56 0,55 0,84 0,64 0,70 0,97 44. Technik organizacji reklamy 0,13 0,44 0,81 0,21 0,24 0,94 0,77 0,55 0,79 0,31 0,91 0,27 0,78 0,27 0,63 45. Technik spedytor 0,96 0,68 0,64 0,99 0,99 0,23 0,62 0,66 0,92 0,79 0,86 0,96 0,38 0,73 0,70 46. Technik eksploatacji portów

i terminali 0,32 0,98 0,23 0,64 0,96 0,47 0,57 0,98 0,87 0,47 0,47 0,75 0,79 0,66 0,62

47. Technik logistyk 0,52 0,74 0,63 0,81 0,74 0,31 0,98 0,75 0,81 0,95 1,00 0,77 0,66 0,76 0,79 48. Technik prac biurowych 0,25 0,88 1,00 0,88 0,25 1,00 0,38 0,25 0,75 1,00 1,00 1,00 0,63 0,25 0,75

49. Kelner 0,57 0,57 0,58 0,86 0,59 0,18 0,95 0,84 0,66 0,90 0,81 0,62 0,90 0,28 0,70

50. Kucharz 0,40 0,58 0,96 0,49 0,54 0,73 0,97 0,85 0,42 0,55 0,60 0,44 0,46 0,53 0,88

51. Technik usług fryzjerskich 0,86 0,75 0,68 0,45 0,59 0,65 0,67 0,82 0,52 0,55 0,76 0,62 0,61 0,81 0,76 52. Technik ochrony fizycznej

osób i mienia 0,86 0,71 0,43 0,71 0,57 0,43 0,29 0,57 0,57 1,00 0,71 0,86 0,86 1,00 0,86

(27)

Strona 27 z 60

Tabela 8. Wskaźnik łatwości zadań zestawów egzaminacyjnych etapu pisemnego w poszczególnych zawodach – technikum, technikum uzupełniające oraz szkoła policealna (zadania od 31. do 45.)

Lp. Nazwa

zawodu

Wskaźnik łatwości zadań – zadania od 31. do 45.

numery zadań

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

1. Technik analityk 0,92 0,57 0,83 0,65 0,83 0,37 0,83 0,48 0,57 0,59 0,34 0,48 0,66 0,98 0,73 2. Technik budownictwa 0,53 0,67 0,90 0,56 0,74 0,58 0,69 0,40 0,22 0,91 0,88 0,89 0,41 0,68 0,70 3. Technik elektronik 0,52 0,72 0,64 0,75 0,38 0,68 0,68 0,64 0,36 0,32 0,41 0,27 0,35 0,68 0,79 4. Technik elektryk 0,39 0,51 0,67 1,00 0,51 0,68 0,37 0,51 0,37 0,62 0,47 0,86 0,83 0,80 0,51 5. Technik geodeta 0,52 0,65 0,49 0,80 0,70 0,92 0,51 0,50 0,65 0,66 0,45 0,71 0,86 0,56 0,78 6. Technik górnictwa

podziemnego 0,73 0,72 0,65 0,62 0,76 0,65 0,38 0,37 0,82 0,57 0,55 0,75 0,51 0,45 0,80

7. Technik mechanik 0,39 0,27 0,86 0,33 0,30 0,61 0,33 0,84 0,74 0,69 0,58 0,73 0,74 0,76 0,90 8. Technik mechanizacji

rolnictwa 0,80 0,53 0,93 0,60 0,40 0,67 0,73 0,20 0,53 0,87 0,87 0,73 0,40 0,80 0,87

9. Technik ochrony środowiska 0,89 0,74 0,33 0,57 0,67 0,54 0,73 0,30 0,52 0,53 0,45 0,90 0,48 0,93 0,63 10. Technik poligraf 0,48 0,30 0,22 0,07 0,15 0,96 0,44 0,85 0,59 0,22 0,67 0,81 0,96 0,89 0,56 11. Technik technologii

chemicznej 0,82 0,27 0,45 0,36 0,91 0,45 1,00 0,73 0,00 0,18 0,09 0,45 0,09 0,09 0,09

12. Technik technologii odzieży 0,54 0,74 0,66 0,59 0,76 0,57 0,82 0,63 0,85 0,60 0,60 0,75 0,81 0,69 0,74 13. Technik telekomunikacji 0,78 0,28 0,39 0,28 0,22 0,83 0,67 0,22 0,94 0,89 0,83 0,83 0,56 0,50 0,67 14. Technik transportu kolejowego 0,82 0,73 0,64 1,00 0,55 0,45 0,64 0,82 1,00 0,73 0,73 0,45 0,82 0,82 0,45 15. Technik drogownictwa 0,73 0,73 0,47 0,93 0,80 0,40 0,47 0,53 0,40 0,60 0,93 1,00 1,00 0,33 0,67 16. Technik mechatronik 0,71 0,51 0,65 0,77 0,77 0,35 0,84 0,80 0,59 0,92 0,72 0,34 0,23 0,47 0,83 17. Technik cyfrowych procesów

graficznych 0,67 0,40 0,42 0,92 0,87 0,85 0,82 0,82 0,69 0,53 0,82 0,61 0,82 0,59 0,64

18. Technik pojazdów

samochodowych 0,51 0,69 0,15 0,47 0,75 0,42 0,55 0,41 0,38 0,88 0,54 0,59 0,45 0,64 0,56 19. Technik energetyk 0,67 0,72 0,11 0,67 0,72 0,50 0,17 0,78 0,56 0,33 0,89 0,44 0,72 0,11 0,11 20. Technik urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej 0,55 0,38 0,34 0,76 0,45 0,45 0,72 0,45 0,72 0,93 0,38 0,69 0,83 0,14 0,38 21. Technik informatyk 0,59 0,84 0,82 0,37 0,33 0,89 0,62 0,43 0,73 0,46 0,75 0,84 0,68 0,75 0,86 22. Technik teleinformatyk 0,56 0,24 0,17 0,23 0,87 0,58 0,31 0,40 0,83 0,76 0,54 0,60 0,85 0,69 0,81 23. Fototechnik 0,81 0,22 0,37 0,56 0,49 0,63 0,41 0,33 0,14 0,94 0,52 0,63 0,86 0,71 0,87 24. Asystent operatora dźwięku 0,45 0,73 0,82 0,45 0,45 0,36 0,73 0,36 0,82 0,73 0,64 0,55 0,27 0,36 0,27 25. Technik mechanik lotniczy 0,95 0,24 0,44 0,66 0,71 0,41 0,61 0,54 0,98 0,37 0,85 0,93 0,95 0,83 0,49

(28)

Strona 28 z 60

Lp. Nazwa

zawodu

Wskaźnik łatwości zadań – zadania od 31. do 45.

numery zadań

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

26. Technik awionik 0,74 0,47 0,32 0,61 0,53 0,24 0,18 0,61 0,66 0,79 0,39 0,71 0,82 0,66 0,55 27. Technik hodowca koni 1,00 0,91 0,09 0,82 0,32 1,00 0,05 0,32 0,64 0,41 0,59 0,86 0,86 0,27 0,50 28. Technik leśnik 0,95 0,82 0,71 0,95 0,34 0,89 0,74 0,63 0,61 0,50 0,92 0,79 0,39 0,63 0,95 29. Technik ogrodnik 0,92 0,50 0,75 0,75 0,58 0,67 0,58 0,92 0,17 1,00 0,50 0,83 1,00 0,92 1,00 30. Technik rolnik 0,47 0,53 0,55 0,71 0,68 0,95 1,00 0,53 0,66 0,11 1,00 0,66 1,00 0,53 0,79 31. Technik architektury

krajobrazu 0,14 0,25 0,30 0,51 0,83 0,66 0,58 0,64 0,99 0,82 0,62 0,77 0,82 0,87 0,43

32. Technik technologii żywności 0,40 0,45 0,66 0,39 0,94 0,57 0,55 0,61 0,49 0,57 0,72 0,67 0,34 0,58 0,69 33. Technik żywienia

i gospodarstwa domowego 0,84 0,71 0,55 0,59 0,73 0,37 0,43 0,88 0,36 0,25 0,95 0,42 0,98 0,66 0,65 34. Higienistka stomatologiczna 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 35. Technik masażysta 0,86 0,43 1,00 1,00 0,29 0,71 1,00 1,00 0,71 0,57 1,00 1,00 1,00 1,00 0,71 36. Technik weterynarii 1,00 0,97 0,85 0,70 0,64 1,00 1,00 0,94 0,94 0,76 0,91 0,97 0,73 0,94 0,82 37. Technik optyk 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 38. Technik agrobiznesu 0,69 0,44 0,59 0,88 0,84 0,72 0,91 0,91 0,66 0,69 0,78 0,81 0,72 0,81 0,56 39. Technik ekonomista 0,83 0,92 0,87 0,83 0,85 0,81 0,95 0,73 0,89 0,94 0,92 0,89 0,74 0,67 0,41 40. Technik handlowiec 0,96 0,60 0,53 0,50 0,77 0,54 0,92 0,83 0,67 0,97 0,27 0,98 0,80 0,68 0,68 41. Technik hotelarstwa 0,58 0,88 0,82 0,96 0,69 0,66 0,46 0,86 0,45 0,39 0,67 0,67 0,56 0,90 0,88 42. Technik obsługi turystycznej 0,27 0,97 0,87 0,92 0,83 0,92 0,48 0,61 0,47 0,82 0,74 0,99 0,34 0,76 0,96 43. Technik organizacji usług

gastronomicznych 0,57 0,74 0,46 0,33 0,95 0,58 0,70 0,95 0,57 0,51 0,94 0,93 0,76 0,89 0,82 44. Technik organizacji reklamy 0,44 0,36 0,81 0,85 0,76 0,68 0,12 0,48 0,68 0,75 0,98 0,85 0,60 0,36 0,37 45. Technik spedytor 0,47 0,37 0,89 0,91 0,64 0,84 0,77 0,48 0,53 0,27 0,95 0,56 0,81 0,81 0,67 46. Technik eksploatacji portów

i terminali 0,42 0,70 0,89 0,49 0,68 0,55 1,00 0,72 0,43 0,94 0,92 0,57 0,74 0,57 0,62

47. Technik logistyk 0,72 0,88 0,63 0,81 0,75 0,92 0,70 0,54 0,85 0,63 0,60 0,68 0,34 0,40 0,85 48. Technik prac biurowych 0,00 1,00 0,88 1,00 0,88 0,88 0,50 1,00 0,88 1,00 0,75 0,63 0,75 1,00 0,38

49. Kelner 0,96 0,89 0,68 0,40 0,84 0,75 0,46 0,39 0,56 0,71 0,86 0,31 0,49 0,89 0,78

50. Kucharz 0,78 0,46 0,59 0,85 0,92 0,86 0,65 0,57 0,88 0,45 0,99 0,64 0,67 0,68 0,98

51. Technik usług fryzjerskich 0,95 0,77 0,71 0,84 0,54 0,76 0,56 0,35 0,42 0,57 0,98 0,54 0,59 0,89 0,76 52. Technik ochrony fizycznej

osób i mienia 0,14 0,43 0,29 0,86 0,57 1,00 1,00 0,29 0,14 0,57 1,00 0,86 0,57 0,71 0,14

(29)

Strona 29 z 60

Tabela 9. Wskaźnik łatwości zadań zestawów egzaminacyjnych etapu pisemnego w poszczególnych zawodach – technikum, technikum uzupełniające oraz szkoła policealna (zadania od 46. do 60.)

Lp. Nazwa

zawodu

Wskaźnik łatwości zadań – zadania od 46. do 60.

numery zadań

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

1. Technik analityk 0,92 0,82 0,43 0,84 0,39 0,93 0,42 0,75 0,57 0,32 0,74 0,68 0,67 0,21 0,83 2. Technik budownictwa 0,90 0,80 0,58 0,84 0,61 0,90 0,44 0,80 0,60 0,31 0,67 0,55 0,69 0,23 0,82 3. Technik elektronik 0,81 0,96 0,83 0,69 0,78 0,88 0,44 0,81 0,59 0,31 0,62 0,60 0,71 0,20 0,86 4. Technik elektryk 0,77 0,26 0,30 0,87 0,62 0,88 0,41 0,80 0,57 0,30 0,51 0,55 0,65 0,25 0,84 5. Technik geodeta 0,65 0,81 0,55 0,49 0,65 0,92 0,48 0,72 0,55 0,33 0,47 0,54 0,71 0,23 0,85 6. Technik górnictwa

podziemnego 0,75 0,36 0,78 0,62 0,96 0,90 0,43 0,79 0,55 0,33 0,58 0,62 0,64 0,37 0,82

7. Technik mechanik 0,57 0,70 0,84 0,96 0,86 0,89 0,39 0,79 0,56 0,31 0,57 0,60 0,63 0,22 0,82 8. Technik mechanizacji

rolnictwa 0,67 0,93 1,00 0,20 0,80 1,00 0,47 0,73 0,53 0,00 0,60 0,60 0,47 0,20 0,80

9. Technik ochrony środowiska 0,59 0,66 0,48 0,40 0,42 0,77 0,35 0,70 0,60 0,22 0,58 0,57 0,56 0,20 0,83 10. Technik poligraf 0,52 1,00 0,93 0,59 0,81 0,78 0,33 0,70 0,48 0,33 0,44 0,59 0,81 0,11 0,67 11. Technik technologii

chemicznej 0,18 0,82 0,91 0,55 0,55 0,64 0,45 0,91 0,45 0,09 0,45 0,73 0,55 0,27 0,91

12. Technik technologii odzieży 0,72 0,82 0,85 0,87 0,94 0,85 0,51 0,84 0,79 0,50 0,74 0,71 0,72 0,46 0,79 13. Technik telekomunikacji 0,50 0,67 0,28 0,94 0,72 0,89 0,28 0,67 0,50 0,33 0,33 0,44 0,94 0,06 0,78 14. Technik transportu kolejowego 0,55 0,73 0,55 1,00 0,91 0,91 0,18 0,73 0,64 0,36 0,45 0,82 0,91 0,27 0,73 15. Technik drogownictwa 0,80 0,93 0,93 0,80 0,87 0,87 0,60 0,80 0,60 0,33 0,73 0,47 0,67 0,13 0,93 16. Technik mechatronik 0,55 0,65 0,63 0,99 0,78 0,95 0,46 0,84 0,57 0,36 0,63 0,54 0,67 0,25 0,88 17. Technik cyfrowych procesów

graficznych 0,62 0,64 0,70 0,69 0,98 0,83 0,31 0,77 0,64 0,34 0,66 0,50 0,65 0,21 0,85

18. Technik pojazdów

samochodowych 0,42 0,42 0,87 0,38 0,88 0,89 0,34 0,76 0,61 0,29 0,55 0,51 0,65 0,21 0,82 19. Technik energetyk 0,33 0,61 0,94 0,83 0,89 0,94 0,50 0,83 0,61 0,22 0,44 0,56 0,56 0,33 0,89 20. Technik urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej 0,59 1,00 0,17 0,28 1,00 1,00 0,45 0,83 0,66 0,34 0,38 0,45 0,72 0,21 0,97 21. Technik informatyk 0,94 0,58 0,66 0,80 0,82 0,89 0,46 0,79 0,59 0,29 0,63 0,53 0,71 0,24 0,86 22. Technik teleinformatyk 0,86 0,90 0,60 0,89 0,97 0,84 0,42 0,78 0,54 0,31 0,60 0,52 0,73 0,21 0,82 23. Fototechnik 0,23 0,60 0,89 0,91 0,85 0,79 0,40 0,78 0,53 0,33 0,60 0,55 0,58 0,18 0,78 24. Asystent operatora dźwięku 0,55 0,55 0,27 0,91 1,00 0,82 0,18 0,82 0,45 0,27 0,64 0,73 0,45 0,36 0,91 25. Technik mechanik lotniczy 0,51 0,51 0,85 0,78 0,12 0,90 0,32 0,88 0,46 0,27 0,61 0,46 0,61 0,27 0,80

(30)

Strona 30 z 60

Lp. Nazwa

zawodu

Wskaźnik łatwości zadań – zadania od 46. do 60.

numery zadań

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

26. Technik awionik 0,97 0,13 0,21 0,08 0,89 0,97 0,47 0,89 0,47 0,29 0,63 0,58 0,68 0,21 0,84 27. Technik hodowca koni 0,91 1,00 0,23 0,91 1,00 0,77 0,50 0,82 0,73 0,32 0,64 0,55 0,55 0,18 0,77 28. Technik leśnik 0,29 0,37 0,84 0,79 0,82 0,95 0,45 0,66 0,63 0,29 0,50 0,45 0,55 0,18 0,82 29. Technik ogrodnik 0,50 0,58 0,58 0,92 0,92 0,75 0,33 0,67 0,67 0,50 0,42 0,83 0,67 0,50 0,92 30. Technik rolnik 0,89 0,95 0,82 0,39 0,74 0,84 0,50 0,89 0,66 0,42 0,63 0,66 0,61 0,24 0,79 31. Technik architektury

krajobrazu 0,47 0,96 0,58 0,63 0,77 0,78 0,45 0,73 0,58 0,33 0,67 0,65 0,55 0,31 0,77

32. Technik technologii żywności 0,64 0,90 0,96 0,63 0,96 0,88 0,39 0,70 0,57 0,28 0,61 0,73 0,58 0,33 0,85 33. Technik żywienia

i gospodarstwa domowego 0,63 0,87 0,55 0,94 0,89 0,82 0,45 0,73 0,62 0,31 0,62 0,66 0,64 0,21 0,83 34. Higienistka stomatologiczna 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 35. Technik masażysta 0,86 1,00 0,57 1,00 1,00 1,00 0,29 0,71 0,86 0,43 0,71 0,71 0,57 0,29 0,86 36. Technik weterynarii 0,97 0,88 1,00 0,91 0,70 0,97 0,52 0,85 0,61 0,33 0,67 0,70 0,79 0,27 0,85 37. Technik optyk 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 38. Technik agrobiznesu 0,63 0,56 0,38 0,72 0,81 0,91 0,53 0,66 0,72 0,25 0,56 0,56 0,63 0,31 0,91 39. Technik ekonomista 0,99 0,97 0,42 0,83 0,80 0,91 0,63 0,76 0,65 0,65 0,72 0,64 0,68 0,39 0,89 40. Technik handlowiec 0,87 0,41 0,09 0,99 0,66 0,84 0,45 0,72 0,60 0,41 0,60 0,67 0,62 0,33 0,85 41. Technik hotelarstwa 0,98 0,75 0,88 0,36 0,95 0,84 0,50 0,71 0,66 0,43 0,68 0,53 0,68 0,24 0,85 42. Technik obsługi turystycznej 0,59 0,48 0,66 0,31 0,85 0,85 0,44 0,66 0,65 0,39 0,61 0,52 0,69 0,27 0,86 43. Technik organizacji usług

gastronomicznych 0,75 0,85 0,56 0,63 0,90 0,81 0,44 0,70 0,59 0,33 0,59 0,68 0,66 0,23 0,84 44. Technik organizacji reklamy 0,93 0,33 0,34 0,61 0,28 0,78 0,37 0,74 0,63 0,36 0,61 0,66 0,66 0,22 0,79 45. Technik spedytor 0,86 0,67 0,71 0,65 0,97 0,86 0,31 0,69 0,56 0,35 0,58 0,64 0,62 0,29 0,88 46. Technik eksploatacji portów

i terminali 0,58 1,00 0,25 0,79 0,98 0,89 0,28 0,74 0,47 0,26 0,49 0,55 0,60 0,19 0,70

47. Technik logistyk 0,76 0,36 0,71 0,87 0,47 0,88 0,45 0,79 0,61 0,35 0,55 0,54 0,65 0,28 0,84 48. Technik prac biurowych 1,00 0,38 0,75 0,38 0,88 0,75 0,50 0,88 0,75 0,75 0,63 0,75 0,88 0,25 0,75

49. Kelner 0,89 0,67 0,41 0,34 0,94 0,74 0,39 0,74 0,66 0,40 0,53 0,61 0,53 0,32 0,77

50. Kucharz 0,44 0,99 0,72 0,95 0,98 0,84 0,38 0,71 0,57 0,33 0,49 0,62 0,64 0,23 0,81

51. Technik usług fryzjerskich 0,67 0,80 0,94 0,55 0,93 0,72 0,41 0,74 0,59 0,31 0,50 0,69 0,61 0,30 0,82 52. Technik ochrony fizycznej

osób i mienia 0,71 0,43 0,71 1,00 1,00 0,86 0,57 0,86 0,57 0,43 0,71 0,86 1,00 0,57 0,86

(31)

Strona 31 z 60

Tabela 10. Wskaźnik łatwości zadań zestawów egzaminacyjnych etapu pisemnego w poszczególnych zawodach – technikum, technikum uzupełniające oraz szkoła policealna (zadania od 61. do 70.)

Lp. Nazwa

zawodu

Wskaźnik łatwości zadań – zadania od 61. do 70.

numery zadań

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

1. Technik analityk 0,76 0,81 0,61 0,98 0,51 0,81 0,68 0,96 0,98 0,83

2. Technik budownictwa 0,67 0,87 0,60 0,99 0,58 0,77 0,77 0,93 0,93 0,75

3. Technik elektronik 0,71 0,87 0,60 0,99 0,58 0,74 0,76 0,93 0,92 0,73

4. Technik elektryk 0,67 0,85 0,60 0,99 0,56 0,73 0,69 0,93 0,91 0,69

5. Technik geodeta 0,72 0,90 0,58 0,98 0,57 0,79 0,78 0,92 0,96 0,73

6. Technik górnictwa podziemnego 0,58 0,77 0,66 0,98 0,63 0,74 0,66 0,92 0,89 0,67

7. Technik mechanik 0,63 0,79 0,57 0,98 0,62 0,69 0,71 0,90 0,88 0,68

8. Technik mechanizacji rolnictwa 0,47 0,60 0,60 1,00 0,40 0,53 0,67 0,87 0,80 0,73

9. Technik ochrony środowiska 0,57 0,68 0,55 0,97 0,53 0,53 0,69 0,89 0,89 0,70

10. Technik poligraf 0,59 0,63 0,63 1,00 0,70 0,48 0,59 0,89 0,78 0,70

11. Technik technologii chemicznej 0,55 0,64 0,45 1,00 0,45 0,45 0,55 0,82 0,91 0,73

12. Technik technologii odzieży 0,74 0,72 0,79 0,99 0,69 0,68 0,69 0,94 0,87 0,76

13. Technik telekomunikacji 0,61 0,61 0,56 1,00 0,72 0,39 0,44 0,89 0,83 0,67

14. Technik transportu kolejowego 0,73 0,55 0,73 1,00 0,55 0,55 0,82 0,91 0,91 0,64

15. Technik drogownictwa 0,47 0,67 0,80 1,00 0,67 0,53 0,87 0,87 0,87 0,67

16. Technik mechatronik 0,80 0,91 0,59 1,00 0,57 0,81 0,80 0,94 0,95 0,83

17. Technik cyfrowych procesów graficznych 0,66 0,77 0,55 0,99 0,54 0,67 0,64 0,94 0,92 0,84

18. Technik pojazdów samochodowych 0,63 0,81 0,59 0,98 0,53 0,64 0,68 0,91 0,89 0,65

19. Technik energetyk 0,72 0,89 0,72 1,00 0,83 0,67 0,78 1,00 1,00 0,83

20. Technik urządzeń i systemów energetyki

odnawialnej 0,66 0,86 0,45 1,00 0,62 0,72 0,72 1,00 0,86 0,83

21. Technik informatyk 0,74 0,88 0,58 0,99 0,55 0,74 0,78 0,90 0,93 0,80

22. Technik teleinformatyk 0,67 0,88 0,51 0,96 0,61 0,78 0,75 0,92 0,89 0,69

23. Fototechnik 0,64 0,74 0,59 0,94 0,61 0,62 0,65 0,89 0,93 0,74

24. Asystent operatora dźwięku 0,73 0,91 0,36 1,00 0,55 0,64 0,64 0,91 0,91 0,45

25. Technik mechanik lotniczy 0,80 0,78 0,59 0,98 0,56 0,66 0,76 0,98 0,95 0,76

26. Technik awionik 0,87 0,87 0,55 0,97 0,58 0,76 0,76 0,79 0,89 0,82

27. Technik hodowca koni 0,55 0,55 0,64 0,95 0,59 0,73 0,77 0,86 0,91 0,59

28. Technik leśnik 0,61 0,82 0,55 0,97 0,66 0,63 0,63 0,95 0,95 0,76

29. Technik ogrodnik 0,50 0,58 0,58 1,00 0,50 0,83 0,58 1,00 1,00 0,75

30. Technik rolnik 0,63 0,68 0,74 0,95 0,82 0,66 0,68 0,89 0,92 0,68

(32)

Strona 32 z 60

Lp. Nazwa

zawodu

Wskaźnik łatwości zadań – zadania od 61. do 70.

numery zadań

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

31. Technik architektury krajobrazu 0,57 0,70 0,51 0,98 0,59 0,64 0,67 0,91 0,93 0,69

32. Technik technologii żywności 0,40 0,43 0,60 0,93 0,54 0,43 0,55 0,91 0,85 0,51

33. Technik żywienia i gospodarstwa

domowego 0,55 0,64 0,59 0,97 0,50 0,64 0,73 0,92 0,90 0,68

34. Higienistka stomatologiczna 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

35. Technik masażysta 0,57 0,43 0,57 1,00 0,43 0,57 0,71 0,86 0,71 0,57

36. Technik weterynarii 0,85 0,79 0,67 1,00 0,45 0,55 0,76 0,97 0,88 0,76

37. Technik optyk 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

38. Technik agrobiznesu 0,69 0,66 0,81 0,97 0,66 0,81 0,75 0,91 0,94 0,69

39. Technik ekonomista 0,69 0,82 0,65 0,98 0,75 0,83 0,95 0,93 0,94 0,77

40. Technik handlowiec 0,60 0,60 0,61 0,96 0,75 0,66 0,91 0,93 0,88 0,64

41. Technik hotelarstwa 0,62 0,75 0,56 0,98 0,56 0,67 0,88 0,93 0,93 0,73

42. Technik obsługi turystycznej 0,64 0,75 0,57 0,99 0,54 0,63 0,69 0,92 0,92 0,74

43. Technik organizacji usług

gastronomicznych 0,55 0,70 0,54 0,98 0,57 0,60 0,72 0,91 0,93 0,70

44. Technik organizacji reklamy 0,59 0,73 0,64 0,98 0,53 0,58 0,69 0,91 0,93 0,73

45. Technik spedytor 0,57 0,81 0,62 0,98 0,53 0,65 0,71 0,88 0,88 0,73

46. Technik eksploatacji portów i terminali 0,70 0,77 0,60 0,96 0,51 0,62 0,79 0,87 0,89 0,70

47. Technik logistyk 0,68 0,84 0,64 0,98 0,55 0,69 0,79 0,92 0,91 0,69

48. Technik prac biurowych 0,38 0,75 0,63 1,00 0,75 0,50 0,75 1,00 0,88 0,88

49. Kelner 0,39 0,63 0,55 0,97 0,55 0,41 0,66 0,89 0,85 0,58

50. Kucharz 0,59 0,70 0,59 0,97 0,56 0,60 0,73 0,88 0,88 0,64

51. Technik usług fryzjerskich 0,53 0,66 0,55 0,98 0,54 0,51 0,66 0,91 0,90 0,68

52. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 0,71 0,71 0,71 1,00 0,57 0,86 1,00 0,86 1,00 0,86

(33)

Strona 33 z 60

3.1.2. PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO PO ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

Tabela 11. Podstawowe parametry statystyczne wyników egzaminu po zasadniczej szkole zawodowej wyrażone w procentach

Lp.

Zawód Etap pisemny

– część pierwsza

Etap pisemny

– część druga Etap praktyczny

nazwa symbol

modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum

1. Kucharz małej gastronomii 512[05] 44 46 48 44 25 40 55 25 – – – –

2. Fryzjer 514[01] 56 67 78 56 50 62,5 75 50 84 84 84 84

3. Mechanik pojazdów

samochodowych 723[04] 46 46 46 46 55 55 55 55 – – – –

4. Elektromechanik pojazdów

samochodowych 724[02] 50 50 50 50 60 60 60 60 89 89 89 89

5. Cukiernik 741[01] 50 60 68 38 25 30 60 20 100 99 100 88

(34)

Strona 34 z 84

W NAJLICZNIEJ REPREZENTOWANYCH ZAWODACH Technik analityk 311[02]

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym

(35)

Strona 35 z 60

Technik budownictwa 311[04]

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym

(36)

Strona 36 z 60

Technik elektronik 311[07]

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym

(37)

Strona 37 z 60

Technik elektryk 311[08]

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym

(38)

Strona 38 z 60

Technik geodeta 311[10]

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym

(39)

Strona 39 z 60

Technik górnictwa podziemnego 311[15]

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym

(40)

Strona 40 z 60

Technik mechanik 311[20]

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym

(41)

Strona 41 z 60

Technik ochrony środowiska 311[24]

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym

(42)

Strona 42 z 60

Technik mechatronik 311[50]

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym

(43)

Strona 43 z 60

Technik cyfrowych procesów graficznych 311[51]

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym

(44)

Strona 44 z 60

Technik pojazdów samochodowych 311[52]

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym

(45)

Strona 45 z 60

Technik informatyk 312[01]

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym

(46)

Strona 46 z 60

Technik teleinformatyk 312[02]

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym

(47)

Strona 47 z 60

Fototechnik 313[01]

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym

(48)

Strona 48 z 60

Technik architektury krajobrazu 321[07]

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym

(49)

Strona 49 z 60

Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10]

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym

(50)

Strona 50 z 60

Technik ekonomista 341[02]

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktyczny

(51)

Strona 51 z 60

Technik handlowiec 341[03]

Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu w części I etapu pisemnego

Wykres 2. Rozkład wyników egzaminu w części II etapu pisemnego

Wykres 3. Rozkład wyników egzaminu w etapie praktycznym

Figure

Updating...

References

Related subjects :